20

Yê-su Tamoong Loah

(Mathia 28:1-8; Mac 16:1-8; Luca 24:1-12)

1Tangái muoi tâng tốn ki noâng cláih lứq, paloŏng poang mbỡiq rưm-rưm, Mari tễ vil Mac-dala toâq pỡ ping Yê-su. Án hữm ariang noau khoiq vih tamáu toâr tễ ngoah ping. 2Ngkíq án lúh chu atỡng Si-môn Phi-er cớp cứq. Mari atỡng hếq neq: “Khoiq noau ĩt chơ Ncháu hái tễ ping, cớp hếq tỡ dáng pỡ léq noau dŏq án.”
3Ngkíq Phi-er cớp cứq pỡq chu ping ki. 4Hếq lúh, ma cứq lúh carlíq Phi-er. Ngkíq cứq toâq nhũang pỡ ping. 5Cứq talễn tâng ping, cớp cứq hữm ống aroâiq miat. Ma cứq tỡ bữn mut tâng clống ping. 6Tữ Si-môn Phi-er toâq, án mut toâp tâng clống ping. Án hữm ống aroâiq miat sâng. 7Cớp án hữm aroâiq noau pul plỡ Yê-su. Aroâiq nâi ariang noau tâp dŏq, chơ achúh dŏq miar tễ aroâiq noau som. 8Vớt ki, cứq mut tê. Cứq hữm cớp cứq noap samoât lứq. 9Bo ki hếq tỡ yũah dáng samoât tễ parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ Yê-su cóq cuchĩt cớp yuor tamoong loah.

Yê-su Ramóh Mari Tễ Vil Mac-dala

(Mathia 28:9-10; Mac 16:9-11)

10Vớt ki hếq bar náq chu loah pỡ dống. 11Ma Mari noâng tayứng nhiam yáng tiah ping. Bo án nhiam, án talễn tâng ping. 12Án hữm bar náq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng sớp au cloc cớp tacu pỡ ntốq noau dŏq cumuiq Yê-su tễ nhũang. Manoaq tacu coah plỡ, manoaq tacu coah ayững. 13Alới blớh Mari neq: “Avia ơi! Ntrớu mới nhiam?”
 Mari ta‑ỡi: “Khoiq noau ĩt Ncháu cứq, cớp cứq tỡ dáng pỡ léq noau dững dŏq án.”
14Moâm ki Mari luliaq cớp hữm Yê-su tayứng bân ki, ma án tỡ bữn sacoal Yê-su. 15Yê-su pai chóq án neq: “Avia ơi! Ntrớu mới nhiam? Noau mới chuaq?”
 Mari chanchớm án la cũai sama nưong ki. Ngkíq án ta‑ỡi neq: “Achuaih ơi! Khân achuaih dững aloŏh án, sễq achuaih atỡng yỗn cứq dáng pỡ léq achuaih dŏq. Cứq pỡq ĩt án.”
16Chơ Yê-su pai chóq án: “Mari.”
 Mari luliaq nhêng sĩa chu Yê-su cớp pai neq: “Ra-buni ơi!” (Santoiq ‘ra-buni’ parlong loah la ‘thâi’.)
17Yê-su atỡng Mari neq: “Chỗi satoaq cứq, yuaq cứq tỡ yũah chỗn pỡ Mpoaq cứq. Ma sanua mới chu pỡ sễm ai cứq, cớp atỡng alới neq: ‘Cứq chỗn pỡ Mpoaq cứq cớp Mpoaq anhia. Cứq chỗn pỡ Yiang Sursĩ cứq cớp Yiang Sursĩ anhia.’”
18Mari tễ vil Mac-dala chu pỡ tỗp rien tễ Yê-su. Án atỡng alới neq: “Cứq khoiq hữm chơ Ncháu hái.”
 Cớp án atỡng alới máh santoiq Yê-su khoiq patâp án.

Yê-su Ramóh Tỗp Rien Tễ Án

(Mathia 28:16-20; Mac 16:14-18; Luca 24:36-49)

19Tangái muoi tâng tốn ki, toâq tabữ, tỗp rien tễ Yê-su rôm muoi ntốq. Alới cloaih toong báng, yuaq alới ngcŏh cũai I-sarel. Chơ Yê-su toâq tayứng mpứng dĩ alới. Án pai neq: “Anhia ỡt ien khễ.”
20Moâm án pai ngkíq, Yê-su apáh yỗn alới ki nhêng talang atĩ cớp aveh án. Tỗp rien tễ Yê-su sâng ỡn lứq, yuaq alới bữn hữm loah Ncháu alới. 21Yê-su atỡng alới sĩa neq: “Anhia ỡt ien khễ. Mpoaq cứq khoiq ớn cứq pỡq; machớng ki tê cứq ớn anhia pỡq.”
22Moâm Yê-su pai ngkíq, án cahỡ tâng alới cớp pai neq: “Anhia roap ĩt Raviei Yiang Sursĩ. 23Khân anhia táh lôih noau, lôih ki lứq pứt. Cớp khân anhia tỡ bữn táh lôih noau, lôih ki tỡ bữn pứt.”

Yê-su Ramóh Thô-mat

24Thô-mat, noau dŏq án la Di-dim hỡ, án la tễ tỗp muoi chít la bar náq tê, ma án tỡ bữn ỡt cớp tỗp ki tâng tangái Yê-su toâq trỗ nhũang. 25Tữ alới atỡng Thô-mat alới khoiq hữm Ncháu alới, ki Thô-mat tỡ bữn noap parnai alới. Án pai neq: “Khân cứq tỡ bữn hữm rapit dếng tâng talang atĩ án, cớp khân cứq tỡ bữn satoaq ndễm atĩ cứq tâng rapit ki, cớp khân cứq tỡ bữn satoaq atĩ cứq tâng aveh án, cứq lứq tỡ bữn noap.”
26Vớt tacual tangái ễn tỗp rien tễ Yê-su ỡt tâng dống ki sĩa. Trỗ nâi bữn dếh Thô-mat ỡt cớp alới. Alới cloaih loah ngoah toong sĩa. Ma Yê-su toâq sĩa tayứng mpứng dĩ alới. Yê-su pai neq: “Anhia ỡt ien khễ.”
27Moâm ki Yê-su pai chóq Thô-mat neq: “Nâi la talang atĩ cứq. Mới aloŏh ndễm atĩ mới pupơr tâng talang atĩ cứq. Cớp mới aloŏh atĩ mới pupơr tâng aveh cứq. Mới chỗi coang ngian noâng. Ma cóq mới sa‑âm!”
28Thô-mat ta‑ỡi toâp: “Ncháu cứq, cớp Yiang Sursĩ cứq!”
29Yê-su pai loah chóq Thô-mat neq: “Yuaq mới bữn hữm cứq, ngkíq mới sa‑âm. Ma bốn lứq alới ca sa‑âm cứq, ma tỡ nai hữm cứq.”
30Yê-su táq sa‑ữi ranáq salễh canŏ́h ễn yáng moat tỗp puai án, ma cứq tỡ bữn chĩc nheq tâng tâm saráq nâi. 31Ma máh ŏ́c khoiq chĩc tâng saráq nâi, la dŏq yỗn anhia ca noap Yê-su la Crĩt, Con Yiang Sursĩ. Khân anhia sa‑âm ngkíq, anhia lứq bữn tamoong mantái nhơ ramứh án.