17

Yê-su Sễq Tễ Mpoaq

1Moâm Yê-su pai ngkíq, án tapoang achỗn chu paloŏng cớp án câu neq: “Mpoaq ơi! Ngư cứq toâq chơ. Sanua cứq sễq mới apáh chớc ang‑ữr cứq yỗn máh cũai dáng, dŏq cứq Con têq apáh loah chớc ang‑ữr mới. 2Mới khoiq yỗn cứq Con bữn sốt dũ náq cũai. Ngkíq têq cứq yỗn máh cũai ca mới khoiq chiau yỗn cứq bữn tamoong mantái. 3Ŏ́c tamoong mantái la neq: Cũai bữn dáng mới. Ống mới toâp la Yiang pĩeiq lứq. Cớp alới bữn dáng Yê-su Crĩt, án ca mới khoiq ớn toâq pỡ cutễq nâi. 4Cứq khoiq apáh chơ chớc ang‑ữr mới tâng cốc cutễq nâi. Cớp cứq khoiq táq moâm nheq máh ranáq mới ớn cứq táq. 5Mpoaq ơi, sanua cứq chu ỡt loah cớp mới. Cứq sễq mới yỗn cứq bữn chớc ang‑ữr ỡt cớp mới, machớng cứq khoiq bữn tễ nhũang mới tỡ yũah tễng cốc cutễq nâi.
6“Máh cũai mới khoiq chiau yỗn cứq bữn tâng dỡi nâi, cứq khoiq atỡng alới tễ mới. Alới la cũai mới; mới khoiq chiau alới yỗn cứq. Cớp alới khoiq trĩh máh parnai mới. 7Sanua alới dáng samoât lứq, máh ramứh mới khoiq yỗn cứq la toâq nheq tễ mới. 8Yuaq cứq khoiq atỡng alới chơ máh parnai mới khoiq atỡng cứq; cớp alới khoiq roap ĩt máh parnai ki. Alới dáng samoât lứq cứq toâq tễ mới, cớp alới noap samoât lứq mới khoiq ớn cứq toâq pỡ nâi.
9“Cứq câu sễq yỗn alới ki. Cứq tỡ bữn câu sễq yỗn cũai tâng dỡi nâi, ma cứq câu sễq yỗn alới ca mới khoiq chiau yỗn cứq, yuaq alới ki lứq cũai mới. 10Nheq máh mun cứq la mun mới tê, cớp nheq tữh mun mới la mun cứq tê. Máh cũai lứq bữn khễn chớc ang‑ữr cứq cỗ nhơ tễ alới ki puai ngê cứq. 11Cứq tỡ bữn ỡt noâng tâng cốc cutễq nâi. Ma alới noâng ỡt tâng cutễq nâi. Cớp cứq chu loah pỡ mới. Mpoaq ơi, mới la bráh o lứq! Cứq sễq mới kĩaq pasếq alới nhơ chớc tễ ramứh mới, la ramứh mới khoiq yỗn pỡ cứq. Sễq mới táq ngkíq dŏq alới têq ỡt muoi mứt, machớng hái tê. 12Bo cứq ỡt cớp alới, cứq kĩaq pasếq alới cỗ nhơ chớc tễ ramứh mới, la ramứh mới khoiq yỗn pỡ cứq. Cứq khoiq kĩaq alới, ma pứt ống manoaq sâng. Cũai canŏ́h tỡ bữn noau pứt mŏ. Án ca pứt la án ễ pỡq chu pống sarloac, dŏq cỡt rapĩeiq parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ mbŏ́q.
13“Sanua cứq ntôm chu loah pỡ mới. Ma cứq atỡng nheq máh ramứh nâi bo cứq noâng ỡt tâng dỡi nâi, dŏq máh cũai nâi bữn moang ŏ́c bũi tễ cứq tâng mứt pahỡm alới. 14Cứq khoiq atỡng chơ parnai mới yỗn alới. Pân ngkíq cũai tâng dỡi nâi ma kêt alới, yuaq alới tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi, machớng cứq tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi tê. 15Cứq tỡ bữn sễq mới dững alới yỗn loŏh tễ dỡi nâi, ma cứq sễq mới kĩaq pasếq alới, yỗn alới têq vớt tễ atĩ yiang ca sốt máh yiang sâuq. 16Alới tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi machớng cứq tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi tê. 17Parnai mới la pĩeiq lứq. Cứq sễq mới cayoah alới tễ cũai tâng dỡi nâi toâq parnai pĩeiq lứq tễ mới. 18Mới khoiq ớn cứq toâq pỡ cũai tâng dỡi nâi; machớng ki tê cứq ớn alới ca puai cứq pỡq chu máh cũai tâng dỡi nâi. 19Cứq chống cayoah bữm tễ ngê tâng dỡi nâi dŏq cứq ỡt muoi mứt cớp mới. Cứq táq ngkíq dŏq alới ca puai cứq têq cayoah tễ ranáq tâng dỡi nâi, chơ alới têq ỡt muoi mứt cớp mới.
20“Cứq tỡ bữn sễq yỗn ống alới nâi sâng. Ma cứq sễq yỗn nheq tữh cũai ca sa‑âm cứq cỗ nhơ tễ parnai alới atỡng. 21Cứq sễq yỗn nheq tữh alới ỡt muoi mứt sâng, machớng mới ỡt muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt muoi mứt cớp mới. Cớp cứq sễq mới yỗn alới ỡt muoi mứt cớp hái tê, dŏq yỗn máh cũai tâng dỡi nâi têq noap samoât lứq mới khoiq ớn cứq toâq. 22Cứq khoiq yỗn alới bữn chớc ang‑ữr machớng mới khoiq yỗn cứq chơ, dŏq alới têq ỡt muoi mứt machớng hái tê. 23Cứq ỡt muoi mứt cớp alới, cớp mới ỡt muoi mứt cớp cứq. Ngkíq dŏq nheq tữh alới ỡt muoi mứt tê, yỗn máh cũai tâng dỡi nâi dáng samoât lứq mới khoiq ớn cứq toâq pỡ nâi, cớp yỗn alới dáng mới ayooq alới machớng mới ayooq cứq tê.
24“Mpoaq ơi! Máh cũai mới khoiq chiau yỗn cứq, ntốq léq cứq ỡt, cứq yoc alới ỡt ntốq ki tê. Ngkíq alới têq hữm chớc ang‑ữr cứq, la chớc mới khoiq yỗn cứq bữn yuaq mới ayooq cứq tễ nhũang mới tỡ yũah tễng paloŏng cutễq. 25Mpoaq ơi! Mới la tanoang o lứq. Cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn dáng mới. Ma cứq dáng mới, cớp alới ca puai cứq dáng mới khoiq ớn cứq toâq. 26Cứq khoiq atỡng yỗn alới dáng mới. Cớp tễ nâi chumát, cứq ễ atỡng ễn ŏ́c nâi dŏq mới têq ayooq alới machớng mới khoiq ayooq cứq chơ, cớp yỗn cứq têq ỡt muoi mứt níc cớp alới.”