5

1Tơ lah du huê ƀư tih jêng nau păng tăng bu ntăm đă mbơh, jêh ri păng jêng nơm mbơh, ƀiălah mâu ngơi ôh moh păng saơ mâu lah gĭt, păng mra tuy nau tih păng nơm.
2Tơ lah du huê mâu yŏng gĭt ôh pah ndơ ƀơ̆, mâu lah săk mpô mpa khĭt, mâu lah du mlâm ndrôk, mâu lah du mlâm mpa jêh ri jêng ƀơ̆ jêh, păng mra jêng tih yơh.
3Tơ lah păng pah mpa ƀơ̆ bơh bunuyh, mâu yŏng gĭt ôh, gĭt lah moh ndơ mâu kloh, ƀư ƀơ̆ jêh păng, tơ lah nau nây tâm mpơl ma păng, păng mra jêng tih. 4Tơ lah du huê ngơi ma mbung păng ngăch ton săk ŭch ƀư nau mhĭk mâu lah nau ueh, moh ntil nau ngăch ton săk bu vay ƀư, jêh ri păng mâu gĭt ôh, tơ lah nau nây tâm mpơl ma păng, păng mra jêng tih. 5Tơ lah du huê tih ma du ntil nau aơ, ăn păng mbơh nau tih păng ƀư jêh, 6jêh ri ăn păng njŭn ndơ nhhơr ma nau rlau nau vay ma Yêhôva yor nau tih păng ƀư jêh, du mlâm biăp me mâu lah be jêng ndơ nhhơr ma nau tih jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng.
7Ƀiălah tơ lah păng mâu dơi geh du mlâm kon biăp, pô ri ăn păng njŭn jêng mpa nhhơr ma nau rlau nau vay ma Yêhôva yor nau tih păng ƀư jêh, bar mlâm plŭk mâu lah bar mlâm kon ntơp, du mlâm prăp ma mpa nhhơr ma nau tih, jêh ri du mlâm êng prăp ma mpa nhhơr gŭch. 8Ăn păng djôt leo phung nây ma Kôranh ƀư brah. Kôranh ƀư brah mra nhhơr lor lơn mpa nhhơr ma nau tih. Păng mra rvet bôk păng bơh trôko, ƀiălah mâu mra ăn tăch ôh. 9Jêh ri păng mra djrah ƀaƀă mham mpa nhhơr ma nau tih ta pĭt nơng, jêh ri mham hôm păng mra nkhŭt ta jâng nơng, păng jêng mpa nhhơr ma nau tih. 10Jêh ri păng mra nhhơr mpa tal bar jêng mpa nhhơr gŭch tĭng nâm nau vay; jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih nơm nây ƀư jêh, jêh ri păng mra geh nau yô̆ an. 11Ƀiălah tơ lah păng mâu dơi geh bar mlâm plŭk mâu lah bar mlâm kon ntơp ôh, ăn păng njŭn leo mpa nhhơr ma nau tih păng ƀư jêh du kô̆ tâm jât êphah ranih môi jêng mpa nhhơr ma nau tih. Lơi ăn păng chê̆ dak play Ôlive ta kalơ păng ôh mâu lah dơm ndơ ƀâu kah, yorlah păng jêng mpa nhhơr ma nau tih. 12Ăn păng njŭn leo ma Kôranh ƀư brah jêh ri Kôranh ƀư brah mra sŏk du mbăt mpa nây jêng rngơl kah gĭt jêh ri gŭch mpa nây ta nơng ta kalơ mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. Păng jêng mpa nhhơr ma nau tih. 13Pô ri Kôranh ƀư brah mra nau ƀư kloh nau tih ma nơm ƀư tih jêh tâm du ntil mpa aơ, jêh ri păng mra geh nau yô̆ an. Moh mpa hôm mra prăp ma Kôranh ƀư brah, tâm ban ma mpa nhhơr ranih môi."

Mpa Nhhơr Ma Nau Rlau Nau Vay

14-15"Tơ lah du huê mâu gŭ răp jăp ôh ƀư tih ma nau mâu ŭch tâm du ntil mpa prăp ma Yêhôva, ăn păng têk njŭn jêng mpa nhhơr ma nau rlau nau vay ma Yêhôva, du mlâm nkuăng biăp mâu geh ntŭk iơh ôh, may kơp ma Sêkel prăk tĭng nâm Sêkel prăk jrô kloh ueh; păng jêng mpa nhhơr ma nau rlau nau vay. 16Tâm ban lĕ ăn păng mplơ̆ yor nau ƀư mâu di ma mpa kloh ueh, jêh ri mra ntop du kô̆ tâm prăm, jêh ri ăn păng mra Kôranh ƀư brah. Jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau kloh nau tih păng ma biăp nkuăng jêng mpa nhhơr ma nau rlau nau vay, jêh ri păng mra geh nau yô̆ an.
17Tơ lah du huê ƀư tih dôl ƀư du nau Yêhôva ntăm jêh mâu ăn ƀư ôh, nđâp tơ lah păng mâu gĭt ôh nau nây, ƀiălah păng jêng tih jêh, jêh ri mra tuy nau tih păng nơm. 18Ăn păng têk njŭn ma Kôranh ƀư brah du mlâm biăp nkuăng mâu geh ntŭk iơh mhĭk ôh tâm biăp, may kơp jêh rnoh tĭng nâm rnoh mpa nhhơr ma nau rlau nau vay, jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng ƀư ma nau mâu ŭch, jêh ri păng mra geh nau yô̆ an. 19Păng jêng mpa nhhơr ma nau rlau nau vay; păng jêng tih jêh ta năp Yêhôva.