7

Điều Tốt Cho Loài Người

  1Danh thơm tiếng tốt hơn dầu quí giá,
   Ngày chết hơn ngày sanh.
  2Đến nhà tang chế
   Hơn đến nhà yến tiệc,
  Vì ai rồi cũng phải chết;
   Vậy người sống hãy để tâm suy gẫm thân phận mình.
  3Buồn rầu tốt hơn đùa giỡn,
   Vì kinh nghiệm đau buồn mở mang tâm trí.
  4Người khôn ngoan để tâm nghĩ đến sự chết,
   Kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến vui chơi.
  5Nghe người khôn ngoan khuyên dạy
   Tốt hơn là nghe tiếng ca hát của kẻ dại khờ,
  6Vì tiếng cười của kẻ dại
   Khác nào tiếng nổ lách tách của gai gốc đốt cháy dưới nồi,
   Trống rỗng, không có ý nghĩa gì?
  7Khi bị ức hiếp, người khôn có thể hóa dại,
   Và của hối lộ làm mờ tâm trí.
  8Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc;
   Kiên nhẫn hơn kiêu căng.
  9Đừng vội nóng giận,
   Vì cơn giận dữ sẵn chờ trong lòng kẻ dại.
  10Đừng hỏi: “Sao thời trước tốt hơn thời nay?”
   Vì hỏi như vậy là thiếu khôn ngoan.
  11Sự khôn ngoan quí giá như thừa hưởng gia tài điền sản,
   Và đem lại lợi ích lâu dài cho người sống trên đời.
  12Cũng như tiền bạc,
   Sự khôn ngoan như bóng che thân,
  Nhưng sự hiểu biết của người khôn ngoan có ích lợi lâu dài hơn,
   Vì nhờ sự khôn ngoan mà bảo tồn được mạng sống mình.
13Hãy suy gẫm công việc của Đức Chúa Trời;
  Vật Ngài bẻ cong
   Ai làm thẳng lại được?
  14Gặp thời thịnh vượng, hãy vui hưởng;
   Nhưng khi sa cơ thất thế, hãy suy nghiệm.
  Phước hay họa
   Đều do Đức Chúa Trời định đoạt,
  Loài người không có cớ gì
   Phiền trách được Ngài.

Sự Khôn Ngoan So Với Sự Công Chính Và Gian Ác

15Suốt đời tôi, tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu điều khó hiểu.
  Có người công chính, trung tín vâng theo lời Đức Chúa Trời nhưng lại chết yểu;
   Cũng có kẻ làm ác, nhưng lại sống lâu.
  16Có người khuyên: Đừng tỏ ra công chính thái quá,
   Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan.
   Sao lại phải chuốc lấy thiệt hại cho mình?
  17Đừng theo đường gian ác,
   Cũng đừng sống dại khờ.
   Tại sao phải chết trước kỳ định?
  18Tốt nhất là tránh tự cho mình là công chính hoặc khôn ngoan,
   Và tích cực chống điều gian ác,
   Vì người nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giữ trọn cả hai.
  19Một người nhờ khôn ngoan mà có thế lực
   Hơn cả mười người cầm quyền trong hội đồng thành phố.
  20Thật ra, trên đời này, không có một người công chính nào luôn làm điều phải
   Và không hề phạm tội.
  21Vậy, đừng chú tâm đến mọi lời đàm tiếu,
   Kẻo con nghe lời đầy tớ mình nguyền rủa.
  22Vì con tự biết trong lòng rằng
   Chính con cũng đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.
23Tôi cậy sự khôn ngoan của các bậc hiền triết nghiệm xét mọi điều trên. Tôi tự nhủ:
  “Tôi sẽ nhờ các nguyên tắc khôn ngoan tìm được câu giải đáp.”
   Nhưng câu giải đáp vẫn còn xa cách tôi.
  24Mọi việc xảy ra đều sâu xa, huyền nhiệm,
   Trí óc con người làm sao thấu triệt được?

Suy Gẫm Về Loài Người

25Tôi lại quyết tâm tìm hiểu, khảo sát, và tra cứu sự khôn ngoan cùng nguyên lý muôn vật. Tôi nhận ra được gian ác là thiếu sáng suốt và ngu dốt là điên rồ. 26Tôi thường nhận thấy đàn bà lòng đầy cạm bẫy gây nhiều cay đắng hơn cả sự chết. Tình nàng như bẫy lưới, vòng tay nàng như dây xích. Người nào đẹp lòng Đức Chúa Trời thoát khỏi tay nàng, còn tội nhân rơi vào bẫy nàng. 27Giảng Sư nói: “Này là điều tôi tìm thấy. Tôi gom góp từng việc một để tìm ra nguyên lý muôn vật.
28Tôi chuyên lòng tìm hiểu, nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu phương ngôn:
  ‘Trong số ngàn người nam, tôi tìm được một người,
   Còn trong số ngàn người nữ tôi chẳng tìm được một ai.’
  29Này, điều duy nhất tôi tìm thấy,
   Ấy là Đức Chúa Trời dựng nên loài người ngay thẳng,
   Nhưng chính họ đã nảy sinh ra lắm mưu kế.”