12

Hê-rôt Cachĩt Yacỡ Cớp Cỗp Phi-er

1Bo ki puo Hê-rôt táq túh coat lứq máh tỗp sa‑âm Yê-su. 2Án yỗn noau tráh Yacỡ, ai Yang, toâq dau. 3Tữ Hê-rôt yỗn noau cachĩt Yacỡ, cũai I-sarel sâng bũi lứq. Yuaq án hữm cũai I-sarel bũi tễ ranáq nâi; ngkíq án cỗp Phi-er ễn. Tangái ki cũai I-sarel Táq Rit Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih. 4Puo Hê-rôt chóq Phi-er tâng cuaq cớp án yỗn muoi chít tapoât náq tahan kĩaq Phi-er. Vớt tỗp I-sarel cha sanhữ Tangái Loŏh, Hê-rôt yoc ễ cachĩt Phi-er. 5Ngkíq noau kháng Phi-er tâng cuaq tũ. Ma máh tỗp sa‑âm Yê-su câu sễq níc Yiang Sursĩ yỗn chuai Phi-er.
6Sadâu ki alới kĩaq Phi-er samoât lứq, yuaq tangái parnỡ puo Hê-rôt ễ cachĩt Phi-er. Alới yỗn Phi-er bếq mpứng dĩ bar náq cũai tahan. Alới clữong ayững atĩ án toâq bar ntreh sái-sô. Cớp bữn tahan canŏ́h kĩaq ngoah toong cuaq. 7Ma santar bữn ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng palooh tâng cuaq cheq Phi-er. Cớp bữn poang claq chũop clống cuaq ki. Ranễng ki tatoah tâng bran Phi-er amoaih án yỗn tamỡ. Ranễng ki pai chóq Phi-er neq: “Mới yuor tayứng toâp!”
 Bo ki toâp sái-sô cỡt rakiaq tễ atĩ Phi-er.
8Cớp ranễng Yiang Sursĩ atỡng Phi-er neq: “Mới caléh loah au, cớp sớp loah cỡp.”
 Moâm Phi-er sớp cỡp, chơ ranễng Yiang Sursĩ atỡng ễn neq: “Mới sớp au tuar, chơ puai cứq.”
9Ngkíq Phi-er loŏh puai ranễng Yiang Sursĩ. Án tỡ dáng lứq samoât ranễng ki dững án loŏh tễ cuaq, tỡ la án rláu mpáu sâng. 10Ma toâq alới pỡq vớt bar ntốq tahan kĩaq, cớp toâq pỡ ngoah toong tac loŏh chu yáng tiah. Toong tac ki raplớh bữm; chơ alới loŏh. Tữ alới pỡq tâng rana, ranễng Yiang Sursĩ cỡt biet chíq, tỡ bữn hữm noâng.
11Ngkíq Phi-er dáng lứq samoât ranáq ki, tỡ cỡn án láu mpáu. Cớp án chanchớm neq: “Sanua cứq dáng samoât samơi ranáq nâi lứq pĩeiq. Lứq Yiang Sursĩ yỗn ranễng án toâq chuai amoong cứq yỗn vớt tễ puo Hê-rôt cachĩt cứq, cớp yỗn vớt tễ máh ranáq tỗp I-sarel ễ táq cứq.”
12Bo Phi-er noâng chanchớm tễ ranáq ki, án toâq pỡ dống Mari, mpiq Yang Mac. Bữn clứng cũai tễ tỗp puai Yê-su ỡt rôm câu ngki. 13Phi-er cucŏ́q toong dŏq arô cũai tâng dống. Bữn manoaq mansễm táq ranáq tâng dống ki, ramứh Rô-da; án pỡq nhêng yoc ễ dáng noau cucŏ́q toong. 14Tữ mansễm nâi sacoal samữong Phi-er, án sâng bũi lứq. Ma án khlĩr pớh toong yỗn Phi-er mut, yuaq coâp án lúh atỡng máh cũai tâng dống, pai Phi-er ỡt tayứng yáng tiah ngoah toong. 15Cũai ỡt tâng dống ki pai chóq án neq: “Ngcŏh lơ mới yúh!”
 Ma án ta‑ỡi loah neq: “Tỡ bữn! Lứq án ỡt yáng tiah ki.”
 Ma alới pai loah chóq án neq: “Sưong nâi la sưong ranễng Yiang Sursĩ ca bán kĩaq Phi-er. Tỡ cỡn lứq cutỗ Phi-er.”
16Ma Phi-er cucŏ́q toong cớp arô loah sĩa yỗn alới pớh toong. Tữ alới pớh toong, alới hữm lứq Phi-er. Ngkíq alới sâng dớt lứq. 17Phi-er avứt atĩ sưoq alới tỡ yỗn tabỗq. Cớp án atỡng alới nŏ́q toâp Yiang Sursĩ táq yỗn án bữn racláh tễ cuaq tũ. Chơ án patâp alới neq: “Anhia atỡng loah máh ŏ́c nâi yỗn Yacỡ cớp máh sễm ai hái dáng tê.”
 Moâm ki Phi-er loŏh pỡq chu ntốq canŏ́h ễn.
18Mbỡiq poang rưm-rưm, tahan kĩaq cuaq ki sâng croŏq lứq, yuaq tỡ dáng nŏ́q cỡt sarbiet chíq Phi-er tễ cuaq. 19Puo Hê-rôt ớn cũai pỡq ravoât loah Phi-er. Ma alới tỡ ramóh. Chơ puo Hê-rôt blớh loah tahan kĩaq cuaq tũ, ma alới tỡ dáng nŏ́q Phi-er bữn loŏh tễ cuaq. Ngkíq Hê-rôt yỗn noau cachĩt nheq máh tahan ki. Vớt ki puo Hê-rôt loŏh tễ cruang Yudê pỡq ỡt tâng vil Sê-sarê ễn.

Yiang Sursĩ Cachĩt Hê-rôt

20Tữ Hê-rôt ỡt tâng vil Sê-sarê, bữn muoi tỗp cũai tễ vil Ti-rơ cớp vil Sadôn yoc ễ ramóh án. Tễ nhũang Hê-rôt ũan lứq cớp cũai tâng bar vil ki. Ma sanua alới yoc ratoi loah cớp Hê-rôt, yuaq alới nhơ tễ crơng sana tễ cruang Hê-rôt nŏ́q bữn tamoong. Ngkíq alới táq ntỡng nhũang cớp manoaq ayững atĩ puo Hê-rôt, ramứh Ba-latut. Alới ễq Ba-latut atỡng yỗn puo Hê-rôt dáng alới yoc ễ ỡt ratoi loah cớp án. 21Tâng tangái ki puo Hê-rôt tâc tampâc nêuq lứq, cớp án tacu tâng cachơng puo. Án atỡng santoiq o lứq yỗn cũai proai tamứng. 22Tữ máh cũai proai tamứng án atỡng, chơ alới pai casang lứq: “Parnai nâi lứq tỡ cỡn parnai cũai, ma lứq parnai yiang.”
23Bo ki toâp manoaq ranễng Yiang Sursĩ táq Hê-rôt yỗn cỡt a‑ĩ hâp lứq. Bữn bỗr cha tâng púng án; chơ án cuchĩt. Yiang Sursĩ táq Hê-rôt ngkíq, yuaq án tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ.
24Vớt ki parnai Yiang Sursĩ cỡt blễng lứq ễn, cớp clứng lứq cũai sa‑âm parnai ki.
25Toâq Ba-naba cớp Salơ táq moâm ranáq chuai yớu tâng vil Yaru-salem, chơ alới píh chu loah pỡ vil Anti-ôt. Cớp alới dững Yang Mac pỡq cớp alới tê.