14

Máh Ranáq Puo Davĩt Tâng Vil Yaru-salem

1Puo Hi-ram tễ vil Ti-rơ ớn máh cũai ranễng án pỡq ramóh Davĩt, cớp dững aluang sê-da dếh máh cũai chiang co cớp chiang táq toâq aluang, dŏq alới táq dống toâr yỗn puo Davĩt. 2Davĩt dáng samoât lứq Yiang Sursĩ chóh án cỡt puo cũai I-sarel, cớp táq yỗn cruang cutễq án cỡt chớc lứq, dŏq chuai máh cũai proai I-sarel.
3Ỡt tâng vil Yaru-salem puo Davĩt ĩt tữm ễn lacuoi, cớp án bữn sa‑ữi ễn con samiang con mansễm. 4Máh con án sễt tâng vil Yaru-salem bữn ramứh neq: Samua, Sô-bap, Nathan, Sa-lamôn, 5I-phar, E-li-sua, El-palet, 6Nô-ca, Ne-phéc, Yaphia, 7E-li-sama, Bil-yada, cớp E-li-phalet.

Davĩt Chíl Riap Tỗp Phi-li-tin

8Toâq tỗp Phi-li-tin sâng noau pai khoiq noau chóh Davĩt cỡt puo cũai I-sarel, ngkíq alới dững tỗp tahan ễ cỗp án. Ma puo Davĩt dững tỗp tahan án loŏh ramóh tỗp alới. 9Tỗp Phi-li-tin khoiq toâq pỡ avúng Rê-phêm cớp alới rapốn tâng ntốq ki. 10Ngkíq Davĩt câu blớh Yiang Sursĩ neq: “O tỡ, khân cứq loŏh chíl tỗp Phi-li-tin? Ncháu ễ yỗn cứq chíl riap tỡ?”
 Yiang Sursĩ ta‑ỡi: “Pĩeiq! Mới loŏh chíl! Cứq ễ yỗn mới chíl riap!”
11Ngkíq Davĩt pỡq chu ntốq Ba-al Pê-rasim cớp chíl riap tỗp Phi-li-tin pỡ ntốq ki. Án pai neq: “Yiang Sursĩ pieih pupứt máh cũai par‑ũal, cỡt samoât noau pieih paning dỡq yỗn cỡt pacháh.”
 Yuaq ngkíq, noau amứh ntốq ki la Ba-al Pê-rasim.
12Toâq tỗp Phi-li-tin cỡt pláh nheq, tỗp alới táh dŏq máh rup yiang alới dốq cucốh sang. Puo Davĩt ớn noau bốh táh nheq máh rup ki.
13Muoi trỗ ễn tỗp Phi-li-tin píh loah pỡ avúng ki cớp rapốn sĩa. 14Puo Davĩt câu sễq Yiang Sursĩ muoi trỗ ễn, cớp Ncháu ta‑ỡi án neq: “Chỗi mut chíl tỗp alới coah nâi, ma cóq anhia pỡq lavíng, chơ mut chíl coah tíh, cheq nỡm aluang sari. 15Toâq mới sâng sưong tayáh tâng cỗiq máh nỡm aluang, cóq mới mut chíl toâp, yuaq cứq ễ pỡq nhũang mới, dŏq chíl tahan tỗp Phi-li-tin chuai anhia.”
16Puo Davĩt táq puai samoât Yiang Sursĩ patâp án. Chơ án chíl tỗp Phi-li-tin tễ vil Ki-bê-ôn toau toâq vil Kê-sê. 17Ramứh ranoâng Davĩt cỡt parchia parhan dũ ntốq, cớp Yiang Sursĩ táq yỗn máh cũai cruang canŏ́h cỡt ngcŏh lứq án.