15

Nau Luh Ƀơ̆ Bơch Bơh Săk Jăn

1Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, tơ lah du huê bu klâu geh nau luh bơh săk jăn, nau luh nây jêng ƀơ̆. 3Aơ jêng nau vay ma nau ƀơ̆ păng yor nau luh; gĭt lah săk jăn luh mro mâu lah săk jăn păng rhân nau luh, nau nây jêng ƀơ̆ tâm păng. 4Lĕ rngôch sưng bêch nơm geh nau luh bêch mra jêng ƀơ̆. 5Mbu nâm geh pah bi sưng bêch păng mra pih bok ao, ŭm tâm dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 6Mbu nâm gŭ ta ndơ nơm geh nau luh săp gŭ jêh mra pih bok ao, ŭm tâm dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 7Mbu nâm pah bi săk jăn nơm geh nau luh, mra pih lơi bok ao păng, ŭm tâm dak jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 8Tơ lah nơm geh nau luh soh dak diu ta du huê nơm kloh nơm nây mra pih lơi bok ao păng, ŭm tâm dak jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 9Ưn nơm geh nau luh săp gŭ mra jêng ƀơ̆. 10Mbu nâm pah du ntil ndơ tâm dâng păng, nơm nây mra jêng ƀơ̆ tât mhaơ; jêh ri mbu nâm djôt ndơ nây mra pih lơi bok ao păng, ŭm tâm dak jêh ri mra jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 11Tơ lah nơm geh nau luh pah bu jêh ri mâu rao ôh ti tâm dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 12Glah uk nơm geh nau luh geh nđĭl bu mra nchah lơi; jêh ri ăp rplay glah ma si bu mra rao tâm dak.
13Tơ lah nơm geh nau luh jêng kloh jêh bơh nau luh păng mra kơp pơh nar ma nau ƀư kloh păng, pih bok ao, ŭm tâm dak hoch, jêh ri mra jêng kloh.
14Ta nar tal pham păng mra sŏk bar mlâm plŭk mâu lah bar mlâm kon ntơp jêh ri hăn ta năp Yêhôva ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn, jêh ri ăn khân păng ma Kôranh ƀư brah. 15Kôranh ƀư brah mra nhhơr khân păng, du mlâm jêng mpa nhhơr ma nau tih, du mlâm êng jêng mpa nhhơr gŭch; jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng ta năp Yêhôva yor nau luh.
16Tơ lah du huê bu klâu geh nau luh dak ntăk, ăn păng ŭm lĕ săk jăn păng tâm dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 17Lĕ rngôch bok ao jêh ri lĕ rngôch ntâu geh dak ntŭk bu mra pih rao lơi ma dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât măng.
18Tơ lah du huê bu klâu bêch ndrel ma du huê bu ur jêh ri luh dak ntăk, lĕ bar hê khân păng mra ŭm tâm dak jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ.
19Tơ lah du huê bu ur geh nau luh mƀơ̆ jêng nau vay luh tă bơh săk jăn păng, păng mra gŭ tâm nau ƀơ̆ păng dôl pơh nar, jêh ri mbu nâm pah bi păng mra jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 20Lĕ rngôch ndơ păng bêch dôl păng ƀơ̆ mra jêng ƀơ̆; jêh ri lĕ rngôch ndơ păng săp gŭ mra jêng ƀơ̆. 21Mbu nâm pah sưng păng bêch păng mra pih lơi bok ao jêh ri ŭm tâm dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 22Mbu nâm pah bi ndơ păng săp gŭ mra pih lơi bok ao, ŭm tâm dak jêh ri mra jêng ƀơ̆ tât mhaơ, 23gĭt lah jêng sưng bêch mâu lah ndơ săp gŭ, tơ lah bu pah păng, mra jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 24Tơ lah du huê bu klâu bêch ndrel păng, nau păng jêng ƀơ̆ geh ta păng, păng mra jêng ƀơ̆ pơh nar; jêh ri lĕ rngôch sưng bêch mra jêng ƀơ̆.
25Tơ lah du huê bu ur geh nau luh mƀơ̆ jŏ nar, mâu di yăn păng vay geh, mâu lah păng geh nau luh gao yăn păng jêng ƀơ̆, păng mra jêng ƀơ̆ lĕ nar păng vay geh nau luh nây; tâm ban ma tâm nar dôl păng vay jêng ƀơ̆, păng mra jêng ƀơ̆. 26Sưng păng bêch dôl lĕ nar nau luh nây mra jêng ma păng tâm ban ma sưng bêch ma nau păng vay jêng ƀơ̆; jêh ri lĕ ndơ păng săp gŭ mra jêng ƀơ̆, tâm ban ma dôl păng vay jêng ƀơ̆. 27Mbu nâm pah bi ndơ nây mra jêng ƀơ̆, mra pih bok ao păng, ŭm tâm dak, jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 28Ƀiălah tơ lah păng kloh jêh ma nau luh nây, păng mra kơp pơh nar, jêh nau nây păng mra jêng kloh. 29Ta nar tal pham păng mra sŏk bar mlâm plŭk mâu lah bar mlâm kon ntơp, jêh ri djôt leo khân păng ma Kôranh ƀư brah ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn. 30Kôranh ƀư brah mra nhhơr du mlâm jêng mpa nhhơr ma nau tih jêh ri du mlâm êng jêng mpa nhhơr gŭch; jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng ta năp Yêhôva yor nau luh tơ̆ nây.
31Pô ri ăn khân may tâm nkhah phung ƀon lan Israel bơh nau ƀơ̆ khân păng, klach lah khân păng khĭt tâm nau ƀơ̆ khân păng ma nau ƀư ƀơ̆ ngih bok gâp gŭ ta nklang khân păng.
32Nây jêng nau vay ma nơm geh nau ngơi jêh ri ma nơm geh nau luh dak ntŭk, jêng ƀơ̆ ma nau luh nây; 33tâm ban lĕ bu ur geh nau ji ma nau păng vay jêng ƀơ̆; nâm bu ntĭt ma ăp bu klâu mâu lah bu ur geh nau luh, jêh ri ma bu klâu bêch ndrel bu ur ƀơ̆.