21

Yê-su Chuai Cũai Chuaq Sĩaq

1Vớt tễ ki Yê-su toâq pỡ tỗp rien tễ án muoi trỗ ễn pỡ tor clóng Tubê-riat. Ranáq nâi la neq: 2Alới ca ỡt parnơi ntốq ki la Si-môn Phi-er, Thô-mat (noau dŏq Di-dim hỡ), Na-thanĩal tễ vil Cana cruang Cali-lê, hếq bar náq con samiang Sê-badê, cớp bar náq canŏ́h tỗp rien tễ Yê-su. 3Si-môn Phi-er pai neq: “Cứq pỡq yoang alieiq chuaq sĩaq.”
 Chơ máh cũai pai neq: “Hếq pỡq tê cớp mới.”
 Ngkíq nheq tữh hếq chỗn tâng tuoc. Ma nheq muoi sadâu ki hếq tỡ va bữn muoi lám sĩaq.
4Poang tarưp mbỡiq rưm-rưm Yê-su ỡt cheq tor dỡq ki, ma hếq tỡ bữn dáng pai Yê-su. 5Yê-su sabau hếq neq: “Câi ơi! Anhia bữn sĩaq tỡ?”
 Hếq ta‑ỡi: “Tỡ va loâng!”
6Yê-su pai ễn: “Anhia yoang alieiq coah atoam ễn, chơ anhia bữn sĩaq.”
 Tữ hếq táq ngkíq, alieiq hếq chuat sĩaq sa‑ữi lứq. Hếq tỡ rơi âc alieiq achỗn tâng tuoc noâng.
7Chơ, cứq atỡng Phi-er neq: “Án la Ncháu hái!”
 Toâq Si-môn Phi-er sâng cứq pai: “Án la Ncháu hái,” ngkíq Phi-er sớp toâp au, yuaq tễ nhũang án khoiq tũot dŏq chơ. Moâm ki án pŏ́ng tâng dỡq.
8Hếq puai ntun án na tuoc. Cớp hếq ti alieiq khoiq poân moang sĩaq. Hếq ỡt tỡ bữn yơng tễ tor, sám bar culám coat sâng.
9Tữ hếq toâq pỡ tor, hếq hữm ũih rahững; bữn sĩaq cớp bễng tâng tapéh. 10Yê-su ớn hếq neq: “Anhia dững pỡ nâi sĩaq mbỡiq chuat.”
11Chơ Si-môn Phi-er pỡq ti toâp alieiq chu tor. Alieiq ki khoiq poân moang sĩaq; bữn muoi culám sỡng chít la pái lám sĩaq toâr, ma alieiq tỡ bữn prúh. 12Yê-su atỡng hếq neq: “Anhia toâq cha voai.”
 Tỡ bữn aléq tễ tỗp rien tễ án khớn blớh án: “Thâi la noau?”
 Nheq tữh hếq khoiq dáng chơ án la Ncháu hếq.
13Ngkíq Yê-su pỡq ĩt bễng; chơ án avơi yỗn hếq cha. Cớp án avơi sĩaq hỡ. 14Pái trỗ tâng nâi chơ Yê-su ramóh tỗp rien tễ án vớt tangái án yuor tamoong loah.

Yê-su Táq Ntỡng Cớp Phi-er

15Moâm cha, Yê-su blớh Si-môn Phi-er neq: “Si-môn, con Yô-na, ơi! Mới ayooq cứq hỡn nheq tễ ŏ́c canŏ́h tỡ?”
 Phi-er ta‑ỡi neq: “Ơq. Ncháu dáng chơ cứq ayooq Ncháu.”
 Chơ Yê-su atỡng án neq: “Cóq mới siem cữu con khong cứq nơ.”
16Muoi trỗ ễn Yê-su blớh Phi-er neq: “Si-môn, con Yô-na, ơi! Lứq mới ayooq cứq tỡ?”
 Phi-er ta‑ỡi sĩa: “Ơq. Ncháu dáng chơ cứq ayooq Ncháu.”
 Chơ Yê-su atỡng án sĩa: “Cóq mới rabán charán cữu cứq nơ.”
17Muoi trỗ ễn Yê-su blớh sĩa Phi-er neq: “Si-môn, con Yô-na, ơi! Lứq samoât mới ayooq cứq tỡ?”
 Ngkíq Phi-er sâng ngua, yuaq Yê-su ỡt blớh níc án khoiq pái trỗ chơ neq: “Lứq samoât mới ayooq cứq tỡ?”
 Chơ Phi-er ta‑ỡi sĩa: “Ncháu ơi! Ncháu dáng dũ ramứh chơ. Ncháu dáng cứq ayooq Ncháu.”
 Chơ Yê-su atỡng án sĩa: “Cóq mới siem charán cữu cứq nơ.
18Cứq atỡng mới samoât lứq, bo mới noâng póng, têq mới ĩt rangứh mới bữm. Mới yoc ễ pỡq chu léq, mới pỡq. Ma nỡ‑ra toâq mới thâu, mới lứq ayoang atĩ mới, cớp cũai canŏ́h chŏ́q ngkĩng mới. Chơ alới dững mới chu ntốq mới tỡ ễq pỡq.”
19Yê-su pai ngkíq, án atỡng na ntrớu Phi-er cuchĩt. Nỡ‑ra máh cũai hữm Phi-er lứq cuchĩt ngkíq, chơ alới khễn Yiang Sursĩ. Moâm ki Yê-su ớn Phi-er neq: “Cóq mới puai cứq!”
20Phi-er luliaq chu clĩ. Án hữm cứq ca ratoi lứq cớp Yê-su ỡt ngki tê. Cứq la án ca ỡt tĩng Yê-su bo hếq chi-cha dỗi pêl tabữ ki. Cứq toâp khoiq blớh Yê-su noau ễ chếq án. 21Tữ Phi-er hữm cứq, án blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi! Án nâi cuchĩt na ntrớu?”
22Yê-su ta‑ỡi Phi-er neq: “Khân cứq yoc án tamoong toau cứq toâq loah pỡ nâi, bữn mới tutuaiq táq ntrớu? Ma mới, cóq mới puai cứq.”
23Moâm Yê-su pai ngkíq, parnai ki trŏ́h la‑ữt la‑ữi pỡ cũai ca sa‑âm Yê-su. Ngkíq alới chanchớm pai cứq tỡ bữn cuchĩt noâng. Ma Yê-su tỡ bữn pai cứq tỡ bữn cuchĩt. Yê-su pai neq: “Khân cứq yoc án tamoong toau cứq toâq loah pỡ nâi, bữn mới tutuaiq táq ntrớu?”
24Cutỗ cứq toâp la cũai tễ tỗp rien tễ Yê-su ca atỡng máh ramứh nâi, cớp cứq khoiq chĩc máh ramứh nâi tê. Têq anhia noap ĩt, yuaq nheq parnai nâi la lứq pĩeiq.
25Noâng bữn sa‑ữi ranáq ễn Yê-su khoiq táq. Cứq chanchớm, khân noau yoc ễ chĩc nheq dũ ramứh ki, nheq tữh cốc cutễq nâi tỡ bữn dũ ntốq ễ dŏq noâng máh tâm saráq ki.