36

Baruc Doc Parnai Tâng Dống Sang Toâr

1Tâng cumo pỗn Yê-hôi-akim con samiang Yô-sia cỡt puo cruang Yuda, Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Cóq mới ĩt muoi parnĩal choâiq; chơ chĩc máh santoiq cứq ớn mới atỡng máh cũai I-sarel, cũai Yuda, cớp cũai tễ dũ cruang. Cóq mới chĩc dũ ŏ́c cứq khoiq atỡng mới, tễ dâu lứq cứq atỡng mới bo Yô-sia cỡt puo toau toâq tangái nâi. 3Toâq cũai proai Yuda sâng tễ máh ranáq cuchĩt pứt ca cứq dadŏq ễ táq chóq alới, cŏh lơ tỗp alới dũ náq píh loah chu cứq dŏq cứq táh lôih cớp táh ŏ́c sâuq tỗp alới.”
4Ngkíq cứq arô Baruc con samiang Nê-ria toâq, cớp cứq yỗn án chĩc dũ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq atỡng cứq. Chơ Baruc chĩc máh ŏ́c ki tâng parnĩal choâiq. 5Chơ cứq patâp Baruc neq: “Cứq tỡ têq pỡq noâng chu Dống Sang Toâr. 6Ngkíq, chumát toâq cũai proai pỡq táq rit ót sana, cứq ễq mới pỡq chu ki. Cóq mới doc máh santoiq tâng parnĩal choâiq nâi yỗn casang, dŏq yỗn alới sâng dũ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq atỡng cứq, ariang cứq ớn mới chĩc dŏq. Cóq mới doc santoiq nâi bân ntốq dũ náq cũai têq sâng, dếh máh cũai Yuda ca toâq tễ vil canŏ́h hỡ. 7Cŏh lơ tỗp alới bữn câu sễq tễ Yiang Sursĩ, cớp chứng clĩ chíq tễ ranáq sâuq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq canứh ễ táq máh cũai proai nâi, cỗ án sâng cutâu mứt luat ngư.”
8Chơ Baruc con samiang Nê-ria táq ariang Yê-ramia ớn. Án yuor tayứng tâng Dống Sang Toâr, cớp án doc dũ ŏ́c tễ parnai Yiang Sursĩ khoiq chĩc tâng parnĩal choâiq ki.
9Tâng casâi takêh, cumo sỡng Yê-hôi-akim con samiang Yô-sia cỡt puo, máh cũai proai táq rit ót sana ễq Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm chóq tỗp alới. Nheq tữh cũai tâng vil Yaru-salem cớp tễ máh vil tâng cruang Yuda toâq táq rit ót sana. 10Chơ Baruc doc dũ ŏ́c cứq khoiq atỡng án chĩc tâng parnĩal choâiq yỗn máh cũai proai tamứng. Án doc santoiq tâng parnĩal choâiq nâi tâng Dống Sang Toâr tâng clống Kê-maria con samiang Saphan; Saphan la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo. Clống Kê-maria ỡt tâng nchŏh coah pỡng, cheq Ngoah Toong Tamái tâng Dống Sang Toâr.

Baruc Doc Choâiq Nâi Yỗn Cũai Sốt Tamứng

11Toâq Mi-caya con samiang Kê-maria cớp châu Saphan sâng máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng ca chĩc tâng parnĩal choâiq ki, 12án pỡq chu dống puo, cớp mut tâng clống cũai chĩc choâiq yỗn puo, la ntốq cũai ayững atĩ puo sarhống. Máh cũai ki la neq: E-li-sama la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo, De-laya con samiang Sê-maya, El-nathan con samiang Ac-bôr, Kê-maria con samiang Saphan, Sê-dakia con samiang Ha-nania, cớp máh cũai sốt canŏ́h hỡ. 13Mi-caya atỡng dũ ŏ́c án sâng Baruc doc yỗn cũai proai tamứng. 14Chơ tỗp alới ớn Yê-hudi con samiang Nê-thania, châu Sê-lamia, chễ Cusi, pỡq atỡng Baruc yỗn dững parnĩal choâiq ki pỡ tỗp alới, la parnĩal choâiq án khoiq doc yỗn cũai proai tamứng. Chơ Baruc dững parnĩal choâiq ki. 15Tỗp alới pai neq: “Sễq mới tacu cớp doc santoiq ki yỗn tỗp hếq tamứng.”
 Ngkíq Baruc doc yỗn tỗp alới tamứng.
16Toâq moâm án doc, tỗp alới manoaq nhêng chu manoaq cỗ sâng ngcŏh, cớp pai chóq Baruc neq: “Tỗp hếq cóq atỡng ŏ́c nâi yỗn puo dáng tê.”
17Chơ tỗp alới blớh Baruc neq: “Sễq mới atỡng tỗp hếq, mới bữn chĩc máh ŏ́c nâi tễ léq? Yê-ramia atỡng yỗn mới chĩc, pĩeiq tỡ?”
18Baruc ta‑ỡi neq: “Pĩeiq. Yê-ramia atỡng yỗn cứq chĩc máh ŏ́c nâi, chơ cứq chĩc toâq dỡq mức tâng parnĩal choâiq nâi.”
19Chơ tỗp alới atỡng án neq: “Mới cớp Yê-ramia cóq pỡq tooq. Chỗi yỗn noau dáng ntốq anhia ỡt tooq.”

Puo Bốh Choâiq Parnĩal

20Vớt ki, tỗp alới dŏq parnĩal choâiq ki tâng clống E-li-sama la cũai ayững atĩ chĩc choâiq yỗn puo. Chơ tỗp alới mut tâng nchŏh puo cớp atỡng yỗn puo dáng dũ ŏ́c. 21Puo ớn Yê-hudi pỡq ĩt parnĩal choâiq ki. Ngkíq Yê-hudi pỡq ĩt tễ clống E-li-sama, cớp doc yỗn puo cớp máh cũai ayững atĩ puo ca ỡt tayứng mpễr án tamứng. 22Bo ki la casâi takêh, chơ puo ỡt tacu tâng dống án dốq ỡt tâng máh casâi sangễt cớp án nghễng ũih. 23Tữ Yê-hudi doc chữq mbỡiq bữn pái pỗn sarễc, ki puo ĩt achũ cớt, chơ cứt choâiq ki cớp apŏ́ng tâng ũih; án táq ngkíq toau parnĩal choâiq ki cat nheq. 24Mŏ puo cớp cũai ayững atĩ tỡ bữn sâng ngcŏh. Cớp alới tỡ bữn apáh ŏ́c ngua ntrớu cỗ tễ santoiq tâng parnĩal choâiq ki. 25Tam El-nathan, De-laya, cớp Kê-maria sễq puo chỗi bốh choâiq ki, ma puo tỡ bữn tamứng. 26Ma puo ớn Yê-ramil con samiang án, Sê-raya con samiang At-riel, cớp Sê-lamia con samiang Ap-dil, pỡq cỗp cứq cớp Baruc la cũai rachuai ranáq cứq. Ma Yiang Sursĩ khoiq cutooq hếq chơ.

Yê-ramia Chĩc Loah Tamái Parnĩal Choâiq

27Toâq vớt puo Yê-hôi-akim bốh parnĩal choâiq ca cứq ớn Baruc chĩc, chơ Yiang Sursĩ ớn cứq 28ĩt parnĩal choâiq canŏ́h ễn, cớp chĩc loah máh ŏ́c án khoiq chĩc tâng parnĩal dâu ki. 29Yiang Sursĩ ớn cứq atỡng puo neq: “Mới khoiq bốh parnĩal choâiq ki cớp blớh Yê-ramia neq: ‘Cỗ nŏ́q mới chĩc tễ puo Ba-bulôn pai án toâq talốh cruang cutễq nâi, dếh cachĩt táh máh cũai proai cớp charán?’ 30Ngkíq, sanua cứq Yiang Sursĩ pai chóq puo Yê-hôi-akim neq: ‘Lứq samoât, tỡ bữn noau tễ tŏ́ng toiq mới bữn tacu tâng cachơng Davĩt pláih mới cỡt puo. Sac mới noau voang yáng tiah; sac mới tâng tangái chĩuq tiang phũac, tâng sadâu chĩuq latac. 31Cứq táq yỗn mới roap tôt; dếh tŏ́ng toiq mới, cớp máh cũai ayững atĩ mới hỡ roap tôt, cỗ tian ranáq lôih anhia khoiq táq. Mới cớp máh cũai proai tâng vil Yaru-salem, dếh cũai proai tâng cruang Yuda, nheq náq anhia tỡ bữn cayớm dŏq máh ŏ́c cứq catoaih atỡng. Ngkíq cứq ễ dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ dũ náq anhia ca cứq dadŏq ễ táq.’”
32Ngkíq, cứq ĩt muoi parnĩal choâiq canŏ́h ễn, cớp cứq chiau yỗn Baruc. Án chĩc loah dũ ŏ́c cứq khoiq atỡng án chĩc tâng parnĩal choâiq dâu ki; cớp án chĩc tữm sa‑ữi ŏ́c ễn ĩn cứq atỡng án.