3

Sự phán xét Giê-ru-sa-lem và Giu-đa

  1Nầy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân
   Sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa
  Nguồn cung cấp và nơi nương cậy,
   Tức là mọi nguồn cung cấp bánh và nước.
  2Ngài sẽ cất đi những anh hùng và chiến sĩ,
   Quan xét và nhà tiên tri,
   Thầy bói và trưởng lão,
  3Chỉ huy trưởng năm mươi quân
   Và các nhân sĩ, cố vấn,
  Những người thạo nghề ma thuật
   Và các phù thủy chuyên nghiệp.
  4Ta sẽ cho những cậu bé chỉ huy họ,
   Và lũ trẻ con sẽ cai trị họ.
  5Dân chúng lấn lướt nhau,
   Giữa người nầy với người kia,
   Người lân cận với người lân cận.
  Người trẻ hỗn láo với người già,
   Người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng.

  6Khi người ta sẽ bắt một anh em
   Trong nhà cha mình mà nói:
  “Anh còn áo choàng,
   Hãy làm lãnh tụ chúng tôi,
  Và đống đổ nát nầy
   Sẽ ở dưới quyền của anh!”
  7Trong ngày đó, người ấy sẽ trả lời rằng:
  “Tôi sẽ không cai trị đâu,
   Trong nhà tôi không có bánh cũng không có áo choàng;
  Xin đừng lập tôi
   Làm lãnh tụ của dân chúng.”

  8Vì Giê-ru-sa-lem phải nghiêng ngã
   Và Giu-đa phải sụp đổ,
  Bởi lời nói và việc làm của họ đều chống lại Đức Giê-hô-va,
   Phản loạn trước sự hiện diện vinh quang của Ngài.
  9Bộ mặt họ làm chứng chống lại họ;
   Họ tuyên bố tội lỗi mình như thành Sô-đôm,
   Chẳng giấu giếm gì cả.
  Khốn cho linh hồn họ,
   Vì họ đã làm hại chính mình!

  10Hãy nói với người công chính rằng phước cho họ,
   Vì họ sẽ hưởng kết quả của việc mình làm.
  11Khốn cho kẻ gian ác! Nó hẳn phải mang họa,
   Vì nó sẽ chuốc lấy hậu quả do tay mình gây ra.
  12Dân ta bị trẻ con ức hiếp,
   Và đàn bà cai trị họ.
  Ôi dân ta! Kẻ dẫn đường ngươi làm cho ngươi lạc hướng,
   Họ làm rối loạn đường lối ngươi.

  13Đức Giê-hô-va đứng lên biện luận,
   Ngài đứng mà xét xử các dân tộc.
  14Đức Giê-hô-va đến phán xét
   Các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh tụ của họ:
  “Chính các ngươi là kẻ đã ăn nuốt vườn nho,
   Của cướp bóc người nghèo đang ở trong nhà các ngươi!
  15Sao các ngươi dám chà đạp dân Ta,
   Giày vò mặt mày người nghèo khó?”


  16Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì những con gái Si-ôn kiêu kỳ,
   Vừa đi vừa ngẩng cao cổ,
   Liếc mắt đưa tình,
  Vừa đi õng ẹo,
   Vừa khua kiềng dưới chân,
  17Nên Chúa sẽ làm cho da đầu con gái Si-ôn đóng vảy
   Và Đức Giê-hô-va sẽ khiến đầu chúng bị cạo trọc.”
18Trong ngày đó, Chúa sẽ lấy đi đồ trang sức như kiềng dưới chân, lưới trùm đầu và lược cài tóc; 19hoa tai, xuyến và mạng che mặt; 20mão, dây chuyền mắt cá, thắt lưng, hộp hương liệu và bùa hộ mạng; 21nhẫn và vòng đeo mũi; 22áo lễ, áo lá rộng, áo choàng và túi xách tay; 23gương soi, quần áo lót làm bằng vải gai, băng cột tóc và khăn trùm đầu.
  24Sẽ có mùi hôi thối thay vì hương thơm;
   Dây thừng thay vì thắt lưng;
  Đầu hói thay vì tóc quăn;
   Áo vải thô thay vì áo dài đẹp đẽ;
   Vết sắt nung thay vì sắc đẹp.
  25Những người nam của ngươi sẽ gục ngã vì gươm,
   Những dũng sĩ của ngươi sẽ bị tử trận.
  26Các cổng Si-ôn sẽ than khóc và thảm sầu;
   Nó sẽ ngồi trên đất hoang vu.