35

Yê-ramia Cớp Tỗp Rê-cap

1Bo Yê-hôi-akim con samiang Yô-sia cỡt puo cruang Yuda, Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Cóq mới loŏh chuaq cũai tễ tŏ́ng toiq Rê-cap cớp mơi alới pỡq chu Dống Sang Toâr. Yỗn alới mut tâng muoi clống kễng Dống Sang Toâr, cớp aloŏh blŏ́ng nho yỗn alới nguaiq.”
3Ngkíq cứq pỡq coâiq máh tŏ́ng toiq Rê-cap neq: Ya-sania con samiang Yê-ramia, châu Habat-sania, dếh sễm ai Ya-sania cớp nheq tữh con samiang án. 4Cứq dững tỗp alới chu Dống Sang Toâr, chơ yỗn alới mut tâng clống tỗp rien tễ Hanan, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ; án la con samiang Ic-dalia. Clống ki tớt cớp clống máh cũai ayững atĩ sốt tâng Dống Sang Toâr, mŏ ỡt coah pỡng clống Masĩa con samiang Salum. Masĩa la cũai sốt tâng Dống Sang Toâr. 5Chơ cứq aloŏh khang blŏ́ng cớp avơi cachoc blŏ́ng nho yỗn tŏ́ng toiq Rê-cap, cớp atỡng alới neq: “Sễq mơi anhia nguaiq blŏ́ng nho!”
6Ma tỗp alới ta‑ỡi cứq neq: “Tỗp hếq tỡ bữn nguaiq blŏ́ng nho, cỗ Yô-nadap con samiang Rê-cap, achúc achiac hếq, atỡng hếq neq: ‘Anhia cớp máh con châu anhia dũ dỡi cóq chỗi nguaiq dũ thữ blŏ́ng. 7Cóq anhia chỗi chóh dống; chỗi táq nia sarái; cớp chỗi chóh tỡ la ndỡm nưong nho. Ma nheq dỡi tamoong cóq anhia ỡt níc tâng dống aroâiq, cớp dễq níc chu nâi chu ki.’ 8Tỗp hếq khoiq trĩh dũ ŏ́c Yô-nadap con samiang Rê-cap khoiq patâp hếq. Tỗp hếq cớp lacuoi hếq, dếh máh con mansễm samiang hếq la tỡ nai nguaiq blŏ́ng nho. 9Hếq tỡ nai táq dống ariang cũai canŏ́h; ma hếq ỡt níc tâng dống aroâiq cớp ŏ́q nưong nho, ŏ́q sarái, dếh ŏ́q sarnóh sarbống hỡ. 10Tỗp hếq cơi ỡt tâng dống aroâiq, cớp trĩh samoât lứq santoiq Yô-nadap, achúc achiac tỗp hếq, khoiq patâp. 11Ma tữ Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn toâq chíl ễ cheng ndỡm cruang cutễq nâi, tỗp hếq dễq nheq chu vil Yaru-salem, dŏq viaq chíq tễ tỗp Ba-bulôn cớp tỗp Si-ri. Cỗ tian tễ ranáq nâi yuaq tỗp hếq toâq tarôq ỡt tâng vil Yaru-salem.”
12-13Chơ Yiang Sursĩ ớn cứq pỡq atỡng máh cũai Yuda cớp máh cũai tâng vil Yaru-salem neq: “Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, blớh anhia neq: ‘Cỗ nŏ́q anhia tỡ bữn tamứng cứq, cớp tỡ bữn trĩh máh santoiq cứq patâp anhia? 14Tŏ́ng toiq Yô-nadap, con samiang Rê-cap, trĩh santoiq Yô-nadap patâp la chỗi nguaiq blŏ́ng nho; ngkíq toau tangái nâi la alới tỡ bữn nguaiq. Cứq khoiq atỡng níc anhia, ma anhia tỡ bữn tamứng. 15Sa‑ữi trỗ chơ cứq khoiq ớn máh cũai tang bỗq táq ranáq cứq toâq níc pỡ anhia, cớp atỡng anhia chỗi táq noâng ranáq sâuq, ma cóq anhia táq ống ranáq pĩeiq sâng. Tỗp alới catoaih anhia, chỗi cucốh cớp puai noâng máh yiang canŏ́h, dŏq anhia têq ỡt tâng cutễq cứq khoiq chiau yỗn anhia cớp achúc achiac anhia. Ma tỗp anhia tỡ bữn pachêng cutũr tamứng cứq, cớp tỡ bữn kễ ntrớu tễ cứq atỡng anhia. 16Tŏ́ng toiq Yô-nadap yống pacái lứq máh ŏ́c achúc achiac alới khoiq patâp; mŏ tỗp anhia tỡ bữn trĩh cứq.’ 17Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, atỡng anhia neq: ‘Cứq ễ dững atoâq máh ranáq cuchĩt pứt ca cứq khoiq pai chóq tỗp Yuda cớp tỗp Yaru-salem. Cứq táq ngkíq, yuaq cứq khoiq atỡng alới, ma alới tỡ bữn tamứng. Cứq khoiq arô alới, ma alới tỡ bữn ta‑ỡi.’”
18Moâm ki cứq atỡng tŏ́ng toiq Rê-cap ễn tễ máh santoiq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: “Tỗp anhia khoiq trĩh santoiq Yô-nadap achúc achiac anhia, cớp anhia táq puai ariang án tĩeih atỡng, dếh táq dũ ramứh án khoiq patâp dŏq. 19Ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, ữq samoât samơi bữn níc cũai samiang tễ tŏ́ng toiq Yô-nadap, con samiang Rê-cap, dŏq táq ranáq cứq.”