2

Samƀŭt Rơh Nguay Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Êphêsô

1"Nchih ma phung tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Êphêsô nâm pô aơ: Aơ, pô aơ nau Nơm djôt pơh mlâm mănh tâm ti ma păng jêh ri hăn ta nklang pơh mlâm jâng jrêng mah lah: 2'Gâp gĭt năl kan may ƀư jêh, nau jâk jêr jêh ri nau may srôih. Gâp gĭt ma may mâu dơi dơn phung ƀai, ma may rlong uănh jêh phung lah khân păng jêng kôranh oh mon, ƀiălah mâu yŏng jêng ôh, jêh ri may saơ khân păng jêng mƀruh, 3ma may geh nau srôih, may dơn jêh nau rêh ni yor amoh Gâp, jêh ri may mâu djoh nuih n'hâm ôh. 4Ƀiălah aơ nau Gâp geh đah may yorlah may lơi jêh nau may rŏng geh lor. 5Pôri ăn kah gĭt hom bơh ntŭk may chalôt, rmal hom jêh ri ƀư tay kan may lor. Tơlah may mâu dơn, Gâp mra văch ta may jêh ri Gâp mra sŏk lơi jâng ŭnh jrêng may bơh ntŭk păng, knŏng tơlah may mâu rmal ôh. 6Ƀiălah may geh nau aơ, may tâm rmot ma kan Nikôlet kan nây Gâp tâm rmot lĕ.'
7Mbu nơm geh tôr, ăn păng iăt nau Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu: 'Ma mbu nơm mra dơi, Gâp mra ăn păng sa play bơh tơm si nau rêh tâm Parađi Brah Ndu.'"

Samƀŭt Rơh Bar Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Smirna

8"Nchih ma phung tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Smirna nâm aơ:
 Aơ Nơm lor lơn jêh ri Nơm nglĕ dŭt, Nơm hŏ khĭt jêh, jêh ri dâk rêh jêh lah:
9'Gâp gĭt năl nau rêh ni may jêh ri nau o ach may (ƀiălah may jêng ndrŏng) jêh ri nau nchơt mƀruh bơh phung lah, khân păng jêng phung Yuđa, jêh ri mâu jêng ôh, ƀiălah jêng ngih brah ma Satan. 10Lơi ta klach ôh ma nau may mra dơn nau rêh ni. Aơ, brah mhĭk mra mƀăr phung khân may ƀaƀă, ăn bu krŭng, gay rlong uănh khân may, jêh ri khân may mra geh nau rêh ni jât nar. Ăn may gŭ răp jăp tât khĭt, jêh ri Gâp mra ăn ma may đon hđăch nau rêh.'
11Mbu nơm geh tôr ăn păng iăt nau Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu: 'Mbu nơm mra dơi mâu mra dơn nau khĭt rơh bar ôh.'"

Samƀŭt Rơh Pe Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Pergam

12"Nchih ma phung tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Pergam nâm pô aơ: Aơ Nơm djôt đao mplônh bar măt lah: 13'Gâp gĭt ta ntŭk may gŭ amoh Gâp, ta nây geh sưng hđăch Satan, may djôt (amoh Gâp), jêh ri may mâu dun ôh nau chroh Gâp nđâp tâm nar Y-Antipas nơm mbơh răp jăp ma Gâp, nơm bu hŏ nkhĭt jêh ta ntŭk khân may, ta nây Satan gŭ. 14Ƀiălah Gâp geh đah may yorlah geh may ta nây ƀaƀă bunuyh tĭng ndô̆ nau Y-Balam nti. Păng nti ma Y Balak dơm du mlâm lŭ gay ma chêh jâng ta năp phung Israel gay ma khân păng sa puăch bu nhhơr ma rup brah, jêh ri ăn khân păng ƀư nau văng tĭr. 15Tâm ban lĕ ƀaƀă khân may geh tĭng ndô̆ nau phung Nikôlet nti. 16Pôri rmal hom. Tơlah may mâu dơn, Gâp mra văch ma may gơnh, jêh ri tâm lơh đah khân păng ma đao gưm bơh trôm mbung Gâp.'
17Mbu nơm geh tôr, ăn păng iăt nau Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu: 'Mbu nơm mra dơi, Gâp mra ăn ma păng kapŭng mana ndâp, jêh ri Gâp mra ăn ma păng du play lŭ nglang. Jêh ri ta lŭ nây bu nchih jêh du amoh mhe, mâu geh bunuyh gĭt ôh, knŏng nơm sŏk dơn gĭt.'"

Samƀŭt Rơh Puăn Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Thiatir

18"Nchih ma tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Thiatir nâm pô aơ:
 Nĕ, nau Kon Brah Ndu lah, Nơm geh măt tâm ban ma mpiăt ŭnh jêh ri jâng păng jêng nâm bu kông dŭm duh:
19'Gâp gĭt kan may, nau rŏng may, nau chroh may, kan răp jăp may, nau may srôih, jêh ri kan may dăch nglĕ âk lơn ma kan may bôk dak. 20Ƀiălah nau aơ du huê bu ur H'Jêsebel, mbơh ma păng nơm jêng kôranh nơm mbơh lor bu ur, nti jêh ri ndơm phung oh mon Gâp, gay ma khân păng ƀư nau văng tĭr jêh ri sa puăch bu nhhơr ma rup brah. 21Gâp ăn jêh nar ma păng dơi rmal ma nau tih păng, ƀiălah păng mâu ŭch rmal ma nau văng tĭr păng ôh. 22Aơ, Gâp mra klŭp păng ta du ntŭk sưng bêch, jêh ri ăn nau rêh ni toyh ma phung văng tĭr đah păng, tơlah khân păng mâu tâm rmal ma kan khân păng. 23Gâp mra nkhĭt phung kon păng, jêh nây lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu mra gĭt năl Gâp jêng Nơm sek uănh nau mĭn jêh ri nuih n'hâm, jêh ri Gâp mra mplơ̆ ma ăp nơm tĭng nâm kan khân may. 24Ƀiălah ma may jêh ri ma phung êng ta ƀon Thiatir mâu ŭch sŏk dơn ôh nau nti aơ, jêh ri mâu mâp gĭt năl ôh mâm bu rnha nau jru brah Satan. 25Gâp lah nâm pô aơ, Gâp mâu dơm ta may nau jâk êng ôh, knŏng ăn khân may djôt prăp moh ndơ khân may geh tât Gâp plơ̆ văch. 26Ma mbu nơm mra dơi jêh ri mra djôt prăp kan Gâp kŏ tât lôch, Gâp mra ăn păng chiă uănh phung mpôl băl. 27Păng mra chiă uănh phung nây ma mâng loih, tâm ban ma bu nchah glah mon ma neh uk nâm bu Gâp nơm hŏ geh jêh nau dơi bơh Mbơ̆ Gâp, 28jêh ri Gâp mra ăn ma păng mbing. 29Ma mbu nơm geh tôr, ăn păng iăt Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu.'"