32

Bài Ca của Mô-sê

  1“Hỡi các tầng trời, xin hãy nghe những gì tôi sẽ nói;
  Hỡi trái đất, xin lắng nghe những lời của miệng tôi.
  2Nguyện lời dạy của tôi như những giọt mưa rơi,
  Nguyện lời khuyên bảo của tôi tựa sương đọng lại,
  Như mưa lất phất rơi trên đồng cỏ,
  Như mưa rào đổ nhẹ xuống đồng xanh.
  3Vì tôi xưng tụng thánh danh của CHÚA,
  Xin hãy quy mọi sự vĩ đại về cho Ðức Chúa Trời của chúng ta.

  4Ngài là Vầng Ðá,
  Công việc của Ngài thật trác tuyệt,
  Mọi đường lối của Ngài thật công chính vẹn toàn.
  Ngài là Ðức Chúa Trời thành tín, không chút dối gian,
  Công chính và chính trực là Ngài.

  5Thế nhưng con dân Ngài đã đối với Ngài thật tồi tệ;
  Họ đã quá hư đốn, và chẳng đáng làm con của Ngài;
  Họ đúng là một dòng dõi ngang bướng và gian tà.
  6Hỡi dân điên rồ và vô ơn bạc nghĩa,
  Anh chị em đền đáp ơn CHÚA như vậy sao?
  Há chẳng phải chính Ngài là cha của anh chị em,
  Ðấng đã dựng nên anh chị em,
  Ðấng đã tạo thành anh chị em và lập vững anh chị em sao?
  7Hãy nhớ lại những ngày xa xưa,
  Hãy ngẫm suy những năm của các thế hệ rất lâu về trước;
  Hãy hỏi cha của anh chị em, ông ấy sẽ bảo cho,
  Hãy hỏi các vị trưởng lão, họ sẽ nói cho anh chị em rõ.

  8Khi Ðấng Tối Cao chia sản nghiệp cho các dân,
  Khi Ngài chia thế giới ra từng vùng để nhân loại ở,
  Ngài ấn định bờ cõi cho các dân,
  Dựa theo số con cái của I-sơ-ra-ên.
  9Phần của CHÚA chính là dân của Ngài,
  Gia-cốp là phần sản nghiệp của Ngài.
  10Ngài đã tìm thấy ông trong một vùng hoang vắng,
  Giữa đồng hoang gió hú thú gầm;
  Ngài che chở ông và chăm sóc ông,
  Ngài bảo vệ ông như con ngươi của mắt Ngài.
  11Ngài như đại bàng lượn bay quanh tổ nó,
  Bay lượn bên trên, giục các con nhỏ của nó tập bay,
  Dang cánh ra cõng các con nó trên lưng,
  Ðưa chúng lên trời cao bằng đôi cánh của mình.

  12CHÚA là Ðấng duy nhất dẫn dắt ông;
  Không có thần ngoại bang nào ở bên ông.
  13Ngài đặt ông ở những địa vị quyền thế trong xứ;
  Ngài nuôi ông bằng sản phẩm của ruộng đồng;
  Ngài cho ông ăn mật ong từ các tổ ong trong kẽ đá.
  Ông dùng dầu ô-liu trồng trong các rẫy đầy những đá hoa cương;
  14Ông ăn sữa chua từ đàn bò,
  Ông uống sữa tươi từ đàn chiên và đàn dê,
  Ông ăn thịt những chiên con và chiên đực mập béo;
  Ông ăn thịt bò của Ba-san và thịt dê hảo hạng,
  Ông hưởng lúa mì loại ngon thượng hạng;
  Ông uống những thứ rượu ngon nhất thời bấy giờ.

  15Giê-su-run được mập béo, rồi lại giơ chân đá ngược;
  Anh chị em đã mập, béo, và phì ra rồi!
  Ông đã bỏ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã dựng nên ông;
  Ông đã khinh khi Vầng Ðá giải cứu ông.

  16Họ đã làm cho Ngài ghen tức với các thần xa lạ;
  Họ đã dùng những việc gớm ghiếc chọc giận Ngài.
  17Họ đã cúng tế cho các quỷ chứ nào phải dâng hiến lên Ðức Chúa Trời;
  Thần của họ là những thần họ không biết;
  Tức những thần khi vào trong xứ rồi họ mới phát hiện,
  Chúng là những thần mà tổ tiên anh chị em không sợ.

  18Anh chị em đã làm ngơ với Vầng Ðá đã sinh ra mình;
  Anh chị em đã quên hẳn Ðức Chúa Trời, Ðấng đã tạo ra mình.

  19CHÚA thấy thế, Ngài chán ngán họ,
  Ngài ẩn mặt khỏi các con trai và các con gái của Ngài.
  20Ngài phán, ‘Ta sẽ ẩn mặt Ta khỏi chúng;
  Ðể Ta xem, đến cuối cùng chúng sẽ ra sao;
  Vì bọn chúng là giống nòi tráo trở,
  Những đứa con không tình nghĩa trung thành.
  21Chúng đã làm cho Ta phải ghen với những gì không phải là thần thánh;
  Chúng chọc giận Ta bằng các thần tượng chúng thờ.
  Vì thế Ta sẽ làm cho chúng phải ghen tức với một dân không ra hồn ra dáng,
  Dùng một dân ngu si khiến chúng phải tức tối bực mình.
  22Vì lửa giận của Ta đã phừng lên nghịch lại chúng;
  Lửa ấy đã cháy bùng đến tận vực sâu của âm phủ;
  Lửa ấy thiêu đốt đất đai và hoa màu sinh ra trên đất;
  Lửa ấy cháy tận nền các núi non hùng vĩ.
  23Ta sẽ đổ chồng chất các tai vạ trên chúng;
  Ta sẽ bắn các mũi tên của Ta vào chúng:
  24Nạn đói sẽ khiến chúng hao mòn,
  Khí hậu nóng cháy khô khan sẽ làm chúng kiệt quệ,
  Ôn dịch sẽ khiến chúng tang thương,
  Răng của thú dữ do Ta sai đến sẽ cắn xé chúng,
  Nọc của rắn độc bò trong bụi đất sẽ gây chết chóc cho chúng.
  25Ngoài đường gươm giáo sẽ gây nên tang tóc,
  Còn trong nhà sẽ đầy nỗi kinh hoàng,
  Trai tráng hay thiếu nữ thanh xuân cũng vậy,
  Trẻ thơ còn đang bú hay người già tóc đã bạc phơ đều chẳng được miễn trừ.
  26Ta đã nghĩ, Ta sẽ rải chúng ra khắp bốn phương trên đất,
  Ta sẽ xóa chúng khỏi trí nhớ của loài người;
  27Nhưng Ta ngại làm như thế quân thù của chúng sẽ được thêm khích lệ,
  Quân thù của chúng có thể sẽ hiểu lầm và bảo, “Chúng ta đắc thắng là nhờ sức lực của tay mình,
  Chiến thắng nầy không phải tất cả là CHÚA đã làm đâu.”

  28Thật vậy, bọn chúng là một dân không trí tuệ;
  Chúng chẳng có khả năng phán đoán nghĩ suy.
  29Nếu chúng có chút khôn ngoan, chúng đã nghĩ ra điều ấy;
  Chúng có thể suy ra kết cuộc sẽ thế nào.
  30Làm sao một người có thể rượt đuổi cả ngàn người,
  Còn hai người có thể làm cho vạn người chạy trốn,
  Trừ phi Vầng Ðá của họ đã bán bỏ họ,
  Tức CHÚA của họ đã lìa bỏ họ rồi?

  31Vì vầng đá của chúng chẳng giống như Vầng Ðá của chúng ta;
  Quân thù của chúng ta đều biết rõ điều ấy.
  32Nho của chúng lấy ra từ giống nho ở Sô-đôm,
  Từ vườn nho ở Gô-mô-ra;
  Trái nho của chúng là trái nho độc,
  Chùm nho của chúng chỉ có toàn trái đắng.
  33Rượu của chúng đều là nọc của rắn độc,
  Nọc độc chết người của rắn bành mang.
  34Việc đoán phạt nầy Ta há đã không giữ trong kho,
  Niêm phong nó trong kho báu của Ta sao?
  35Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả;
  Sắp đến lúc chân chúng sẽ thình lình trượt ngã,
  Bởi vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần,
  Những điều ấy sẽ xảy đến rất nhanh cho chúng.’

  36CHÚA sẽ minh oan cho dân Ngài,
  Ngài sẽ thương xót các đầy tớ Ngài,
  Khi Ngài thấy sức lực của họ chẳng còn nữa,
  Khi kẻ nô lệ hay người tự do đều chẳng còn ai.
  37Bấy giờ Ngài sẽ hỏi, ‘Các thần của chúng,
  Những vầng đá nơi chúng nương náu,
  38Những kẻ hưởng các phần béo tốt nhất của các con vật hiến tế chúng dâng,
  Những kẻ uống rượu chúng hiến qua các lễ quán đâu rồi?
  Hãy để những kẻ ấy trỗi dậy và giúp đỡ các ngươi!
  Hãy để chúng bảo vệ các ngươi!
  39Này, bây giờ, khá biết rằng ấy là Ta, chính Ta là Ðấng ấy;
  Chẳng có thần nào khác ngoài Ta.
  Ta có quyền làm chết, và Ta làm sống lại;
  Ta khiến cho bị thương, và Ta chữa lành;
  Không ai có thể thoát khỏi tay Ta.
  40Ta đưa tay Ta lên trời mà thề rằng:
  Như Ta hằng sống đời đời,
  41Ta sẽ mài lưỡi gươm bóng láng của Ta cho sắc bén,
  Tay Ta sẽ cầm lấy nó để thi hành sự đoán phạt;
  Ta sẽ báo thù những kẻ chống nghịch Ta;
  Ta sẽ báo trả những kẻ ghét Ta.
  42Ta sẽ cho những mũi tên của Ta uống máu,
  Và lưỡi gươm của Ta sẽ ăn thịt quân thù,
  Tức máu của quân thù ngã chết nơi chiến trận và của tàn quân bại trận;
  Ðầu của những kẻ để tóc dài thề chống Ta đến cùng thảy đều bị rơi.’

  43Hỡi các dân các nước, hãy cùng với dân Ngài dâng lời ca ngợi,
  Hãy thờ phượng Ngài, hỡi tất cả các ngươi,
  Vì Ngài sẽ bắt chúng đền nợ máu các tôi tớ Ngài,
  Ngài sẽ báo thù những kẻ chống nghịch Ngài,
  Ngài sẽ báo trả những kẻ ghét Ngài,
  Và Ngài sẽ xá tội cho xứ và cho dân Ngài.”

Luật Pháp và Sự Sống Còn của Dân I-sơ-ra-ên

44Mô-sê cùng với Giô-sua con của Nun đến và nói tất cả những lời của bài ca ấy cho dân nghe. 45Khi Mô-sê nói xong tất cả những lời ấy cho toàn dân I-sơ-ra-ên, 46ông nói với họ, “Hãy ghi lòng tạc dạ tất cả những lời tôi làm chứng giữa anh chị em ngày nay. Anh chị em hãy truyền những lời ấy lại cho con cháu mình, để chúng cũng hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp nầy. 47Ðây chẳng phải là việc không có giá trị gì đối với anh chị em, nhưng chính là sự sống còn của anh chị em, vì nhờ nó anh chị em mới có thể sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ đi qua Sông Giô-đanh để chiếm lấy.”

Mô-sê Gần Qua Ðời

48Chính ngày hôm đó CHÚA nói với Mô-sê, 49“Ngươi hãy đi lên rặng Núi A-ba-rim nầy, đến Núi Nê-bô, trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô, và hãy nhìn vào xứ Ca-na-an, nơi Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. 50Ngươi sẽ qua đời tại đó, tức trên núi ngươi sẽ đi lên, rồi ngươi sẽ được đem về với tổ tiên ngươi, như A-rôn anh ngươi đã qua đời trên Núi Hô-rơ và đã được đem về với tổ tiên của ông ấy vậy, 51bởi vì ở giữa dân I-sơ-ra-ên, các ngươi đã không tin Ta trong vụ nước ở Mê-ri-ba Ca-đe trong Ðồng Hoang Xin, và bởi vì hai ngươi đã không tôn thánh Ta giữa dân I-sơ-ra-ên. 52Vậy, ngươi có thể trông thấy xứ ấy từ xa, nhưng ngươi sẽ không vào xứ ấy, tức xứ Ta ban cho dân I-sơ-ra-ên.”