19

  1Thà nghèo mà sống thanh liêm,
  Còn hơn có môi miệng gian xảo và làm một kẻ dại.
  2Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức là điều không tốt,
  Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ chỉ làm hỏng việc mà thôi.
  3Kẻ dại làm theo sự dại dột mình và thất bại,
  Rồi nổi giận trong lòng và oán trách CHÚA.
  4Khi giàu sang, có lắm người muốn làm bạn,
  Lúc nghèo khó, các bạn bè rời bỏ lánh xa.
  5Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt,
  Kẻ nói dối chắc chắn không khỏi bị phạt.
  6Người quyền quý tốt bụng sẽ được nhiều người tìm xin ân huệ,
  Người rộng rãi ban cho ai cũng mong được là bạn của mình.
  7Người nghèo khó, ngay cả bà con ruột thịt còn xa lánh,
  Huống chi bị bạn bè bỏ – Ðiều đó đâu có gì đáng ngạc nhiên.
  Khi người ấy ngỏ lời xin giúp đỡ, họ đều đã cao bay xa chạy.
  8Tìm kiếm sự khôn ngoan là yêu mến linh hồn mình,
  Giữ lấy sự thông sáng sẽ được thịnh vượng.
  9Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt,
  Kẻ nói dối sớm muộn gì sẽ bị tàn mạt chẳng sai.
  10Vinh hoa phú quý thật không xứng với kẻ rồ dại,
  Tôi tớ mà cai trị người quyền quý lại càng không xứng hơn.
  11Người khôn ngoan trí thức thường hay chậm giận,
  Người ấy lấy làm vinh hạnh bỏ qua lầm lỗi của người ta.
  12Vua giận dữ thét la như sư tử rống,
  Lúc nguôi ngoai ban ân điển giống sương móc đồng xanh.
  13Con ngu muội là tai họa cho cha mẹ,
  Vợ hay cãi khác nào máng xối chảy róc rách mãi không ngừng.
  14Nhà cửa và tài sản có thể là cơ nghiệp do cha mẹ để lại,
  Nhưng người vợ khôn ngoan do CHÚA ban cho.
  15Kẻ biếng nhác ham mê ngủ nghỉ,
  Kẻ biếng lười bị đói khổ triền miên.
  16Ai vâng giữ điều răn gìn giữ mạng sống mình,
  Kẻ sống buông thả không kỷ cương sẽ chết sớm.
  17Ai thương xót người nghèo là cho CHÚA vay mượn,
  Ngài sẽ trả lại đầy đủ việc phước thiện người ấy đã làm.
  18Hãy sửa trị con bạn trong khi vẫn còn tia hy vọng,
  Nhưng lòng bạn đừng mong nó bị diệt vong.
  19Người quá nóng tính sẽ bị hình phạt,
  Nếu bạn cứu giúp người ấy lần nầy, chắc chắn bạn sẽ có dịp cứu giúp thêm lần nữa.
  20Hãy lắng nghe lời khuyên bảo và hãy lãnh hội lời giáo huấn,
  Ðể có được khôn ngoan hầu biết ứng biến trong tương lai.
  21Dù tâm trí người ta có nghĩ ra nhiều mưu lắm kế,
  Nhưng chỉ ý muốn của CHÚA mới thành tựu.
  22Ðiều mong ước ở một người là lòng trung thành của người ấy;
  Thà làm một người nghèo hơn là làm kẻ dối gạt người ta.
  23Lòng kính sợ CHÚA dẫn đưa vào sự sống,
  Ðược no thỏa an lành và thoát mọi tai ương.
  24Kẻ biếng nhác để yên tay mình trong dĩa,
  Không nhấc nổi tay lên để đưa thức ăn vào miệng.
  25Ðánh kẻ nhạo báng, kẻ khờ khạo sẽ học được khôn ngoan,
  Quở người thông sáng, người ấy sẽ lãnh hội thêm tri thức.
  26Kẻ đánh cha đuổi mẹ là đứa con bất hiếu,
  Ấy là kẻ gây xấu hổ và nhục nhã cho dòng họ và gia đình.
  27Con ơi, khi con không muốn nghe những lời dạy dỗ nữa,
  Ấy là lúc con bắt đầu rời xa những lời của tri thức.
  28Kẻ làm chứng dối nhạo báng công lý,
  Miệng của kẻ gian ác ăn nuốt tội lỗi.
  29Các án phạt dành cho phường nhạo báng,
  Các đòn roi dành cho lưng bọn điên rồ.