39

Vil Yaru-salem Cỡt Ralốh

1Tâng casâi muoi chít, cumo takêh Sê-dakia cỡt puo cruang Yuda, bữn Nabũ-canêt-sa puo cruang Ba-bulôn cớp poâl tahan án mut chíl vil Yaru-salem cớp crŏ́q lavíng vil ki. 2Tâng tangái takêh, casâi pỗn, cumo muoi chít la muoi Sê-dakia cỡt puo, máh viang vil Yaru-salem cỡt ralốh. 3Toâq tỗp alới cheng bữn chơ vil Yaru-salem, máh cũai ayững atĩ puo Ba-bulôn mut tacu bân Ngoah Toong Mpứng Dĩ. Máh cũai ki la Nê-cal Sara-sơ Muoi, Sam-car Ni-bô, Sar-sakim, cớp Nê-cal Sara-sơ Bar, dếh máh cũai canŏ́h hỡ.
4Toâq Sê-dakia cớp nheq tữh tahan án hữm ranáq nâi cỡt, ngkíq toâq sadâu tỗp alới lúh nheq tễ vil pỡq pha ngoah toong mpứng dĩ bar lưp viang vil cheq nưong puo, chơ pỡq chu phong crỗng Yôr-dan ễn. 5Ma poâl tahan Ba-bulôn rapuai tỗp alới, cớp bữn cỗp puo Sê-dakia tâng ntốq cutễq tapín cheq vil Yê-ri-cô. Chơ alới dững án pỡ puo Nabũ-canêt-sa tâng vil Rip-la, tâng cruang Hamat. Puo Nabũ-canêt-sa rasữq cớp anoat tôt yỗn án pỡ ntốq ki. 6Puo Ba-bulôn cachĩt máh con samiang Sê-dakia pỡ vil Rip-la choâng moat án toâp, cớp puo Ba-bulôn cachĩt táh nheq tỗp ayững atĩ puo tâng cruang Yuda tê. 7Vớt ki, puo Ba-bulôn culáiq ŏ́c moat Sê-dakia, cớp ĩt sái-sô clữong án, chơ dững án chu cruang Ba-bulôn. 8Bo ki toâp, tỗp Ba-bulôn chŏ́ng dống puo, máh dống cũai proai, cớp talốh máh viang vil Yaru-salem. 9Chơ Nabũ-sara-dan, la cũai taniap tahan, cỗp cũai proai noâng khlâiq tâng vil, dếh máh cũai khoiq pỡq ỡt coah puo Nabũ-canêt-sa, án dững nheq tữh alới pỡ cruang Ba-bulôn. 10Ống máh cũai cadĩt ca ŏ́q mun ntrớu loâng, ki án dŏq alới ỡt loah tâng cruang Yuda. Cớp Nabũ-sara-dan chiau máh nưong nho cớp sarái yỗn cũai cadĩt ki.

Noau Acláh Yê-ramia

11Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn, ớn Nabũ-sara-dan la cũai taniap tahan curiaq puo neq: 12“Cóq mới pỡq chuaq Yê-ramia cớp chỗi táq sâuq ntrớu chóq án, ma cóq mới táq dũ ŏ́c samoât án yoc.”
13Ngkíq, Nabũ-sara-dan cớp bar náq cũai ayững atĩ ễn ramứh Nabũ-sat-ban cớp Nê-cal Sara-sơ, dếh máh cũai ayững atĩ puo Ba-bulôn canŏ́h hỡ, 14alới dững aloŏh cứq tễ nchŏh dống puo. Tỗp alới chiau cứq yỗn Ke-dalia con samiang Ahi-cam, châu Saphan, yỗn nhêng salĩq cứq cớp dững cứq chu dống cứq bữm. Yuaq ngkíq, cứq bữn ỡt parnơi cớp máh cũai proai tâng ntốq ki.

E-bet Maléc Noâng Bữn Ŏ́c Ngcuang

15Bo noau kháng cứq tâng nchŏh dống puo, Yiang Sursĩ ớn cứq neq: 16“Cóq mới pỡq atỡng E-bet Maléc tễ tỗp Ê-thia-bi neq: ‘Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: Cứq ễ dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ vil nâi samoât cứq khoiq pai chơ, tỡ cỡn yỗn ŏ́c sốc bữn. Tữ máh ranáq ki toâq, mới lứq ỡt pỡ ntốq ki tê dŏq nhêng máh ranáq ki. 17Ma cứq Yiang Sursĩ lứq curiaq mới, cớp tỡ bữn noau chiau mới pỡ cũai ca mới ngcŏh. 18Cứq lứq bán curiaq mới yỗn bữn plot-plál, cớp tỡ bữn noau têq cachĩt mới. Cỗ mới khoiq poâng canưm cứq, ngkíq cứq yỗn mới noâng bữn tamoong. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.’”