10

Nau Tih Y-Nadap Jêh Ri Y-Abihu

1Y-Nadap jêh ri Y-Abihu, phung kon bu klâu Y-Arôn ăp nơm sŏk năk gŭch mpa bâu kah, dơm ŭnh tâm păng, jêh ri nhhơr ŭnh bơh ntŭk êng ta năp Yêhôva, ŭnh tâm ban pô nây Yêhôva mâu mâp ntăm ôh ma khân păng. 2Ŭnh luh tă bah năp Yêhôva jêh ri gŭch bar hê nây, jêh ri khân păng khĭt ta năp Yêhôva. 3Jêh ri Y-Môis lah ma Y-Arôn: "Nau aơ Yêhôva lah jêh: 'Gâp mra mpơl gâp nơm kloh ueh ta nklang phung gŭ êp gâp, jêh ri gâp mra geh nau yơk ta năp lĕ rngôch phung ƀon lan" Y-Arôn gŭ rklăk.
4Jêh ri Y-Môis kuăl Y-Misael jêh ri Y-Êlsaphan, phung kon bu klâu Y-Usiel, mbơ̆ toyh Y-Arôn jêh ri lah ma khân păng: "Hăn dăch hom, nhŭp rdu phung nâu khân may tă bơh ntŭk kloh ueh leo pa dih nkual, tĭng nâm Y-Môis ntăm jêh.

Kô̆ Tâm Pă Ma Phung Kôranh Ƀư Brah Jêh Ri Kan Khân Păng

6Y-Môis lah ma Y-Arôn, jêh ri ma phung kon bu klâu Y-Arôn, Y-Elêasar jêh ri Y-Ithamar: "Lơi ăn khân may rlu kĭt sŏk khân may, jêh ri lơi khêk ôh bok ao khân may, klach lah khân may mra khĭt, jêh ri klach lah nau ji nuih tât ma lĕ rngôch phung tâm rƀŭn. Ƀiălah phung oh nâu khân may, lĕ ngih Israel, dơi nhĭm nhhiăng yor ŭnh Yêhôva sĭnh jêh. 7Jêh ri lơi khân may du luh bơh mpông ngih bok nau tâm rƀŭn, klach lah khân may khĭt; yorlah dak ƀâu kah prăp tŏ Yêhôva gŭ ta khân may." Khân păng ƀư tĭng nâm nau Y-Môis ngơi. 8Yêhôva ngơi ma Y-Arôn, lah: 9"Lơi may nhêt ôh dak play kriăk ƀâu mâu lah dak ndrănh katang, may mâu lah kon bu klâu may ndrel ma may tơ lah khân may lăp tâm ngih bok nau tâm rƀŭn, klach lah khân may mra khĭt. Nau nây mra jêng du nau vay ƀa ƀơ tâm lĕ rngôch rnôk khân may. 10Ăn khân may ƀư êng êng ndơ prăp an ma ndơ bu vay dŏng, ndơ mâu kloh đah ndơ kloh. 11Jêh ri ăn khân may nti ma phung ƀon lan Israel lĕ rngôch nau vay Yêhôva ngơi jêh ma khân păng đah Y-Môis.
12Y-Môis lah ma Y-Arôn jêh ri ma phung kon bu klâu păng hôm, Y-Êlêasar jêh ri Y-Ithamar: "Sŏk hom ndơ nhhơr ranih rmuy hôm bơh ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva, jêh ri sa păng mâu geh ndrui ta meng nơng, yorlah păng jêng kloh ueh lơn. 13Ăn khân may sa păng tâm du ntŭk kloh ueh, yorlah păng jêng rngơl prăp ma may jêh ri phung kon bu klâu may bơh mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. Yorlah pô nây yơh bu ntăm jêh ma gâp. 14Ƀiălah rngơl ntang ntơh ryai jêh, jêh ri nglik nhhơr jêh, khân may mra sa tâm du ntŭk kloh, may, phung kon bu klâu may, jêh ri phung kon bu ur may ndrel ma may, yorlah bu ăn jêh jêng rngơl prăp ma may jêh ri ma phung kon bu klâu may bơh mpa ƀư brah mpa nhhơr ma nau đăp mpăn bơh phung ƀon lan Israel. 15Nglu nhhơr jêh, jêh ri rngơl ntang ntơh ryai jêh, khân păng mra djôt ndrel ma ngi mpa nhhơr ăn ŭnh sa, gay ryai yor jêng mpa nhhơr ryai ta năp Yêhôva, jêh ri păng mra jêng ndơ may jêh ri phung kon bu klâu ndrel ma may, jêng rngơl prăp ma khân may ƀa ƀơ nâm bu Yêhôva ntăm jêh."
16Y-Môis sek ôp ma be mpa nhhơr ma nau tih, jêh ri Aơ, bu gŭch jêh păng. Pô ri păng ji nuih ma Y-Êlêasar jêh ri Y-Ithamar, phung kon bu klâu Y-Arôn hôm, jêh ri lah: 17"Mâm ƀư khân may mâu sa hĕ mpa nhhơr ma nau tih tâm jrô kloh ueh, yorlah păng jêng mpa kloh ueh lơn, jêh ri bu ăn jêh ma khân may gay ma khân may dơi tuy nau tih phung tâm rƀŭn, gay ma ƀư kloh nau ƀư kloh nau tih khân păng ta năp Yêhôva? 18Aơ mham păng bu mâu mâp njŭn tâm trôm jrô kloh ueh ôh. Na nê̆ jing di ăn khân may sa păng tâm jrô kloh ueh tĭng nâm gâp ntăm jêh."
19Y-Arôn lah ma Y-Môis: "Aơ, khân păng nhhơr jêh nar aơ, mpa khân păng nhhơr ma nau tih jêh ri mpa khân păng nhhơr gŭch ta năp Yêhôva; ƀiălah nau tâm ban pô aơ tât jêh ma gâp! Tơ lah gâp sa lơi jêh nar aơ mpa nhhơr ma nau tih, Yêhôva mra dơn nau nây lĕ?" 20Tơ lah jêh Y-Môis tăng nau nây, păng dơn.