Santoiq Atỡng

 Saráq Tễ Dâu nâi bữn noau pai Môi-se chĩc. Môi-se la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Dỡi án la sám 1500 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq nâi atỡng tễ ranáq Yiang Sursĩ tễng taroong, tễng dũ ramứh tâng paloŏng, cớp tễng túc culám khám ramứh tâng cốc cutễq nâi. Saráq nâi atỡng tễ sa‑ữi ranáq dâu lứq la neq: Bữn cũai, bữn ŏ́c lôih, bữn ŏ́c túh coat toâq, cớp Yiang Sursĩ aloŏh ngê chuai amoong cũai.
 Saráq nâi atỡng tễ dâu lứq Yiang Sursĩ rưoh tỗp I-sarel, cớp atỡng tễ dỡi tamoong A-praham, I-sac, cớp Yacốp, la achúc achiac cũai I-sarel yám noap lứq. Yiang Sursĩ parkhán ễ yỗn cũai I-sarel cỡt tỗp toâr lứq, cớp án pruam yỗn ŏ́c bốn pỡ nheq tữh cũai nhơ tễ máh cũai I-sarel.