18

Yê-ramia Pỡq Chu Dống Cũai Chiang Mial Adéh

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Cóq mới sễng chu dống cũai chiang mial adéh. Cứq ễ atỡng mới tâng ntốq ki.”
3Ngkíq, cứq sễng chu ntốq ki, cớp hữm cũai chiang táq adéh ntôm mial adéh. 4Dũ trỗ, khân adéh án mial ma tỡ o, án ĩt cutễq tabát tiaq ki, chơ mial táq crơng radỡng canŏ́h ễn.
5Chơ Yiang Sursĩ blớh cứq neq: 6“Têq tỡ cứq táq chóq máh cũai I-sarel samoât cũai chiang mial adéh nâi táq chóq cutễq tabát? Cutễq tabát ỡt tâng talang atĩ cũai chiang mial adéh nŏ́q, lứq ngkíq tê tỗp anhia ỡt tâng talang atĩ cứq. 7Bo léq la têq, khân cứq pai ễ talốh, ễ pieih, tỡ la ễ pupứt muoi tỗp tỡ la muoi cruang, 8mŏ khân cũai proai ki chứng clĩ tễ ranáq sâuq, ki cứq tỡ bữn táq noâng ariang cứq khoiq pai. 9Ma bo léq la têq, khân cứq pai ễ chóh tỡ la atức loah cũai muoi tỗp tỡ la muoi cruang, 10mŏ vớt ki máh cũai ki tỡ ễq trĩh cứq cớp táq ranáq sâuq níc, ki cứq tỡ bữn táq ariang cứq khoiq pai tễ nhũang. 11Ngkíq, sanua cóq mới atỡng máh cũai Yuda cớp máh cũai tâng vil Yaru-salem dáng cứq ntôm aloŏh ngê ễ chíl loah tỗp alới, cớp yỗn alới roap tôt. Cóq mới atỡng alới tangứt táq ranáq sâuq, cớp ralêq ngê alới puai dếh ranáq alới dốq táq hỡ. 12Ma alới ễ ta‑ỡi mới neq: ‘Yỗn hếq tíng táq! Hếq tỡ ễq tamứng mŏ. Hếq yoc coang ngian níc nneq, cớp táq ranáq sâuq puai mứt pahỡm hếq sâng yoc.’”

Cũai Proai Calỡih Yiang Sursĩ

13Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq mới pỡq blớh dũ cruang, alới cơi sâng tễ ranáq nâi, ma tỡ yũah. Máh ranáq cũai proai I-sarel khoiq táq nâi la sâuq luat ngư. 14Parễl príl tâng cóh Lê-banôn têq yŏ́h nheq tễ crang cóh tỡ? Dỡq leng hoi tễ cóh cỡt tũm têq cỡt sarễt khỗ nheq tỡ? Lứq tỡ têq. 15Mŏ máh cũai proai cứq khoiq khlĩr cứq; nheq tữh alới chŏ́ng crơng phuom chiau sang yỗn máh yiang ca ŏ́q kia ntrớu. Alới tỡ bữn pỡq noâng tâng máh rana tễ dỡi mbŏ́q, ma alới pỡq puai rana ca alới tỡ bữn dáng; ngkíq alới sarín sarêu tâng rana cỗ alới sang máh rup ki. 16Cruang alới lứq cỡt rúng pứt, la cruang noau dốq mumat níc. Dũ náq cũai pỡq pha ntốq ki sâng dớt cớp miar ngungứr plỡ cỗ sâng salễh lứq. 17Cứq táq yỗn alới cỡt parsáng-parsaiq yáng moat máh cũai par‑ũal alới, cỡt samoât phốn cutễq cuyal tễ angia mandang loŏh dững. Cứq chứng clĩ chíq tễ alới, cớp tỡ bữn rachuai alới bo ŏ́c cuchĩt pứt toâq pỡ alới.”

Aloŏh Ngê Ễ Táq Yê-ramia

18Chơ bữn máh cũai pai neq: “Hâi! Hái táh chíq Yê-ramia! Yuaq hái khoiq bữn chơ máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ dŏq tĩeih atỡng hái; bữn cũai rangoaiq dŏq sarhống, cớp bữn cũai tang bỗq dŏq atỡng parnai Yiang Sursĩ. Ngkíq, cóq hái chuaq ngê apớt Yê-ramia, cớp chỗi tamứng noâng santoiq án.”
19Ngkíq cứq câu neq: “Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia tamứng ŏ́c cứq ễ pai sanua, cớp sễq anhia tamứng tễ máh ranáq cũai par‑ũal apớt cứq. 20Tỗp alới ễ táq ranáq sâuq dŏq pláih ranáq o; alới píq prúng to ễ cỗp cứq. Sễq anhia sanhữ cứq khoiq toâq sễq ŏ́c o yỗn tỗp alới, dŏq anhia tỡ bữn cutâu mứt chóq alới. 21Ma sanua, cứq sễq anhia yỗn tỗp con châu alới ramóh ranáq panhieih toau cuchĩt khlac, cớp yỗn alới cuchĩt tâng ntốq rachíl. Sễq anhia yỗn máh mansễm pứt cayac cớp con; yỗn máh samiang cuchĩt na a‑ĩ, cớp yỗn samiang póng cuchĩt tâng ntốq rachíl. 22Sễq yỗn bữn sưong nhiam tễ máh dống tỗp alới toâq anhia yỗn poâl tahan toâq rapốn alới santar sâng, táq yỗn tỗp alới nhiam cỗ sâng ngcŏh lứq. Yuaq alới khoiq píq prúng ễ cỗp cứq, cớp to rabang yỗn cứq chuat. 23Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia dáng chơ tễ máh ngê alới aloŏh ễ cachĩt cứq. Sễq anhia chỗi khlĩr ranáq sâuq alới táq, cớp chỗi táh lôih alới. Sễq anhia táq yỗn tỗp alới dớm asễng cỡt pê, cớp táq alới cỗ tian anhia sâng cutâu mứt.”