Santoiq Atỡng

 Saráq nâi Yê-ramia, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, chĩc sám 600 cumo nhũang dỡi Yê-su. Yê-ramia atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ tâng dỡi Yô-sia cỡt puo cruang Yuda, cớp tâng dỡi máh con châu Yô-sia. Yô-sia la cũai ca yoc lứq tamứng parnai tễ Yiang Sursĩ, ma máh con án tỡ ễq tamứng. Ngkíq alới táq túh coat lứq Yê-ramia.
 Yê-ramia atỡng yỗn máh cũai I-sarel dáng tễ ŏ́c cuchĩt pứt ễ toâq pỡ cruang alới, la cỗ tian alới sang máh rup yiang cớp táq lôih sa‑ữi lứq. Ma cũai proai tỡ ễq tamứng. Yê-ramia tamoong toau án bữn hữm vil Yaru-salem ỡt tâng chớc Nabũ-canêt-sa, la puo cruang Ba-bulôn. Puo Nabũ-canêt-sa talốh nheq vil Yaru-salem, cớp talốh dếh Dống Sang Toâr hỡ. Cớp án cỗp puo cũai Yuda cớp máh cũai proai Yuda cớp dững alới chu cruang Ba-bulôn.
 Yê-ramia atỡng sacoâiq tễ máh cũai proai Yuda bữn píh chu ayứng loah dống cruang, cớp nỡ‑ra bữn muoi tangái Yiang Sursĩ rưoh muoi noaq cũai tễ tŏ́ng toiq Davĩt yỗn cỡt puo tanoang o lứq.