18

Nau Ƀư Rai Babilôn Toyh

1Jêh nau nây gâp saơ du huê tông păr êng jŭr tă bơh trôk. Păng geh nau dơi toyh ngăn; jêh ri neh ntu jêng ang ma nau chrêk rmah păng. 2Păng nter huy jêh ri lah: "Tŭp jêh, tŭp jêh Babilôn ƀon toyh! Păng jêng jêh ntŭk phung brah mhĭk gŭ, mpêr n'gar ma lĕ rngôch brah mhĭk ƀơ̆, mpêr n'gar ma lĕ rngôch phung sĭm ƀơ̆ jêh ri bu tâm rmot. 3Yorlah lĕ rngôch mpôl băl nhêt jêh ndrănh nau ji nuih bơh nau văng tĭr păng, phung hđăch ta neh ntu ƀư jêh nau văng tĭr đah păng, jêh ri phung tăch drăp ta neh ntu jêng ndrŏng jêh ma nau brah bơh nau ueh păng!"
4Jêh ri gâp tăng tă bơh trôk du bâr êng lah nâm pô aơ: "Hơi phung ƀon lan gâp, luh hom tă bơh tâm nklang păng gay lơi ăn khân may ƀư tih ndrel ma păng, jêh ri khân may mâu dơn ôh nau rêh ni ndrel ma păng. 5Yorlah nau tih păng bun tât ta klơ trôk, jêh ri Brah Ndu kah gĭt ma nau kue păng. 6Mplơ̆ lơi ma păng nâm bu păng ƀư jêh, jêh ri ăn ma păng bar tăp tĭng nâm kan păng; tâm kchok păng nkhŭt jêh, kêt ma păng bar tơ̆. 7Tĭng nâm păng tâm rnê ma păng nơm jêh ri jao păng nơm ma nau ueh, tâm ban lĕ ăn ma păng nau rêh ni jêh ri nau klâng ndrê. Yorlah păng lah tâm nuih n'hâm păng: 'Gâp gŭ jêh tâm ban ma hđăch bu ur, gâp mâu jêng bu ur khĭt sai ôh jêh ri gâp mâu mra saơ nau klâng rvê ôh.' 8Yor nau nây mâu tâm nar nây lĕ nau rêh ni ma păng jêng tât, nâm bu ntĭt nau khĭt, nau klâng ndrê, jêh ri nau sa sât ji ngot, jêh ri păng nơm ŭnh mra sa; yorlah Kôranh Brah Ndu, Nơm phat dôih păng jêng Nơm brah."
9Jêh ri lĕ rngôch phung hđăch ta neh ntu ƀư jêh nau văng tĭr jêh ri rêh ma nau mpŭng drăp ndơ đah păng mra nhĭm jêh ri rngot klâng yor păng, tơlah khân păng saơ ŭnh nhhuk ta păng. 10Khân păng gŭ dâk ngai đah nau klach ma nau ƀư rêh ni păng, jêh ri khân păng lah: "Rêh ni, rêh ni yơh, hơi Babilôn, ƀon toyh jêh ri ktang! Tâm du mông nau phat dôih ma may tât jêh."
11Phung tăch drăp ta neh ntu nhĭm jêh ri klâng ndrê yor păng, yorlah mâu hôm geh bunuyh rvăt tay ndơ khân păng tăch, 12ndơ tăch mah, prăk, lŭ khlay, lŭ rmah, bok mhay, bok chăng krăk, bok ek ndrŭng, bok sut, ăp ntil ndơ ma la, ăp ntil ndơ ma si khlay ngăn, ma kông, ma loih, jêh ri ma lŭ marbrơ, 13ma sinamôm, ndơ ƀâu kah, dak ƀâu kah, dak si tăng, dak si ƀâu kah, dak play kriăk ƀâu, dak ngi, rnih muy, ba me, ndrôk biăp, seh, ndeh, jêh ri dĭk, nâm bu ntĭt huêng bunuyh. 14Play huêng may kơnh jêh du ngai jêh đah may, jêh ri lĕ rngôch ndơ hăch jêh ri ueh roh jêh đah may jêh ri may mâu mra saơ khân păng ôh! 15Phung tăch ndơ nĕ jêng ndrŏng jêh yor păng mra gŭ ngai tâm nau klach ma nau ƀư rêh ni păng. Khân păng mra nhĭm jêh ri klâng ndrê jêh ri lah: 16"Rêh ni, rêh ni yơh, hơi ƀon toyh, soh jêh ao mhay rhên, bok chăng krăk jêh ri chăng sut, nhom ma mah, lŭ khlay jêh ri lŭ ang!
17Tâm du mông lĕ nau ndrŏng nây rai lĕ jêh. Lĕ rngôch phung rmăk kŭmpăn jêh ri lĕ rngôch phung tăch drăp tâm dak mƀŭt gŭ ngai." 18Jêh ri khân păng nter dôl saơ nhhuk ŭnh sa păng: "Mbu ƀon jêng nâm bu ƀon toyh nĕ?" 19Khân păng suy ndruyh neh ta bôk khân păng. Khân păng nhĭm, klâng ndrê jêh ri nter lah nâm pô aơ: "Rêh ni, rêh ni yơh hơi ƀon toyh ta nây lĕ rngôch phung geh kŭmpăn ta dak mƀŭt geh nau ndrŏng jêh ma nau păng ndrŏng! Tâm du mông păng rai jêh.
20Hơi trôk, răm maak hom ma nau may ƀư rai păng, hơi phung kloh ueh, phung kôranh oh mon, jêh ri phung kôranh nơm mbơh lor; yorlah Brah Ndu sŏng đah khân may jêh dôl phat dôih păng!" 21Pô nây du huê tông păr ueh brah ngăn sŏk du mlâm play lŭ nâm bu mpăl toyh, jêh ri klŭp păng tâm dak mƀŭt, jêh ri lah pô nây bu mra klŭp ma nau ktang Babilôn ƀon toyh, jêh ri mâu mra saơ păng ôh. 22Bu mâu mra hôm tăng ôh tâm may, nteh phung kreh gong rêng, phung mprơ, phung uh n'hôm jêh ri nŭng, tâm may bu mâu mra saơ du huê bunuyh pah kan êng ôh; tâm may bu mâu mra tăng nteh mpăl ôh. 23Nau ang ŭnh kđen mâu mra nchrang tâm may ôh, jêh ri tâm may bu mâu hôm tăng bâr ur mâu lah sai ôh. Yorlah phung tăch drăp may jêng phung toyh ta neh ntu, jêh ri lĕ rngôch mpôl băl bunuyh tŭp jêh tâm nau may ndơm. 24Jêh ri tâm păng mra saơ jêh mham phung kôranh nơm mbơh lor jêh ri phung kloh ueh, jêh ri lĕ rngôch phung bu tâm nkhĭt ta neh ntu.