24

Muoi Chít Takêh
1Chỗi sa‑on tễ máh cũai sâuq; chỗi ratoi cớp alới. 2Tỗp alới chanchớm níc ễ táq yỗn cỡt ralốh-ralái; bỗq alới bán lứq táq yỗn cũai canŏ́h ramóh túh coat.
Bar Chít
3Cỗ nhơ bữn ŏ́c rangoaiq cớp sapúh, ma têq noau ayứng dống. 4Cỗ nhơ dáng sa‑ữi ngê, ngkíq tâng clống dống poân moang crơng ngoaih cớp máh mun nêuq o.
Bar Chít La Muoi
5Khaq cỡt cũai rangoaiq, saláng cỡt cũai rêng; cớp cũai dáng sa‑ữi, án lứq cỡt rêng achỗn. 6Khân mới yoc ễ mut chu ntốq rachíl, cóq mới aloŏh ngê rachíl nhũang voai. Cớp khân bữn sa‑ữi náq cũai tĩeih atỡng, ki têq mới chíl riap.
Bar Chít La Bar
7Santoiq cũai rangoaiq pai la yarũ lứq; cũai sacũl tỡ têq sapúh santoiq ki. Toâq bữn ŏ́c sarhống cheq toong mut vil, cũai sacũl ŏ́q santoiq ễ táq ntỡng.
Bar Chít La Pái
8Khân mới ma aloŏh níc ngê sâuq, dũ náq cũai bữn dáng la mới lễuq-asễuq. 9Máh ranáq ntrớu cũai sacũl chanchớm cỡt ranáq lôih nheq. Noau kêt cũai dốq atữl pai cũai canŏ́h.
Bar Chít La Pỗn
10Khân mới pê pahỡm bo ŏ́c túh coat toâq, ki bán rêng mới lứq cỡt ieuq tuar toâp.
Bar Chít La Sỡng
11Chỗi cro dŏq rachuai cũai noau hor ễ cachĩt, tam cũai ki tỡ bữn táq tỡ o ntrớu. 12Khân mới pai neq: “Ŏ́c ki tỡ cỡn ranáq cứq.” Ma Yiang Sursĩ ỡt nhêng níc mới; án dáng dũ ramứh, cớp án culáh cóng puai ranáq mới khoiq táq.
Bar Chít Tapoât
13Con ơi! Cóq mới nguaiq dỡq khĩal, yuaq dỡq khĩal ki ễm lứq. Dỡq khĩal ki ngiam parhễng tâng caldỡc mới. 14Cóq mới dáng tê la sarnớm rangoaiq cỡt ễm yỗn raviei mới. Cóq mới roap ŏ́c rangoaiq, chơ dỡi tamoong mới bữn ŏ́c ngcuang.
Bar Chít Tapul
15Chỗi cỡt sanŏ́q cũai sâuq aloŏh ngê ễ pũr cũai tanoang o, tỡ la cheng dống án. 16Tam cũai tanoang o dớm tapul trỗ, án lứq yuor tayứng loah; ma khân cũai sâuq dớm muoi trỗ sâng, la án cuchĩt pứt loâng.
Bar Chít Tacual
17Chỗi sâng bũi toâq cũai par‑ũal mới tamóh túh arức, cớp chỗi sâng ỡn toâq án dớm. 18Khân mới ma ca-iep cupriaq án, Yiang Sursĩ dáng, cớp án tỡ bữn bũi pahỡm tễ ŏ́c ki; cŏh lơ pĩeiq án tỡ bữn yỗn cũai ki roap tôt cống bữn.
Bar Chít Takêh
19Chỗi sâng túh tâng mứt pahỡm cỗ tian tễ cũai loâi; chỗi sa‑on cumíq alới. 20Yuaq dỡi tamoong cũai sâuq tỡ bữn ngcuang cỡt o ntrớu; dỡi tamoong án cỡt ariang chớp tớu ca lalĩu ễ pât.
Pái Chít
21Con ơi! Cóq mới yám noap Yiang Sursĩ, cớp yám noap puo hỡ. Chỗi pruam cớp máh cũai dốq chíl Yiang Sursĩ tỡ la chíl puo, 22yuaq chái lứq ŏ́c rúng pứt toâq pỡ cũai ca táq ngkíq. Mới tỡ têq dáng ŏ́c cuchĩt pứt ntrớu ễn ễ toâq pỡ alới.

Máh Santoiq Rangoaiq Canŏ́h Ễn

23Cũai rangoaiq pai tữm ễn neq: Lứq tỡ bữn pĩeiq, khân rasữq ma bễng ống muoi coah sâng. 24Khân cũai parchĩn parnai ma pau pai cũai lôih cỡt tỡ bữn lôih, ki lứq pĩeiq máh cũai kêt cớp báih án ca parchĩn ki. 25Ma khân án parchĩn yỗn cũai lôih roap tôt, ki án bữn roap ŏ́c bốn, cớp ramứh ranoâng án cỡt o.
26Cũai ca ta‑ỡi tanoang, ki apáh án lứq cỡt yớu mới.
27Cóq mới choat choi sarái mới yỗn moâm nheq voai; moâm ki nŏ́q mới táq dống mới ỡt.
28Chỗi tũn apớt sâng cũai canŏ́h bo noau rasữq; cớp chỗi raphếq rathũ cũai táq ranáq rasữq. 29Chỗi pai neq: “Cứq ễ táq loah án ariang án khoiq táq chóq cứq; cứq ễ carláh dỡq loah chóq án.”

Ranáq Cũai Aloah

30Bữn muoi tangái cứq pỡq pha sarái cớp nưong nho khong cũai aloah cớp sacũl. 31Nưong ki bữn moang rapul sarlia, cớp bữn moang bát. Viang tamáu ca caruang lavíng nưong ki la ralốh nheq. 32Cứq ỡt chanchớm cớp tutuaiq tễ máh ramứh ki, chơ cứq dáng neq: 33Bếq anoang ngkĩng mahỗi voai, cớp rlu mahỗi; 34bo ki toâp, ŏ́c túh cadĩt toâq pỡ mới ariang cũai rapốn toâq; cớp ŏ́c panhieih khlac toâq ariang cũai dững crơng choac toâq chíl mới.