20

Yê-ramia Cớp Pasur

1Pasur con samiang I-mêr, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp án cỡt sốt tâng Dống Sang Toâr. Toâq án sâng cứq pai tễ ranáq nâi, 2án ớn noau toân proaih cớp clữong cứq toâq sái-sô pỡ Ngoah Toong Ben-yamin tâng Dống Sang Toâr. 3Toâq poang tarưp, Pasur acláh cứq tễ cuaq tũ; chơ cứq pai chóq án neq: “Yiang Sursĩ tỡ bữn dŏq noâng ramứh mới Pasur, ma án amứh mới ramứh tamái la Macôr Mi-sabip. 4Yuaq Yiang Sursĩ toâp pai neq: ‘Cứq ễ táq yỗn mới cỡt ngcŏh, cớp yỗn mới dững ŏ́c ngcŏh pỡ yớu ratoi mới hỡ. Nheq tữh alới lứq cuchĩt na pla dau cũai par‑ũal alới, bo mới ỡt nhêng. Cớp cứq ễ chiau nheq tữh cũai Yuda pỡ talang atĩ puo Ba-bulôn; chơ án cỗp dững alới chu cruang Ba-bulôn, cớp án cachĩt muoi pún tễ tỗp alới toâq dau. 5Cứq ễ táq yỗn máh cũai par‑ũal toâq pũr ĩt nheq máh mun cớp máh crơng ngoaih tâng vil Yaru-salem, dếh crơng máh puo cruang Yuda hỡ, chơ ngcỗi dững nheq chu cruang Ba-bulôn. 6Ma tỗ mới, Pasur, cớp máh cũai ỡt tâng dống mới, noau cỗp dững chu cruang Ba-bulôn; chơ anhia cuchĩt pỡ ki, cớp noau tứp mới pỡ ki loâng, dếh nheq tữh yớu mới ratoi hỡ, alới ca mới khoiq atỡng santoiq lauq.’”

Yê-ramia Bubéq Sĩa

7Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq raphếq rathũ cứq, cớp cứq sapứl tâng ŏ́c anhia phếq thũ. Anhia bán rêng hỡn tễ cứq; ngkíq anhia táq yỗn cứq cỡt pê. Cu rangái, dũ náq cũai ayê ra‑ac cớp cacháng ayê níc cứq. 8Trỗ léq cứq táq ntỡng, anhia yỗn cứq pau atỡng ống ranáq tachoât cớp ŏ́c cuchĩt pứt sâng. Parnai anhia dững atoâq pỡ cứq moang santoiq mumat cớp ŏ́c tanĩq sâng. 9Ma khân cứq chanchớm neq: “Cứq ễ khlĩr chíq Yiang Sursĩ, cớp tỡ ễq pai noâng nhơ ramứh án,” bo ki toâp santoiq anhia cỡt samoât ũih blữ thal níc tâng mứt pahỡm cứq. Ngkíq, cứq cutóng ót ỡt rangiac, ma tỡ riap ỡt rangiac noâng. 10Cứq bữn sâng sưong noau rachâp tễ ranáq croŏq ễ toâq tễ dũ coah, ngkíq yớu ratoi cứq pai neq: “Hái pỡq atỡng cũai sốt!”
 Chơ alới acoan ễq cứq pê, cớp pai neq hỡ: “Cŏh lơ santoiq hái pai cỡt ngê chíl án, chơ hái bữn cỗp án cớp hái bữn carláh dỡq chóq án.”
11Ma anhia la Yiang Sursĩ ca ỡt níc coah cứq, ariang cũai tahan pla lứq; ngkíq máh cũai padâm cứq cỡt pê; alới tỡ bữn riap cứq. Alới cỡt casiet táq yuaq alới tỡ têq táq moâm ngê ki; cớp tỡ bữn noau noap noâng alới. 12Ma anhia la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq; anhia chim cũai pĩeiq lứq; anhia dáng máh ngê cớp sarnớm cũai chanchớm. Ngkíq, sễq anhia yỗn cứq bữn hữm anhia carláh dỡq chóq máh cũai par‑ũal, yuaq cứq khoiq chiau máh ranáq ki pỡ talang atĩ anhia. 13Cóq ũat khễn dŏq sang Yiang Sursĩ! Cóq khễn Yiang Sursĩ, yuaq án khoiq chuai amoong máh cũai ca chĩuq noau padâm yỗn vớt tễ talang atĩ máh cũai sâuq. 14Bap lứq tangái canỡt cứq! Chỗi yỗn tangái ki bữn roap ŏ́c bốn! 15Bap lứq samiang ca dững santoiq táq yỗn mpoaq cứq sâng bũi hỡr, pai neq: “Bữn muoi lám con samiang cỡt tễ mới!”
16Sễq cũai ki cỡt samoât máh vil Yiang Sursĩ khoiq talốh na ŏ́q ŏ́c sarũiq. Sễq yỗn án bữn sâng sưong cu‑ỗi a‑ĩ toâq poang tarưp cớp sưong ranáq rachíl toâq mandang toâng. 17Yuaq án tỡ bữn cachĩt cứq bo noâng tâng púng mpiq, dŏq púng mpiq cứq cỡt ping tứp cứq. 18Cỗ nŏ́q cứq bữn loŏh tễ púng mpiq, chơ chĩuq túh coat cớp túh ngua nâi? Parsốt dỡi tamoong cứq bữn moang ŏ́c casiet sâng.