20

Giê-rê-mi tiếp tục truyền giảng giữa cuộc khủng bố

1,2Pha-su-rơ, con trai thầy tế lễ Y-mê, đang giữ chức quản đốc Đền thờ Chúa. Vừa nghe tôi truyền rao lời Chúa, liền bắt tôi đánh đòn, tra tấn, tống giam và cùm chân tôi trong nhà ngục ở cổng Bên-gia-min thượng, gần Đền thờ. 3Nhưng qua ngày sau, Pha-su-rơ mở cùm cho tôi. Tôi bảo Pha-su-rơ: 'Chúa không gọi ông là Pha-su-rơ (nghĩa là khoái lạc) nhưng đặt tên ông là Ma-go Mít-sa-bíp (nghĩa là khủng khiếp).' 4Vì Chúa phán: "Này, Ta sẽ khiến ngươi gây nỗi kinh hoàng cho bản thân và cho bạn bè. Các bạn thân ngươi sẽ bị địch tàn sát ngay trước mắt ngươi. Ta sẽ nộp cả nước Giu-đa vào tay vua Ba-by-luân. Vua sẽ đày họ qua xứ Ba- by-luân và tàn sát họ. 5Ta cũng nộp tất cả các tài nguyên, sản phẩm, bảo vật, ngân khố của các vua Giu-đa vào tay quân thù. Chúng sẽ cướp đoạt tất cả và đem về Ba-by-luân. 6Còn ông, Pha-su-rơ, với tất cả gia đình và người nhà ông sẽ bị lưu đày qua Ba-by-luân. Ông sẽ chết và chôn tại đó chung với các bạn bè dã nghe theo lời tiên tri giả dối của ông."
7Thưa Chúa Hằng Hữu, sao Chúa để cho con bị gạt? Chúa mạnh hơn con; Ngài chiến thắng con. Suốt ngày con bị bêu diếu; mọi người đều nhạo cười con. 8Mỗi khi con phát biểu, con phải kêu la và báo trước những tai ách, bạo ngược, tàn phá. Lời Chúa gây cho con bị sỉ nhục, trách móc, nhạo cười suốt ngày. 9Nếu con nói: 'Con sẽ không nói đến Chúa nữa, con sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa', lời Chúa liền đốt cháy tấm lòng con, lửa hừng bọc kín xương cốt con; con mệt mỏi vì câm nín, không sao chịu nổi. 10Nhưng con vẫn nghe những lời đe dọa của nhiều người: "Khủng bố! Khủng bố nó! Chúng ta hãy đứng ra tố cáo nó!" Cả đến các bạn thân của con cũng mong cho con thất bại! Họ bảo nhau: "Nó sẽ mắc bẫy! Chúng ta sẽ đánh bại nó và trả thù nó!"
11Tuy nhiên, Chúa Hằng Hữu ở với tôi như Vị Anh hùng bách chiến bách thắng. Vì thế, bọn khủng bố tôi sẽ thất bại, không thể nào chiến thắng. Họ sẽ phải cúi mặt tủi hổ vì đã hành động dại dột; họ không bao giờ quên sỉ nhục ấy. 12Nhưng, thưa Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Ngài xét người công chính, thấu rõ tâm can họ, xin cho con thấy Ngài báo trả những kẻ gian ác vì con đã thổ lộ tâm sự với Ngài. 13Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu vì Ngài đã giải cứu linh hồn người nghèo khổ khỏi nanh vuốt của bọn người độc ác.
14Khốn cho ngày tôi được sinh ra; nguyện ngày tôi lọt lòng mẹ không được phúc lành. 15Khốn cho kẻ báo tin cho cha tôi rằng: "Vợ ông sinh con trai," làm cho cha tôi mừng rỡ! 16Cầu cho số phận người ấy giống như các thành phố đã bị Chúa lật đổ mà không chịu ăn năn! Cầu cho người ấy bị khủng khiếp khi nghe tiếng quân thù reo hò xung phong suốt ngày, 17vì đã không giết tôi ngay trong lòng mẹ. Ước gì tôi được chết trong dạ con của mẹ và bụng mẹ tôi trở thành nấm mồ của tôi! 18Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ để sống một đời đầy khổ nhọc, buồn phiền và sỉ nhục?