10

Những Lời Nói Khôn Ngoan của Sa-lô-môn

1Các câu châm ngôn của Sa-lô-môn.
  Con khôn ngoan làm cha vui vẻ;
  Con ngu dại khiến mẹ buồn lo.
  2Của cải phi nghĩa chẳng ích lợi gì,
  Nhưng đức công chính cứu ta khỏi chết.
  3CHÚA không để người ngay lành bị đói,
  Nhưng Ngài làm cho khát vọng của kẻ gian ác không thành.
  4Tay biếng nhác sẽ trở nên nghèo khó;
  Tay siêng năng sẽ có giàu sang.
  5Ðứa con biết thâu trữ trong mùa hè là đứa con khôn ngoan;
  Ðứa con mê ngủ trong mùa gặt là đứa con mang về xấu hổ.
  6Ðầu người ngay lành nhận được nhiều ân phước,
  Còn miệng kẻ ác gian tiềm ẩn những bạo tàn.
  7Tưởng nhớ đến người ngay lành là một điều phước hạnh,
  Còn tên tuổi kẻ ác gian bị rục rữa trong giá lạnh của lãng quên.
  8Người có lòng khôn ngoan đón nhận những lời răn bảo,
  Nhưng kẻ dại dột lắm lời sẽ lảo đảo ngã nhào.
  9Người nào bước đi trong sự liêm khiết sẽ an tâm vững tiến,
  Nhưng ai theo lối gian tà sớm muộn gì bản chất sẽ hiện ra.
  10Ai nháy mắt ra dấu để đồng tình làm bậy sẽ gây nên sầu não,
  Còn người thẳng thắn phê bình xây dựng sẽ đem lại hòa bình.
  11Miệng người ngay lành là nguồn sự sống,
  Còn miệng kẻ gian ác tống ra bao hung hiểm ẩn tàng.
  12Sự ghen ghét sẽ gây ra cãi vã,
  Nhưng tình yêu thương khỏa lấp mọi phiền lòng.
  13Lời khôn ngoan thoát ra từ môi người hiểu biết,
  Nhưng roi đòn đặc biệt dành cho lưng kẻ chẳng nghĩ suy.
  14Người khôn ngoan luôn trau dồi thêm tri thức,
  Còn kẻ dại dột lắm lời tức rước họa vào thân.
  15Tài sản của người giàu có là thành trì của họ,
  Còn cảnh khốn khó của người nghèo rõ là cảnh lầm than.
  16Công lao khó nhọc của người ngay lành dẫn đến sự sống;
  Hoa lợi của kẻ gian ác là phương tiện để nó phạm tội thêm.
  17Người vâng giữ lời giáo huấn là người đi theo đường sự sống,
  Nhưng kẻ khước từ lời quở trách ắt sẽ bị lạc đường.
  18Kẻ có lòng ghen ghét che dấu lòng mình bằng môi dối trá;
  Kẻ đồn đãi lời vu oan quả là kẻ dại khờ.
  19Người nói nhiều sẽ không thiếu điều vấp phạm,
  Còn người khôn ngoan thận trọng trong lời nói của mình.
  20Lưỡi người ngay lành giống như bạc thượng hảo hạng,
  Nhưng trí kẻ gian ác thật chẳng đáng vài xu.
  21Môi người ngay lành nuôi được nhiều người sống,
  Còn kẻ dại khờ phải chịu chết vì thiếu nghĩ suy.
  22Phước hạnh của CHÚA làm ta nên giàu có;
  Ngài chẳng thêm nỗi phiền muộn gì vào.
  23Kẻ điên dại coi việc làm ác giống như trò tiêu khiển,
  Còn người trí thức được vui khi xử sự cách khôn ngoan.
  24Kẻ gian ác sợ điều nào sẽ bị trao cho điều ấy;
  Người ngay lành ước điều chi thì điều ấy được ban cho.
  25Khi cơn giông tố qua rồi kẻ ác sẽ không còn nữa,
  Nhưng người ngay lành sẽ được vững lập đời đời.
  26Như giấm làm ghê răng thể nào, như khói làm cay mắt thể nào,
  Kẻ biếng nhác cũng như vậy đối với người sai bảo nó.
  27Kính sợ CHÚA làm gia thêm tuổi thọ,
  Nhưng tuổi kẻ gian tà quả có giảm bớt đi.
  28Người ngay lành hy vọng và cuối cùng được vui thỏa,
  Còn kẻ gian ác trông mong nhưng rốt cục chẳng có gì.
  29Ðường lối CHÚA là thành trì cho người chân chính,
  Nhưng đó cũng là chỗ diệt vong cho kẻ ác gian.
  30Người ngay lành sẽ không bao giờ bị dứt bỏ,
  Nhưng kẻ gian ác sẽ không có đất dung thân.
  31Miệng người ngay lành nói ra điều khôn ngoan,
  Còn lưỡi kẻ gian ác sớm muộn gì cũng bị cắt đứt.
  32Môi người ngay lành nói điều đáng nói,
  Còn miệng kẻ gian ác nói toàn chuyện gian tà.