12

Mari Tốh Tớu Phuom Tâng Tỗ Yê-su

(Mathia 26:6-13; Mac 14:3-9)

1Noâng tapoât tangái ễn nŏ́q tỗp I-sarel cha sanhữ Tangái Loŏh. Tangái ki Yê-su pỡq pỡ vil Bê-thani, la ntốq La-sarơ ỡt. La-sarơ la cũai ca Yê-su khoiq amỗih tễ cuchĩt. 2Ỡt ntốq ki alới roap chỗm Yê-su. Mathê aloŏh crơng sana yỗn alới cha, cớp La-sarơ tacu cha parnơi cớp alới. 3Bo ki Mari ĩt bễ dỡq phuom noau dŏq nar. Dỡq phuom ki kia ntâng lứq. Mari tốh dỡq phuom ki tâng ayững Yê-su, chơ án chut ayững Yê-su toâq sóc án. Chũop dống sâng hỡi phuom chanchức. 4Bữn manoaq tỗp rien tễ Yê-su, ramứh Yuda I-cari-ôt, án ca cheq ễ chếq Yê-su, pai neq: 5“Nŏ́q án tỡ bữn chếq dỡq phuom ki, chơ ĩt práq kia ki chuai cũai cadĩt? Kia dỡq phuom nâi li cớp práq cóng noau tuthễ tâng pái culám tangái.”
6Án pai ngkíq, tỡ cỡn án yoc ễ chuai cũai cadĩt, ma án yoc ễ plớp práq ki, yuaq án la cũai yống práq chống tâng tỗp rien tễ Yê-su. 7Ma Yê-su pai neq: “Dŏq tam án. Lứq pĩeiq án thrũan dŏq dỡq phuom nâi yỗn tangái noau tứp cứq. 8Cũai cadĩt ỡt níc cớp anhia. Ma cứq tỡ bữn ỡt níc cớp anhia.”
9Máh cũai I-sarel sâng noau pai Yê-su ỡt tâng vil Bê-thani. Ngkíq clứng lứq alới pỡq chu ki tê. Alới tỡ bữn pỡq yoc ễ ramóh ống Yê-su sâng, ma alới yoc ễ hữm La-sarơ hỡ, án ca Yê-su amỗih loah tễ cuchĩt. 10Ngkíq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ chi-chuaq ngê ễ cachĩt dếh La-sarơ hỡ, 11yuaq cỗ tian La-sarơ, clứng cũai I-sarel táh rit tiaq alới, chơ sa‑âm Yê-su ễn.

Yê-su Mut Tâng Vil Yaru-salem

(Mathia 21:1-11; Mac 11:1-11; Luca 19:28-40)

12Máh tangái parnỡ ễn, clứng cũai toâq cha bũi sanhữ Tangái Loŏh, alới sâng Yê-su cheq ễ mut tâng vil Yaru-salem. 13Ngkíq alới ĩt ngcoong po cớp pỡq crŏ́q Yê-su. Alới triau cupo casang lứq neq: “Ô-sana! Sễq Yiang Sursĩ yỗn ŏ́c bốn pỡ cũai ca toâq nhơ ramứh Ncháu. Lứq khễn puo cũai I-sarel.”
14Yê-su ramóh muoi lám aséh dễn con, chơ án tacu tâng cloong aséh ki machớng noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
  15“Vil Yaru-salem ơi! Chỗi ngcŏh ntrớu.
  Sanua puo anhia ntôm ễ toâq chơ.
Án tacu tâng aséh dễn lơ-lơ.”
16Tangái ki tỗp rien tễ Yê-su tỡ yũah dáng raloaih tễ parnai nâi. Ma vớt Yê-su cuchĩt cớp tamoong loah, ki nŏ́q alới sapúh tễ parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ Yê-su. Cớp alới sanhữ loah alới khoiq táq rapĩeiq máh parnai Yiang Sursĩ pai tễ Yê-su.
17Máh cũai ca hữm Yê-su arô La-sarơ loŏh tễ ping cớp yỗn án tamoong loah, alới atỡng la‑ữt la‑ữi tễ ranáq nâi. 18Yuaq ngkíq bữn clứng cũai pỡq ramóh Yê-su tê, cỗ alới khoiq sâng Yê-su táq tếc salễh nâi. 19Chơ tỗp Pha-rasi, manoaq táq ntỡng cớp manoaq neq: “Ki! Anhia hữm tỡ? Nheq tữh cũai khoiq puai án. Táq nŏ́q la hái tỡ rơi án mŏ.”

Yê-su Atỡng Tễ Án Cóq Cuchĩt

20Tangái cha sanhữ ki bữn cũai Créc pỡq chu vil Yaru-salem yoc ễ sang toam pỡ ki tê. 21Tỗp cũai Créc ki toâq pỡ Phi-lip, la cũai tễ vil Bet-sada, cruang Cali-lê. Alới sễq tễ Phi-lip neq: “Achuaih ơi! Hếq yoc ễ ramóh Yê-su.”
22Phi-lip pỡq atỡng Anrê; chơ Anrê cớp Phi-lip toâq atỡng Yê-su. 23Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cheq ễ toâq ngư Yiang Sursĩ apáh chớc ang‑ữr Con Yiang Cỡt Cũai. 24Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân bữn muoi ŏ́c sapua noau chóh tâng cutễq, amoat ki padốh, chơ ŏ́c ki cỡt pứt. Khân noau tỡ bữn chóh ŏ́c ki, án noâng níc muoi ŏ́c. Ma khân noau chóh, ŏ́c ki cỡt sa‑ữi palâi. 25Cũai aléq pasếq rangứh án tâng dỡi nâi, rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq tỡ bữn pasếq rangứh án tâng dỡi nâi, cũai ki lứq bữn tamoong mantái níc. 26Cũai aléq yoc ễ táq ranáq cứq, cóq cũai ki puai cứq. Ntốq aléq cứq ỡt, án lứq ỡt ntốq ki tê. Cớp cũai táq ranáq cứq, Mpoaq cứq lứq roap apỗng án tê.
27“Sanua mứt cứq sâng túh arức lứq. Ma têq tỡ cứq pai neq: ‘Mpoaq ơi! Chuai cứq yỗn viaq tễ ŏ́c cuchĩt nâi?’ Cứq tỡ têq pai ngkíq, yuaq cứq toâq pỡ cutễq nâi dŏq chĩuq ŏ́c cuchĩt ki. 28Mpoaq ơi, sễq mới táq yỗn cũai khễn ramứh ang‑ữr mới!”
 Moâm Yê-su pai ngkíq, sưong Yiang Sursĩ atỡng tễ paloŏng neq: “Cứq khoiq táq yỗn cũai khễn ramứh ang‑ữr cứq, cớp nỡ‑ra cứq táq machớng ki sĩa.”
29Clứng cũai ỡt ngki sâng sưong ki samoât crứm. Bữn án ca pai ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng táq ntỡng cớp Yê-su. 30Ma Yê-su pai neq: “Sưong nâi atỡng yỗn anhia, tỡ cỡn yỗn cứq. 31Sanua toâq ngư Yiang Sursĩ rablớh máh cũai tâng cutễq nâi. Cớp sanua án tuih aloŏh yiang ca sốt tâng cutễq nâi. 32Ma tữ noau ayŏ́ng cứq tâng aluang sangcáng, cứq lứq tếc dững nheq tữh cũai toâq pỡ cứq.”
33Yê-su pai ngkíq, án yoc atỡng yỗn cũai dáng na ntrớu án cuchĩt. 34Máh cũai clứng ki atỡng án neq: “Phễp rit hếq atỡng pai Crĩt la tamoong mantái níc. Ngkíq nŏ́q thâi pai Con Yiang Cỡt Cũai cóq noau ayŏ́ng án tâng aluang sangcáng? Noau la Con Yiang Cỡt Cũai?”
35Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia bữn ŏ́c poang noâng bĩq tangái sâng. Sanua cóq anhia pỡq tâng ŏ́c poang nâi, yuaq anhia tỡ bữn dáng bo léq sarblíng toâq ŏ́c canám. Chơ anhia tỡ dáng ễ pỡq chu léq noâng. 36Bo anhia noâng bữn ŏ́c poang, cóq anhia sa‑âm ŏ́c ki, dŏq anhia cỡt samoât con acái ŏ́c poang ki.”
 Moâm Yê-su pai ngkíq, án loŏh tễ tỗp alới, cớp pỡq tooq chíq tễ alới.

Tỗp I-sarel Noâng Tỡ Ễq Sa‑âm

37Tam Yê-su khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh yáng moat alới, ma noâng alới tỡ bữn sa‑âm án. 38Ngkíq cỡt rapĩeiq santoiq Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc tễ mbŏ́q neq:
  “Ncháu ơi! Noau noâq sa‑âm parnai hếq atỡng?
Noau toâp bữn hữm chớc toâr lứq tễ Yiang Sursĩ?”
39Tỗp I-sarel ki tỡ dáng sa‑âm, cỗ Ê-sai khoiq chĩc tâng ntốq canŏ́h neq:
  40“Yiang Sursĩ táq yỗn moat alới cỡt sũt,
   cớp táq yỗn mứt alới cỡt coang.
  Ngkíq moat alới tỡ têq hữm.
   Cớp mứt alới tỡ têq dáng.
  Alới tỡ ễq toâq pỡ cứq
dŏq cứq táq yỗn alới cỡt bán.”
41Ê-sai pai santoiq ngkíq, yuaq án atỡng sacoâiq tễ án hữm chớc ang‑ữr Yê-su. Ngkíq yuaq án atỡng santoiq ki tễ Yê-su.
42Ma noâng bữn sa‑ữi náq sa‑âm Yê-su, dếh cũai sốt hỡ. Ma alới ca sa‑âm tỡ bữn atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng alới sa‑âm, yuaq alới ngcŏh tỗp Pha-rasi tuih aloŏh alới tễ dống sang. 43Ngkíq alới ễq cũai canŏ́h khễn alới clữi tễ alới ễq Yiang Sursĩ khễn alới.
44Vớt ki Yê-su atỡng casang lứq neq: “Cũai aléq sa‑âm cứq, cũai ki tỡ bữn sa‑âm ống cứq sâng, ma án sa‑âm dếh án ca ớn cứq toâq pỡ nâi. 45Cũai aléq hữm cứq, cũai ki hữm dếh án ca ớn cứq toâq tê. 46Cứq la ŏ́c poang yỗn cốc cutễq nâi. Ngkíq cũai aléq sa‑âm cứq, cũai ki tỡ bữn ỡt noâng tâng ŏ́c canám. 47Cũai aléq tamứng parnai cứq, ma tỡ bữn trĩh parnai ki, cứq tỡ bữn tếq án. Yuaq cứq tỡ bữn toâq pỡ nâi ễ tếq cũai, ma cứq toâq ễ chuai amoong nheq tữh cũai. 48Cũai aléq kêt cứq, cớp tỡ bữn ĩt parnai cứq, lứq bữn parnai tếq cũai ki. Toâq tangái parsốt, máh parnai cứq khoiq atỡng ki toâp tếq án. 49Cứq tỡ bữn atỡng tễ ngê cứq bữm. Ma Mpoaq ca ớn cứq toâq pỡ nâi, án toâp khoiq ớn cứq atỡng máh santoiq cứq khoiq pai. 50Cứq dáng máh ŏ́c án patâp têq yỗn cũai bữn tamoong mantái. Ngkíq máh ŏ́c cứq pai, cứq pai puai santoiq Mpoaq khoiq ớn cứq pai.”