4

Nau Ngơi Hôr Nơm Srih Grăp

1Brah Yêsu ntơm nti lah ta kơh dak mƀŭt, jêh ri geh âk ngăn bunuyh gŭ jŭm Păng, yor ri Păng du gŭ tâm plŭng ta dak mƀŭt, lĕ rngôch phung âk ri gŭ klơ kơh. 2Brah Yêsu nti lah ma khân păng âk nau hôr jêh ri lah:
3"Iăt hom hơi lĕ rngôch khân may! Geh du huê nơm srih grăp hăn srih. 4Dôl păng srih, geh grăp ƀaƀă tŭp rŏ trong jêh ri sĭm chôk lơi. 5Ƀaƀă tŭp tâm ntŭk neh n'hơ klơ klêr, păng chăt gơnh ngăn yorlah mâu jru neh; 6ƀiălah tât kranh nar, tơm păng klêu păng kro yorlah mâu geh jru reh ôh păng khĭt rsăp. 7Ƀaƀă tŭp tâm ntŭk lok; lok chăt prêh lor, tơm ri nu lok in, mâu geh play. 8Ƀaƀă tŭp tâm neh ueh, hon rêh ueh geh play âk, play păng du ryôk geh pe jât grăp, ƀă prăm jât grăp, ƀă du rhiăng grăp." 9Brah Yêsu păng ntop lah: "Mbu nơm geh tôr prăp iăt! Ăn khân ay may djôt prăp nau aơ!"
10Lah Brah Yêsu gŭ êng păng, phung jât ma bar nuyh jêh ri bunuyh gŭ ndrel Păng, khân păng ôp Brah Yêsu, ăn Păng rblang nau hôr nây. 11Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Ma khân may yơh bu ăn jêh nau khlay ndâp ma ƀon bri hđăch Brah Ndu. Ƀiălah ma phung padih, bu ngơi ma khân păng ma nau hôr dadê. 12Gay ăn: Khân păng uănh ăt uănh ƀiălah mâu saơ. Khân păng tăng ăt tăng ƀiălah mâu gĭt rbăng ôh. Lah mâu, khân păng saơ jêh ri gĭt rbăng klăp lah khân păng rmal nau tih jêh ri geh nau yô̆ an."
13Brah Yêsu lah: "Lĕ rngôch khân may mâu gĭt rbăng bơh nau hôr ri? Mâm ƀư gay ma khân may dơi gĭt rbăng lĕ rngôch nau ngơi hôr aơ?"

Brah Yêsu Rblang Nau Ngơi Hôr Ma Nơm Srih Grăp

14"Bunuyh srih grăp nây srih nau ngơi. 15Ƀaƀă bunuyh dơn grăp bu srih rŏ trong nây jêng bunuyh bu srih grăp tâm nuih n'hâm păng. Ƀiălah jêh bunuyh nây tăng nau ngơi, Satan văch jêh ri sŏk lơi nau ngơi bơh nuih n'hâm păng. 16Tâm ban lĕ phung dơn grăp tâm neh n'gơ klơ klêr, jêh mhe tăng nau nti, khân păng dơn ro ma nau maak. 17Ƀiălah păng mâu geh reh tâm păng ôh. Păng mâu gŭ jŏ ôh, jêh ri tơlah geh nau rêh ni mâu lah nau bu ƀư mhĭk ma păng yor nau ngơi, păng tŭp ro. 18Geh bunuyh ƀaƀă dơn grăp tâm nklang lok. Phung nây tăng jêh nau nti, 19ƀiălah kan neh ntu aơ nau ndrŏng ndơm, jêh ri kơnh drăp ndơ êng êng, ntŭn lơi nau ngơi jêh ri nau ngơi mâu dơi geh play ôh. 20Bi ƀaƀă bunuyh dơn grăp srih tâm neh ueh nây, khân păng yơh tăng nau ngơi jêh ri djôt prăp. Khân păng nây geh play tâm pe jât mâu lah prao jât, mâu lah du rhiăng tâm du găr."

Nau Hôr Ma Ŭnh Kađen

21Brah Yêsu lah đŏng ma khân păng: "Vay lĕ bu sŏk ŭnh kđen nkŭm lơi ma rbâng mâu lah n'gân tâm dâng sưng bêch? Bu vay yông păng ta klơ n'gâng ŭnh. 22Yorlah moh ndơ gŭ tâm ndâp mra mpơl, jêh ri moh ndơ bu pôn mra saơ ang. 23Mbu nơm geh tôr prăp iăt, iăt hom!"
24Brah Yêsu ntơm lah: "Njrăng hom mâm nau khân may tăng. Bu mra veh njing ma khân may tĭng nâm khân may hŏ veh jêh njing ma bu, jêh ri bu mra ntop ăn ma khân may. 25Yorlah mbu nơm geh jêh, bu mra ăn đŏng ma păng, ƀiălah mbu nơm mâu geh, bu mra sŏk lơi đŏng nđâp ma ndơ păng hŏ geh jêh."

Nau Hôr Ma Grăp Hon Êng

26Brah Yêsu ngơi: "Ƀon bri hđăch Brah Ndu nâm bu ntĭt ma du huê srih grăp tâm neh. 27Dôl păng lêt bêch mâu lah kah rngăl, nar jêh ri măng, grăp nây hon jêh ri prêh, ƀiălah bunuyh nây mâu gĭt rbăng ôh nau nây. 28Neh nây jêng êng ba, tơm păng lor, jêh ri nkong, geh grăp rhêh tâm nkong nây lĕ. 29Tât păng lĕ dŭm jêh, bu hăn rek ma nhuĕ yorlah yan rek lĕ tât jêh."

Nau Hôr Ma Găr Mutar Jê̆ Lê̆

30Brah Yêsu lah: "Moh nau đah he ntĭt ƀon bri hđăch Brah Ndu? Mâu lah moh đah nau he dơi ngơi hôr gay tâm mpơl păng? 31Ƀon bri hđăch Brah Ndu nâm bu ntĭt du găr mutar jê̆ bu tăm tâm neh. Păng jêng jê̆ lơn ma lĕ rngôch grăp tâm neh ntu aơ. 32Ƀiălah tơlah bu tăm păng, păng hon ro, păng jêng toyh lơn ma lĕ rngôch tơm trao, jêh ri păng geh n'gĭng toyh, pô nây phung sĭm dơi gŭ tâm dâng gui n'hâm păng."
33Brah Yêsu ngơi đŏng geh âk nau ngơi hôr kơt nây, tĭng nâm phung bunuyh nây dơi gĭt vât. 34Păng ngơi ma nau ngơi hôr dadê, ƀiălah dôl păng gŭ êng ndrel ma phung oh mon păng, păng rblang lĕ rngôch ndơ nây ma khân păng.

Brah Yêsu Buay Phŭt Sial

35Mhaơ nây Brah Yêsu lah ma phung oh mon păng: "Hăn hom he găn kơh tê̆ dak." 36Pô nây tơlah phung ƀon lan lĕ chah rai sĭt jêh, phung oh mon Păng kuăl Brah Yêsu leo ncho tâm plŭng ndrel ma khân păng nơm. Jêh ri hôm geh plŭng êng tĭng hăn ndrel ma Păng. 37Geh phŭt vănh ktang ngăn kŏ tât dak rbuh lăp tâm trôm plŭng jêh ri plŭng bơi ngâm. 38Ƀiălah Brah Yêsu nơm hăk bêch pakơi tâm plŭng nây, sŏk ka n'gơi dâm bôk. Pô nây, khân păng rlay Brah Yêsu, jêh ri lah: "Hơi Kôranh nơm nti, may mâu rvê ma he bơi khĭt jêh?" 39Pô nây Brah Yêsu kah rngăl, jêh ri Păng buay phŭt vănh, jêh ri lah ma dak rbuh nây: "Rngân hom jêh ri đăp mpăn." Phŭt rngân njop, jêh ri khân păng geh nau đăp mpăn. 40Brah Yêsu ôp ma phung oh mon Păng: "Moh nau khân may klach? Khân may mâu geh nau chroh ƀơh?" 41Jêh ri phung khân păng klach ngăn, lah ndrăng khân păng: "Pô nây, mbu moh bunuyh aơ? Nđâp ma phŭt jêh ri dak tông bâr ma păng dadê!"