16

Nau Brah Yêsu Dâk Rêh Đŏng

1Tơlah nar Saƀat lĕ rlau jêh, H'Mari Mađala, H'Mari mê̆ Y-Yakơ, jêh ri H'Salômê rvăt dak si ƀâu kah gay hăn mhĭng săk jăn Brah Yêsu. 2Nar rơh nguay tâm du nar ver (nâm bu ntĭt ơm ôi nar pơh), ơm ôi, tô dôl luh nar, pe nuyh tât ntŭk môch. 3Tâm lah ndrăng khân păng: "Mbu nơm mra sâm rlă lŭ tă bơh bâr môch ăn ma he?" 4Lah khân păng n'gơr uănh, saơ ro lŭ lĕ rlă jêh ri tă bơh bâr môch; pôri, lŭ nây toyh ngăn. 5Dôl khân păng lăp tâm trôm môch, saơ du huê bu klâu ndăm gŭ mpeh pama, nsoh ao jâr nglang, Brah Krist ngăn. 6Ƀiălah ôbăl lah ma khân păng: "Lơi klach ôh khân ay joi Brah Yêsu ƀon Nasaret, jêng Nơm bu pâng ta si tâm rkăng; Păng lĕ dâk rêh jêh, mâu hôm ta aơ ôh; uănh hom ntŭk bu njor păng. 7Ƀiălah hăn mbơh hom ma oh mon Păng nđâp ma Y-Pêtrôs, Brah Yêsu lĕ hăn tât ta n'gor Galilê lor ma khân may. Ta nây khân may mra saơ Brah Yêsu, nâm bu Păng hŏ mbơh jêh ma khân may." 8Jêh nây khân păng luh tă bơh trôm môch, jêh ri nchuăt du, yorlah khân păng klach nsâr săk jăn krit mƀât ngăn; mâu janh nkoch ma bu ôh, yorlah khân păng klach ngăn.

Brah Yêsu Tâm Mpơl Ma H'Mari Madala

9Pôri, Brah Yêsu dâk rêh ơm ôi nar rơh nguay tâm nar ver nây (nâm bu ntĭt ơm ôi nar pơh nây), Păng tâm mpơl păng nơm lor lơn ma H'Mari Mađala. Bu ur nây, jêng nơm Brah Yêsu mprơh ngluh jêh pơh nuyh brah mhĭk. 10H'Mari Mađala hăn mbơh nau nây ma phung gŭ jêh ndrel ma Brah Yêsu, dôl khân păng klâng khĭt geh nau nhĭm nhiăng. 11Ƀiălah lah khân păng tăng jêh ma Brah Yêsu lĕ dâk rêh, jêh ri bu ur nây saơ jêh Brah Yêsu, khân păng mâu chroh ôh ma nau nây.

Brah Yêsu Tâm Mpơl Ma Bar Hê Oh Mon

12Jêh ta nây, Brah Yêsu sŏk muh măt êng tâm mpơl ma bar hê tâm mpơl oh mon dôl hăn trong sĭt rlet ma ƀon. 13Bar hê nây plơ̆ sĭt mbơh nau nây ma phung oh mon êng, ƀiălah khân păng mâu chroh ôh ma nau khân păng mbơh.

Brah Yêsu Tâm Mpơl Ma Phung Jât Ma Nguay Nuyh

14Pakơi jêh nây Brah Yêsu tâm mpơl đŏng păng nơm ma phung jât ma nguay nuyh dôl khân păng gŭ sông sa. Brah Yêsu nduyh khân păng yor nau khân păng mâu chroh ôh, jêh ri yor nuih n'hâm păng dăng; yorlah khân păng mâu chroh ôh ma phung lĕ saơ jêh Păng, jêh Păng dâk rêh tay. 15Brah Yêsu lah ma khân păng: "Hăn hom lam neh ntu jêh ri nti nau mhe mhan ueh ma lĕ rngôch ndŭl mpôl bunuyh. 16Mbu nơm chroh jêh ri dơn nau ƀaptem mra klaih; ƀiălah mbu nơm mâu chroh ôh mra dơn nau tâm rmal. 17Pô nây, bu mra ăn nau tâm mbên ma phung chroh kơt aơ: Ma amoh săk gâp khân păng mra mprơh brah mhĭk; khân păng mra ngơi nau bu năch; 18khân păng mra djôt bih, jêh ri tơlah nhêt dak kăch păng, khân păng mâu mra khêh ôh; khân păng mra dra ti ta bunuyh ji kuet, jêh ri khân păng mra bah."
19Pô nây, jêh Brah Yêsu ngơi kơt nây jêh ma khân păng, Brah Ndu chông păng rlet klơ trôk, jêh ri păng gŭ mpeh pama Brah Ndu. 20Jêh ri khân păng hăn nsong mbơh lam neh ntu, dôl Kôranh Brah pah kan ndrel ma khân păng jêh ri ăn nanê̆ nau păng nti ma nau tâm mbên.