27

I-sac Câu Yỗn Yacốp

1Toâq I-sac thâu, moat án tỡ bữn hữm raloaih noâng. Án arô Ê-sau, con clúng án, yỗn toâq pỡ án. Cớp án atỡng Ê-sau neq: “Con ơi!”
 Ê-sau ta‑ỡi: “Ơq, mpoaq!”
2I-sac atỡng ễn neq: “Sanua cứq khoiq thâu chơ; cứq tỡ dáng tangái léq cứq cuchĩt. 3Sanua, sễq mới ĩt tamĩang cớp sa-ŏ́h saráh, chơ pỡq chu ruang pán charán. 4Moâm ki mới thrũan sâiq táq ễm, máh cứq mác ễ cha, chơ dững yỗn cứq. Moâm ki, cứq ễ câu yỗn mới bữn ŏ́c bốn puai chớc con clúng dốq bữn. Cứq ễ câu yỗn mới nhũang cứq cuchĩt.”
5Ma Rê-be-ca sâng I-sac atỡng Ê-sau con án ngkíq. Toâq Ê-sau pỡq chu ruang chuaq charán, 6Rê-be-ca atỡng Yacốp, con án neq: “Cứq sâng mpoaq mới atỡng Ê-sau ai mới neq: 7‘Mới pỡq chuaq charán cruang, cớp thrũan táq cha yỗn ễm sâiq charán ki, chơ dững yỗn cứq cha. Moâm ki cứq câu sễq tễ Yiang Sursĩ yỗn mới bữn ŏ́c bốn máh chớc con clúng dốq bữn. Cứq ễ câu ngkíq nhũang cứq cuchĩt.’ 8Con ơi! Mới tamứng santoiq cứq mpiq atỡng yỗn samoât, nơ. 9Mới pỡq ĩt bar lám mbễq tễ tỗp charán plứm o. Chơ cứq ễ táq cha yỗn ễm lứq yỗn mpoaq mới cha riang án dốq ễ cha. 10Moâm ki, mới dững sana nâi toâq pỡ mpoaq mới yỗn án cha. Vớt ki, án ễ câu yỗn mới bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn, nhũang án cuchĩt.”
11Yacốp ta‑ỡi Rê-be-ca, mpiq án neq: “Tỗ Ê-sau, ai cứq, bữn sóc muar sa‑ữi lứq; ma cứq bữn sóc muar bĩq sâng. 12Ngcŏh lơ mpoaq satoaq tâng tỗ cứq, chơ án chanchớm cứq phếq án. Ngkíq, án tỡ bữn câu yỗn cứq bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn; ma lứq samoât án câu yỗn cứq bữn ŏ́c bap.”
13Ma mpiq Yacốp ta‑ỡi neq: “Con ơi! Yỗn ŏ́c bap ki satooh pỡ ống cứq mpiq sâng. Sanua mới cóq trĩh parnai cứq mpiq ớn mới. Mới pỡq ĩt toâp mbễq yỗn cứq.”
14Ngkíq, Yacốp pỡq ĩt mbễq, cớp dững achu yỗn mpiq án. Chơ mpiq án táq cha sâiq ki yỗn ễm lứq, riang I-sac dốq ễ cha.
15Moâm ki Rê-be-ca ĩt tampâc o khong Ê-sau con clúng án, ca Ê-sau dŏq tâng dống mpiq án. Chơ án yỗn Yacốp con ralŏ́h án ễn tâc. 16Cớp án ĩt ngcâr mbễq chóq tâng atĩ cớp tâng tacong Yacốp. 17Moâm ki, án chiau yỗn Yacốp sana ễm lứq cớp bễng án khoiq thrũan yỗn.
18Yacốp dững toâp pỡ mpoaq án, cớp pai neq: “Mpoaq cứq ơi!”
 I-sac ta‑ỡi: “Ơq, con! Mới la noau?”
19Yacốp ta‑ỡi mpoaq án neq: “Cứq la Ê-sau, con clúng mpoaq. Cứq táq ĩn mpoaq ớn cứq táq. Sễq mơi mpoaq yuor cha sâiq charán cứq con chuaq bữn, dŏq mpoaq câu yỗn cứq con bữn ŏ́c bốn máh chớc con clúng dốq bữn.”
20Ma I-sac blớh loah án neq: “Con ơi! Nŏ́q mới pỡq pupán, ma chái lứq mới ramóh charán?”
 Yacốp ta‑ỡi neq: “Yiang Sursĩ ca mpoaq sang, án dững charán nâi toâq pỡ cứq.”
21Chơ I-sac táq ntỡng cớp Yacốp neq: “Con ơi! Sễq mới toâq cheq cứq mpoaq. Cứq ễ pupơr tỗ mới, yoc ễ dáng lứq, mới la Ê-sau con cứq ma tỡ bữn.”
22Chơ Yacốp toâq cheq I-sac, mpoaq án. I-sac pupơr tâng tỗ án, cớp pai: “Sưong mới ariang sưong Yacốp, ma bar lám atĩ mới ariang atĩ Ê-sau.”
23Ngkíq I-sac tỡ bữn dáng pai Yacốp, yuaq bar lám atĩ án bữn sóc muar ariang atĩ Ê-sau, ai án, tê. Ngkíq, I-sac ễ câu yỗn Yacốp bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn. 24Ma I-sac blớh sĩa Yacốp neq: “Lứq samoât, mới la Ê-sau con cứq tỡ?”
 Yacốp ta‑ỡi neq: “Cứq lứq Ê-sau.”
25I-sac pai neq: “Sễq mới dững sana yỗn cứq mpoaq; cứq ễ cha sâiq charán mới chuaq bữn, chơ cứq câu yỗn mới bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn.”
 Yacốp dững crơng sana ki toâq pỡ I-sac, cớp án dững dếh blŏ́ng hỡ yỗn I-sac nguaiq.
26Moâm ki, I-sac atỡng Yacốp neq: “Con ơi! Sanua mới sĩc cheq cứq, cớp hũn cứq.”
27Yacốp sĩc amut cheq I-sac cớp hũn án. Tữ I-sac sâng phuom tễ tampâc Yacốp, án chớm pai Ê-sau con án, ngkíq án câu ŏ́c bốn neq: “Hỡi phuom tễ tỗ con cứq cỡt ariang hỡi phuom tễ ntốq tâng ruang ca Yiang Sursĩ yỗn sa‑ữi palâi aluang aloai dáh. 28Sễq Yiang Sursĩ yỗn dỡq latac tễ paloŏng sễng thớm nheq cutễq mới, dŏq amia máh saro, dếh bữn moang blŏ́ng chong tễ palâi nho hỡ. 29Sễq yỗn máh tỗp cũai táq ranáq yỗn mới, cớp máh cruang cũai yám noap mới. Mới lứq cỡt sốt nheq sễm ai mới, cớp máh tŏ́ng toiq mpiq mới cucốh cucũoi mới tê. Khân cũai aléq pupap mới, ki sễq Yiang Sursĩ táq yỗn ŏ́c bap ki toâp toâq loah pỡ cũai ki. Khân cũai aléq pai ŏ́c bốn yỗn mới, ki sễq Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn cũai ki tê.”

Ê-sau Sễq I-sac Câu Yỗn Án

30Moâm I-sac câu yỗn Yacốp, chơ Yacốp loŏh tễ I-sac; ngkíq Ê-sau, ai án mbỡiq chu tễ pupán. 31Án táq cha crơng sana yỗn ễm, chơ án dững pỡ mpoaq án, cớp atỡng mpoaq án neq: “Mpoaq ơi! Mới yuor tacu cha sâiq charán cứq con chuaq bữn! Chơ mpoaq câu yỗn cứq con bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn.”
32Ma I-sac blớh án neq: “Mới la noau?”
 Ê-sau ta‑ỡi: “Cứq la Ê-sau, con clúng mới.”
33Toâq I-sac sâng ngkíq, tỗ chác án cỡt cangcoaih nheq, cớp án blớh neq: “Khân ngkíq, noau ca pỡq pupán charán, chơ aloŏh yỗn cứq mpoaq cha tễ adớh? Cứq khoiq cha moâm, cớp khoiq câu moâm chơ yỗn án bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn. Ranáq ki khoiq moâm nheq chơ; án ki toâp lứq bữn roap ŏ́c bốn ki.”
34Tữ Ê-sau sâng santoiq mpoaq án pai ngkíq, án u‑ỗi casang lứq, cớp sễq mpoaq án neq: “Mpoaq ơi! Sễq mpoaq câu ŏ́c bốn yỗn cứq con tê.”
35Ma mpoaq án ta‑ỡi neq: “A‑ễm mới toâq phếq cứq, cớp tuoiq ĩt chơ ŏ́c bốn mới.”
36Ê-sau pai ễn neq: “Pĩeiq chơ noau dŏq ramứh án la Yacốp; yuaq bar trỗ tâng nâi chơ án phếq cứq. Án khoiq cheng ĩt chớc cứq, ca con clúng dốq bữn. Ma sanua, án ĩt ễn ŏ́c bốn mpoaq yoc ễ yỗn cứq.”
 Chơ Ê-sau blớh mpoaq án neq: “Mpoaq tỡ bữn cayáiq dŏq ŏ́c bốn ntrớu yỗn cứq con tỡ?”
37I-sac ta‑ỡi án neq: “Cứq khoiq yỗn a‑ễm mới cỡt ncháu mới, dếh cứq yỗn nheq máh sễm ai án táq ranáq yỗn án. Cứq yỗn án bữn saro cớp blŏ́ng chong tễ palâi nho sa‑ữi. Sanua ntrớu ễn cứq mpoaq têq táq yỗn mới?”
38Ma Ê-sau sễq tễ mpoaq án neq: “Mpoaq ơi! Mới bữn ống máh ki toâp tỡ ŏ́c bốn? Sễq mpoaq pai ŏ́c bốn yỗn cứq con nứng.”
 Moâm án pai ngkíq, án nhiam casang lứq.
39Ngkíq I-sac, mpoaq án ta‑ỡi án neq: “Nỡ‑ra ntốq mới ỡt la ŏ́q cutễq thớm, tỡ têq amia saro sa‑ữi, cớp ŏ́q dỡq latac hỡ. 40Ma mới bữn tamoong na dau, cớp mới táq ranáq yỗn a‑ễm mới, yỗn toau mới têq pũot aloŏh chíq raluang tễ tacong mới ca Yacốp cluang.”

Ê-sau Ũan Lứq Yacốp

41Ngkíq, Ê-sau sâng ũan lứq Yacốp, cỗ tian mpoaq án khoiq câu yỗn Yacốp bữn ŏ́c bốn máh con clúng dốq bữn. Án chanchớm neq: “Tangái tanúh mpoaq cuchĩt cheq ễ toâq; moâm ki cứq ễ cachĩt chíq Yacốp.”
42Ma tữ Rê-be-ca dáng Ê-sau con clúng án chanchớm ngkíq, án arô Yacốp con ralŏ́h án, cớp atỡng neq: “Nâi! Ê-sau ai mới, chanchớm ễ cachĩt chíq mới. 43Con ơi! Cóq mới táq ĩn parnai cứq mpiq atỡng. Cóq mới lúh chíq pỡ dống Laban, cũq mới ca ỡt pỡ ntốq Haran. 44Ỡt cớp án yỗn toau ai mới tỡ bữn ũan mới noâng. 45Toâq án tỡ bữn sanhữ noâng ranáq mới khoiq táq, ki cứq mpiq ớn cũai pỡq atỡng yỗn mới chu loah. Cứq tỡ ễq anhia bar náq ma pứt muoi tangái.”

I-sac Ớn Yacốp Pỡq Pỡ Laban

46Rê-be-ca pai cớp I-sac neq: “Cứq sâng panguang tháng Ê-sau ĩt mansễm tễ tỗp Hêt táq lacuoi. Khân Yacốp ễn ĩt cũai tễ tỗp Hêt táq lacuoi, ki cứq tỡ rơi tamoong mŏ.”