15

Brah Yêsu Panăp Pilat

1Tât kêng ôi phung n'gâng kôranh ƀư brah, kôranh phung buranh, kôranh nchih samƀŭt, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh phat dôih tâm chră. Khân păng nkông Brah Yêsu jêh ri njŭn leo jao păng ma Pilat. 2Pilat ôp ma Brah Yêsu: "May jêng hđăch phung Yuđa ƀơh?" Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "May lah jêh nau nây." 3Jêh ri phung n'gâng kôranh ƀư brah phong Brah Yêsu âk ntil nau. 4Pilat ôp đŏng ma Brah Yêsu: "May mâu hôm plơ̆ lah ƀơh? Uănh ri nau khân păng phong may âk ngăn." 5Ƀiălah Brah Yêsu mâu hôm plơ̆ lah ôh. Pô nây, tât Pilat hih rhâl.

Pilat Ngơi Dôih Ăn Ƀư Nkhĭt

6Dôl nau nhêt sa Pilat vay mƀơk ma khân păng du huê bu nă mbu nơm khân păng dăn, 7Tâm phung tâm rdâng bu krŭng jêh, geh du huê bunuyh, amoh păng Y-Barabas ƀư nkhĭt bunuyh dôl geh nau tâm rdâng nây. 8Phung âk văch ntơm dăn ma Pilat ăn păng ƀư nâm bu păng vay ƀư. 9Pilat plơ̆ sĭt lah ma khân păng: "Khân may ŭch lĕ gâp mƀơk ma khân may Hđăch phung Yuđa?" 10Yorlah păng gĭt jêh ma phung n'gâng kôranh ƀư brah jao jêh Brah Yêsu yor nau nach. 11Ƀiălah phung n'gâng kôranh ƀư brah nsônh phung âk gay ma Pilat pơk Y-Barabas ma khân păng ntrok ma Brah Yêsu. 12Jêh ri Pilat lah ma khân păng: "Pô nây, mâm gâp mra ƀư ma bunuyh nơm khân may ntơ Hđăch phung Yuđa?" 13Jêh ri khân păng nter, lah: "Pâng lơi păng ta si tâm rkăng!" 14Pilat lah ma khân păng: "Mâm ƀư, moh nau mhĭk păng lĕ ƀư jêh?" Ƀiălah khân păng nter ktang lơ hâu lơn: "Pâng lơi păng ta si tâm rkăng." 15Pô nây, yor Pilat ŭch ƀư maak ma phung âk nây, păng pơk Y-Barabas ma khân păng. Jêh ri păng ăn bu dong Brah Yêsu ma mâng, păng jao Brah Yêsu ăn bu pâng păng ta si tâm rkăng.

Phung Tahan Mưch Ma Brah Yêsu

16Phung tahan njŭn Brah Yêsu lăp tâm ngih kôranh bri nâm bu ntĭt ngih phat dôih; jêh ri khân păng kuăl rgum lĕ rngôch mpôl tahan ndrel du ai. 17Khân păng ăn nsoh ao rvanh ma Brah Yêsu, jêh ri khân păng ăn ndô klơ bôk Brah Yêsu du mlâm đon ma lok khân păng pêng; 18jêh nây mbah ma Păng: "Mbah ma may, Hơi Hđăch phung Yuđa!" 19Khân păng sŏk tơm treng mbang ta bôk ôbăl, soh ôbăl ma dak diu, jêh ri chon kômâk mbah ma ôbăl. 20Jêh khân păng mưch ma ôbăl, khân păng doh lơi ao rvanh, plơ̆ nsoh ao păng nơm. Jêh ri khân păng njŭn leo ôbăl gay pâng ôbăl ta si tâm rkăng.

Bu Pâng Brah Yêsu Ta Si Tâm Rkăng

21Geh du huê bunuyh, amoh păng Y-Simôn tă bơh bri Siren, mbơ̆ Y-Aleksandrơ jêh ri Y-Ruphus văch tă bơh padih ƀon găn ta nây. Khân păng nchâp ôbăl tuy si tâm rkăng Brah Yêsu. 22Khân păng njŭn leo Brah Yêsu rlet ma ntŭk bu ntơ Gôgôtha, (nâm bu ntĭt Ntŭk Nting Bôk. ) 23Khân păng nta ma Brah Yêsu nhêt dak kriăk ƀâu tâm pot lai đah dak si tăng, ƀiălah ôbăl dun mâu nhêt ôh. 24Khân păng pâng ôbăl ta si tâm rkăng, jêh ri tâm pă bok ao ôbăl ma nau chroh n'hôr, gay ŭch gĭt mbu nơm geh. 25Ta sĭn mông ôi khân păng pâng Brah Yêsu ta si tâm rkăng. 26Bu nchih nau bu phong pô aơ: "Hđăch ma phung Yuđa." 27Khân păng pâng ta si tâm rkăng ndrel ma Brah Yêsu bar hê bunuyh ntŭng, du huê pama, du huê pachiau Brah Yêsu. 28Pô nây ăn nanê̆ nau bu nchih jêh pô aơ: "Bu kơp păng ndrel ma phung tih."
29Phung brot ta nây nsŭch ma Brah Yêsu, rteh bôk jêh ri lah: "Hơ hơ! Hơi nơm ŭch rơih ngih brah Yuđa, jêh ri rdâk tay đŏng păng tâm pe nar, 30lŏng may rklaih hom may nơm nây jêh ri jŭr tă bơh si tâm rkăng." 31Phung n'gâng kôranh ƀư brah ndrel ma kôranh nchih samƀŭt tâm ban lĕ tâm lah ndrăng khân păng lah: "Păng tâm rklaih jêh bu êng; ƀiălah păng mâu dơi tâm rklaih ôh păng nơm. 32Ăn Brah Krist, Hđăch Phung Israel, jŭr hom aƀaơ ri tă bơh si tâm rkăng, gay ăn he saơ jêh ri chroh ma păng!" Bar hê bu pâng ta si tâm rkăng ndrel ma Brah Yêsu suai rak ma păng tâm ban lĕ.

Brah Yêsu Khĭt

33Tơlah tât nklang bôk nar jêh, geh nau ngo klĕng lam neh ntu tât pe mông mhaơ. 34Ta pe mông mhaơ Brah Yêsu nter ktang: "Êli, Êli, lama sabaktani?" Nâm bu ntĭt: "Ơ Brah Ndu gâp, Ơ Brah Ndu gâp, mâm ƀư may chalơi gâp?" 35Ƀaƀă tâm phung gŭ dăch ta nây tăng nau nây, jêh ri lah: "Uănh ri, păng kuăl Y-Êli." 36Geh du huê bunuyh nchuăt hăn sŏk mli, mbŭk tâm dak srat, kât ta chiông tơm treng, nta ăn Brah Yêsu nhêt, jêh ri lah: "Kâp ƀât, ăn he rlong nâl uănh gĭt lah Y-Êli mra văch ntrŭnh păng." 37Jêh ri Brah Yêsu nter huy dŭt dăng jêh ri tăch n'hâm. 38Jêh ri bok bu nching tâm trôm ngih brah Yuđa khêk bar buh ntơm bơh klơ njŭr tât tâm dâng. 39Du huê kôranh tahan gŭ mpeh panăp Brah Yêsu, tăng lĕ mâm Păng nter jêh ri saơ păng tăch n'hâm, păng lah: "N'hêl nanê̆ bunuyh aơ jêng Kon Brah Ndu!"
40Geh lĕ phung bu ur gŭ bơh ngai n'gơr uănh. Tâm phung nây geh H'Mari Mađala, H'Mari mê̆ Y-Yakơ jê̆, jêh ri Y-Yôsê, manh H'Salômê. 41Khân păng pe nuyh hŏ tă tĭng pah kan jêh ma Brah Yêsu dôl Păng gŭ tâm N'gor Galilê. Tâm ban lĕ, geh âk phung bu ur êng văch ndrel ma Brah Yêsu rlet ma ƀon Yêrusalem.

Nau Bu Tâp Brah Yêsu

42Rnôk nây jêng nar ndrăp nkra, nâm bu ntĭt lor ma nar Saƀat; tơlah trôk dăch kêng măng, 43geh du huê amoh Y-Yôsep, gŭ ƀon Arimathê, jêng du huê nơm tâm chră tâm phung phat dôih, bu yơk ngăn, păng nơm nây lĕ jêng nơm kâp gân ma ƀon bri hđăch Brah Ndu, ƀư nau nănh hăn ma Pilat jêh ri dăn săk jăn Brah Yêsu. 44Ƀiălah Pilat hih rhâl ma Brah Yêsu khĭt gơnh kơt nây. Păng kuăl kôranh tahan rlong nâl ôp păng gĭt lah Brah Yêsu khĭt lĕ jŏ jêh. 45Jêh păng lĕ gĭt nanê̆ ma Brah Yêsu lĕ khĭt tĭng nâm kôranh tahan mbơh, păng jao săk jăn Brah Yêsu ma Y-Yôsep. 46Y-Yôsep rvăt du blah bok mhay, ntrŭnh săk jăn Brah Yêsu bơh si tâm rkăng, put nklâm Păng ma bok mhay nây, jêh ri njor Păng tâm môch bu lôk jêh tâm lŭ. Jêh ri bu rlă lŭ mlâm rdâl bâr môch. 47Pôri, H'Mari Mađala, n'hanh H'Mari, mê̆ Y-Yôsê hŏ saơ dadê ntŭk bu njor Brah Yêsu.