28

Puo Davĩt Atỡng Tễ Ranáq Táq Dống Sang Toâr

1Puo Davĩt arô nheq tữh cũai ayững atĩ án tâng cruang I-sarel yỗn toâq rôm parnơi pỡ vil Yaru-salem. Máh cũai ki la neq: Cũai nhêng salĩq ranáq tâng dũ tỗp I-sarel, cũai sốt pưn puo tâng cruang ki, cũai sốt dũ tỗp tahan, cũai nhêng salĩq mun cớp charán khong puo cớp máh con samiang án, cũai ayững atĩ tâng dống puo, cũai noau yám noap tâng cruang ki, cớp cũai tahan clŏ́q lứq.
2Puo Davĩt yuor tayứng cớp pai chóq nheq tữh cũai toâq rôm ki neq: “Máh sễm ai cứq ơi! Sễq anhia tamứng! Cứq chanchớm ễ táq dống sang ca ỡt níc tâng ntốq nâi, dŏq Hĩp Parnai Parkhán ỡt tâng ki yỗn cỡt ntốq sữn ayững Yiang Sursĩ hái. Cứq khoiq thrũan chuaq dŏq nheq máh ramứh ễ táq dống sang ki. 3Ma Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: ‘Mới tỡ têq táq dống sang yỗn cứq, yuaq mới la cũai rachíl cớp táq tahóc aham cũai sa‑ữi lứq.’
4“Ma Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel, khoiq rưoh cứq cớp tŏ́ng toiq cứq yỗn cỡt sốt tỗp I-sarel mantái níc. Yiang Sursĩ khoiq rưoh tỗp Yuda yỗn cỡt cũai plỡ ayông, cớp tễ tỗp Yuda ki Ncháu rưoh dống sũ cứq. Tễ nheq máh sễm ai tâng dống sũ mpoaq cứq, án bũi pahỡm chóh cứq yỗn cỡt puo sốt nheq tỗp I-sarel. 5Án yỗn cứq bữn con samiang sa‑ữi náq, ma tễ nheq tữh con samiang cứq án rưoh Sa-lamôn yỗn chỗn cỡt sốt cruang I-sarel, la cruang khong Yiang Sursĩ.
6“Yiang Sursĩ pai cớp cứq neq: ‘Sa-lamôn, con samiang mới toâp, la cỡt cũai táq dống sang yỗn cứq. Cứq khoiq rưoh án cỡt con samiang cứq, cớp cứq lứq cỡt mpoaq án. 7Cứq lứq táq yỗn cruang án sốt ỡt mantái níc, khân án ma tamứng cớp trĩh nheq mứt pahỡm máh phễp rit cớp dũ ŏ́c cứq khoiq patâp, samoât án ntôm táq sanua nâi.’
8“Yuaq ngkíq, máh cũai proai cứq ơi! Sanua nâi choâng moat Ncháu tỗp hái, cớp choâng moat nheq máh cũai I-sarel ca toâq rôm sanua, cứq ớn anhia dũ náq cóq anhia trĩh samoât samơi santoiq Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp hái, khoiq patâp dŏq yỗn hái. Ngkíq anhia têq ndỡm cutễq phuor o nâi, cớp têq anhia chiau sanốc ntữn yỗn tŏ́ng toiq anhia dỡi ntun bữn ndỡm mantái níc.”
9Chơ Davĩt pai chóq Sa-lamôn neq: “Con ơi! Cóq mới sang Yiang Sursĩ cớp trĩh án nheq mứt pahỡm cớp nheq sarnớm mới, samoât cứq mpoaq khoiq táq chơ. Yiang Sursĩ dáng raloaih nheq máh sarnớm hái chanchớm cớp yoc. Khân mới ravoât chuaq án, ki án yỗn mới bữn ramóh án; ma khân mới nguai chíq tễ án, ki án lứq táh mới mantái níc. 10Mới cóq dáng raloaih Yiang Sursĩ khoiq rưoh mới yỗn cỡt cũai táq Dống Sang Toâr yỗn án. Sanua cóq mới cutóng tayoâq táq ranáq ki.”
11Chơ puo Davĩt chiau yỗn Sa-lamôn máh khlễc choâiq tễ ngê ễ táq dũ clống tâng Dống Sang Toâr, dếh máh clống dŏq crơng cớp clống canŏ́h hỡ, cớp Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt dŏq yỗn án táh lôih. 12Án atỡng yỗn Sa-lamôn dáng máh ngê án khoiq chanchớm chơ tễ nchŏh cớp clống canŏ́h ỡt lavíng pễr nchŏh, cớp clống dŏq crơng tâc tâng Dống Sang Toâr, cớp crơng noau chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 13Cớp puo Davĩt chiau tê yỗn Sa-lamôn máh ŏ́c patâp yỗn tỗp tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi toâq alới táq ranáq alới tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, cớp cóq alới bán curiaq nheq máh radỡng tâng Dống Sang Toâr. 14Án atỡng cóq bữn yễng cớp práq sa‑ữi máh léq, dŏq táq crơng neq: 15Máh chớp tớu cớp rông tớu yễng cớp práq, 16máh cachơng práq, cớp cachơng yễng dŏq chóq bễng mi chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 17Cớp yễng dŏq táq buong cantrieih, tangan, cachoc, cớp khang; cớp cân práq yễng dŏq táq tangan savan. 18Cớp cân máh léq yễng muoi chít dŏq táq prông sang, dŏq chŏ́ng crơng phuom, dếh táq rup sễ aséh rachíl yỗn chê-rup ca bữn khlap paliang aloŏh yáng pỡng Hĩp Parnai Parkhán. 19Puo Davĩt pai neq: “Nheq tữh máh ramứh aloŏh ngê nâi cứq khoiq chĩc tâng choâiq chơ, ariang santoiq Yiang Sursĩ atỡng yỗn cứq mpoaq táq tapun dũ ramứh.”
20Puo Davĩt patâp Sa-lamôn, con samiang án, neq: “Cóq mới sabớng cớp clŏ́q lứq. Mới cóq thrũan táq toâp, cớp chỗi yỗn muoi ramứh ntrớu catáng mới. Yiang Sursĩ la Ncháu cứq mpoaq sang toam, ki án ỡt níc cớp mới. Án tỡ bữn táh mới, ma án ỡt cớp mới yỗn toau mới táq moâm Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ. 21Máh cũai tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi bữn roap mpỗl táq ranáq tâng Dống Sang Toâr. Máh cũai chiang ca khễuq cu ngê la ễ chuai mới, cớp máh cũai proai, dếh cũai ayông, nheq tữh alới lứq tamứng santoiq mới ớn.”