12

Ma-ri xức dầu cho Chúa

1Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Chúa Giê-xu đến làng Bê-ta-ni, vào nhà Lã-xa là người Chúa kêu sống lại. 2Anh em Lã-xa mời Chúa dự tiệc. Mặc-thê lo nấu dọn, còn Lã-xa ngồi bàn tiếp Chúa và các tân khách.
3Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý đổ lên chân Chúa, rồi lấy tóc mình lau. Hương thơm ngào ngạt khắp nhà.
4Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một môn đệ sau này phản Chúa, 5trách Ma-ri: “Sao cô không đem bán chai dầu thơm lấy ba trăm đồng bố thí cho người nghèo?” 6Giu-đa nói thế không phải vì thương người nghèo, nhưng vì anh làm thủ quỹ, thường quen thói trộm cắp.
7Chúa Giê-xu bảo Giu-đa: “Đừng quấy rầy! Cô ấy dành chai dầu này cho ngày mai táng ta. 8Các con có dịp giúp đỡ người nghèo luôn, nhưng không có ta ở bên mình mãi mãi.”
9Nghe tin Chúa Giê-xu đang ở làng Bê-ta-ni, người Do-thái kéo đến rất đông, ngoài mục đích gặp Chúa, họ còn muốn thấy Lã-xa là người Chúa kêu sống lại. 10Các thầy trưởng tế hay tin liền quyết định giết luôn Lã-xa, 11vì nhiều người Do-thái nhân Lã-xa sống lại đã bỏ họ và tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

Chúa vào Thủ đô

12Hôm sau, đoàn dân đông đảo vừa về Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, được tin Chúa Giê-xu sắp lên thủ đô, 13liền lũ lượt kéo ra đường, mỗi người cầm cành thiên tuế đi đón Chúa. Dân chúng nô nức tung hô:
“Hoan hô! Hoan hô Sứ giả của Thượng Đế!
Hoan hô Vua Y-sơ-ra-ên!”
14Chúa gặp một lừa con liền cỡi đi, đúng như lời Thánh kinh đã viết: 15“Nhân dân thủ đô! Đừng sợ hãi! Vì Vua các ngươi đã ngự đến, cỡi trên lưng lừa con.”
16(Lúc ấy, các môn đệ Chúa chưa hiểu, nhưng sau khi Chúa được quang vinh, họ nhớ lại và nhận thấy bao nhiêu lời tiên tri đều ứng nghiệm ngay trước mắt họ).
17Những người chứng kiến việc Chúa cứu Lã-xa sống lại cũng tường thuật chuyện ấy cho mọi người nghe, 18nên dân chúng ùn ùn kéo ra nghênh đón Chúa. 19Các thầy Biệt-lập than: “Chúng ta thất bại rồi! Tất cả nhân dân đều theo ông ấy hết!”

Người Hy-lạp yết kiến Chúa

20Trong đoàn dân lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ, có mấy người Hy-lạp. 21Họ đến tìm Phi-líp, người làng Bết-sai-đa, xứ Ga-li-lê và yêu cầu: “Thưa ông, chúng tôi xin phép yết kiến Chúa Giê-xu.” 22Phi-líp bàn với Anh-rê, rồi hai người đến trình với Chúa.
23Chúa Giê-xu đáp: “Giờ ta trở về Nhà vinh quang đã đến. 24Đây là sự thật, nếu hạt lúa kia không được gieo vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là một hạt giống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, nó sinh sôi nẩy nở rất nhiều. 25Ai quý chuộng mạng sống mình sẽ mất nó. Ai hy sinh tính mạng trong đời này, sẽ được sự sống vĩnh cửu. 26Ai phục vụ ta đều phải theo ta, vì ta ở đâu, người phục vụ ta, cũng ở đó. Ai phục vụ ta sẽ được Cha ta tôn trọng.”

Chúa sẵn sàng hiến dâng mạng sống

27“Bây giờ tâm hồn ta xao xuyến quá. Có nên cầu xin Cha cho thoát khỏi giờ đau thương này không? Không, chính vì việc ấy mà ta xuống trần gian. 28Thưa Cha, xin danh Cha được tuyên dương!”
Bỗng có tiếng vang dội từ trời: “Ta tuyên dương rồi, Ta sẽ còn tuyên dương nữa!”
29Nghe tiếng ấy, dân chúng đứng chung quanh tưởng là tiếng sấm. Có người bảo: một thiên sứ đã nói chuyện với Ngài.
30Chúa Giê-xu giải thích: “Tiếng ấy vang ra không phải vì tôi mà vì anh em. 31Đã đến lúc thế gian bị xét xử, và Sa-tan, kẻ thống trị thế gian bị trục xuất. 32Còn tôi, khi bị treo lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi.” 33Chúa nói câu này để ám chỉ Ngài sẽ chết cách nào.
34Dân chúng thắc mắc: “Thánh kinh nói Chúa Cứu Thế sống vĩnh viễn, sao Thầy bảo Ngài bị treo lên. Thầy muốn nói ai?”
35Chúa Cứu Thế đáp: “Anh em chỉ còn hưởng Ánh sáng trong một thời gian ngắn. Vậy hãy hoạt động khi còn Ánh sáng. Khi bóng đêm phủ xuống, anh em sẽ chẳng nhìn thấy gì. 36Hãy tin dùng Ánh sáng đang khi còn Ánh sáng, để anh em trở thành người sáng láng.” Nói xong, Chúa Giê-xu lánh mặt, đi nơi khác.

Dân Do-thái vẫn ngoan cố

37Dù Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trước mắt, dân Do-thái vẫn không tin Ngài. 38Thật đúng như lời tiên tri Ê-sa đã nói:
“Thưa Chúa, ai tin lời giảng của chúng con?
Ai nhận biết quyền năng của cánh tay Ngài?”
39Họ không thể tin, vì như Ê-sa đã nói:
40“Thượng Đế khiến mắt họ đui mù.
Lòng cứng cỏi chai đá.
Vì nếu mắt họ thấy,
Lòng họ hiểu
Hẳn họ quay về với Ta
Và Ta chữa lành cho.”
41Ê-sa nói tiên tri về Chúa Cứu Thế, vì thời xưa ông đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài.
42Tuy nhiên, có nhiều người trong giới lãnh đạo Do-thái tin Chúa Giê-xu mà không dám công nhận, vì sợ phái Biệt-lập khai trừ. 43Họ thích được loài người tán tụng hơn là Thượng Đế khen ngợi.
44Chúa Giê-xu nói lớn với đoàn dân: “Ai tin tôi là tin Thượng Đế. 45Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46Tôi là Ánh sáng đến trần gian. Ai tin tôi không còn lẩn quẩn trong bóng tối.
47“Người nào nghe lời tội mà không vâng giữ, tôi cũng không kết tội, vì lần này tôi đến trần gian không phải để kết tội, nhưng để cứu vớt. 48Nhưng ai chối bỏ tôi, không chịu tiếp nhận lời tôi đều sẽ bị kết tội: chính lời tôi nói hôm nay sẽ kết tội họ trong Ngày phán xét cuối cùng. 49Tôi không nói theo ý tôi, nhưng Cha là Đấng sai tôi đã truyền cho tôi nói. 50Tôi biết mệnh lệnh Ngài đem lại sự sống vĩnh cửu. Vậy tôi chỉ nói những lời Cha tôi đã truyền dạy.”