10

Nau Yêhôva Chuai Phung Phung Ƀon Lan Păng

1Dăn hom dak nuih bơh Yêhôva tâm rnôk dak nuih lĕ dŭt yan, pơri Yêhôva mra ƀư lơp jêh ri njêng ăn dak mih ma bunuyh, gay ma ăp nuyh dơi geh biăp trau tâm nk; ang mir. 2Yorlah phung rup brah ngơi dơm dam, lĕ phung n'hăm saơ jêh nau mƀruh păng; khân păng nkoch mbơi mƀruh ndơm bu, jêh ri ăn nau bonh leng mâu khlay ôh. Yor nây phung ƀon lan mblêng nâm bu biăp, bu ƀư ăn khân păng rêh ni nâm bu mâu geh rmăk chiăp.
3Nau gâp ji nuih duh n'hôl tâm rdâng đah phung rmăk biăp, jêh ri gâp mra tâm rmal phung be nkuăng; yorlah Yêhôva phung tahan hŏ chop phung biăp Păng, jêng ngih Yuda; jêh ri dăp nthăng nâm bu seh ma nau tâm lơh. 4Lŭ ta njônh luh tă bơh păng, kađin pâng tă bơh păng, hăr na tâm lơh luh tă bơh păng, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh mât uănh ăt luh tă bơh păng đŏng.
5Ƀiălah khân păng jêng nâm bu phung dăng katang jot phung rlăng tâm dak bŏk rŏ trong sâng tâm nôk tâm lơh; khân păng mra tâm lơh; yorlah Yêhôva gŭ ndrel ma khân păng, pôri phung bunuyh ncho seh mra prêng.
6Gâp mra ƀư ăn ma ngih Yuda dơi katang, jêh ri tâm rklaih ngih Yuda dơi katang, jêh ri tâm rklaih ngih Yôsep. Gâp mra leo khân păng plơ̆ sĭt, yorlah gâp geh nau yô̆ klâng khân păng, jêh ri khân păng mra jêng nâm bu gâp ê hŏ mâp dun ôh ma khân păng, yorlah gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân păng, jêh ri gâp mra plơ̆ sĭt lah ma khân păng.
7Phung Êphraim mra jêng nâm bu phung dăng katang, nuih n'hâm păng hâk răm nâm bu yor tă bơh ndrănh; phung kon khân păng mra saơ nau nây jêh ri răm maak, nuih n'hâm khân păng mra maak tâm Yêhôva. 8Gâp mra kuăt khân păng jêh ri rgum khân păng, yorlah gâp hŏ chuai tay khân păng; khân păng mra jêng bĭk rơ̆ nâm bu kăl e. 9Gâp mra srih khân păng ta nklang ntil mpôl bunuyh, tâm bri dak ngai ngăn khân păng mra kal gĭt vơl tay ma gâp; khân păng mra rêh ndrel ma phung kon khân păng jêh ri plơ̆ sĭt đŏng. 10Pô nây gâp mra njŭn khân păng sĭt tă bơh n'gor bri Êjipt, jêh ri tâm rgum khân păng tă bơh bri Asiri; gâp mra njŭn khân păng ma bri Galaat jêh ri ma bri Liban, kŏ tât mâu geh ôh ntŭk ma khân păng gŭ. 11Khân păng mra rgăn dak mƀŭk jêr ngăn, bu mra ƀư rngân n'ha dak rbuh, jêh ri lĕ rngôch klŏng jru dak krong Nil mra suăt. Bu mra n'glưh lơi nau sưr bri Asiri, jêh ri mâng jra hađăch n'gor bri Êjipt mra roh. 12Gâp mra ƀư katang khân păng tâm Yêhôva jêh ri khân păng mra chuat hăn tâm amoh păng Yêhôva lah.