9

Yiang Sursĩ Pruam Cớp Nô-ê

1Yiang Sursĩ yỗn Nô-ê cớp con samiang án bữn ŏ́c bốn. Yiang Sursĩ atỡng alới neq: “Cóq anhia amia con acái cỡt clứng lứq ễn táq yỗn chũop nheq cốc cutễq nâi. 2Nheq tữh charán ỡt tâng cốc cutễq nâi cớp nheq tữh chớm pâr tâng paloŏng, nheq tữh ramứh talor tâng cutễq, cớp nheq tữh sĩaq ỡt tâng dỡq mưt, nheq ramứh ki la ngcŏh cớp sốt pỡ atĩ anhia nheq. 3Nheq ramứh tamoong cớp pupỡq tâng cutễq, anhia têq cha dũ ramứh ki. Machớng cứq khoiq yỗn anhia cha bát bai tễ nhũang, sanua cứq yỗn anhia têq cha túc ramứh. 4Khân anhia yoc ễ cha sâiq charán, cóq anhia kiac yỗn aham loŏh voai. Chỗi cha aham carchốc cớp sâiq, yuaq aham la ŏ́c tamoong. 5Cũai tỡ la charán ma cachĩt cũai canŏ́h, cứq yỗn án cóq roap tôt. 6Yuaq cứq khoiq tễng cũai machớng riang cứq tê, khân cũai aléq ma cachĩt cũai canŏ́h, ki bữn cũai canŏ́h ễn cachĩt loah cũai ki. 7Ma anhia, cóq anhia amia con acái yỗn cỡt clứng lứq ễn, táq yỗn chũop cốc cutễq nâi.”
8Chơ Yiang Sursĩ atỡng ễn Nô-ê cớp con samiang án neq: 9“Cứq par‑ữq cớp anhia, cớp nheq tŏ́ng toiq anhia hỡ. 10Cớp machớng dếh túc ramứh charán ca ỡt cớp anhia tâng tuoc ki, dếh charán dống, dếh charán cruang, cớp dếh chớm hỡ. 11Cứq par‑ữq lứq samoât cớp anhia, tễ nâi chumát cứq tỡ bữn táq raloâm dỡq noâng dŏq pupứt dũ ramứh acán tamoong; cớp cứq tỡ bữn táq yỗn raloâm dỡq talốh cốc cutễq nâi.”
12Yiang Sursĩ pai ễn neq: “Cứq táq muoi tếc yỗn anhia dáng raloaih ralêng lứq, la cứq pruam cớp anhia, dếh máh tŏ́ng toiq anhia, cớp dũ ramứh charán ca ỡt cớp anhia. 13Cứq dŏq prêng cáng tâng paloŏng. Prêng cáng ki la tếc cứq pruam cớp anhia, cớp dũ ramứh cứq tễng tâng cutễq nâi hỡ. 14Toâq tangái léq cứq parỗm loah ramứl tâng pỡng cloong cutễq cớp prêng cáng ki palooh, 15ngkíq tangái ki cứq sanhữ loah ŏ́c cứq khoiq ữq cớp anhia, cớp dũ ramứh tamoong hỡ. Chơ cứq tỡ bữn yỗn noâng raloâm dỡq dŏq talốh dũ ramứh tamoong tâng cutễq nâi. 16Ngkíq, toâq tangái léq cứq hữm prêng cáng ỡt tâng ramứl, tangái ki cứq sanhữ loah ŏ́c cứq khoiq pruam cớp dũ ramứh tamoong tâng cutễq nâi toau sốt nheq dỡi.”
17Chơ Yiang Sursĩ atỡng Nô-ê ễn neq: “Prêng cáng nâi cỡt tếc cứq khoiq pruam cớp dũ ramứh tamoong tâng cloong cutễq nâi.”
18Ngkíq, nheq tữh con samiang Nô-ê loŏh tễ tuoc ki bữn Sem, Ham, cớp Yaphêt. Ham la mpoaq Cana-an. 19Pái náq nâi la con samiang Nô-ê; alới cỡt achúc achiac dũ náq cũai ỡt tâng cốc cutễq nâi.
20Nô-ê la cũai táq sarái cái nia, cớp án la cũai dâu lứq chóh voar nho. 21Toâq Nô-ê nguaiq blŏ́ng tễ palâi nho, án bũl. Chơ án bếq mu rariat tâng clống dống aroâiq án. 22Ham, mpoaq Cana-an, án hữm mpoaq án bếq rariat, chơ án atỡng bar náq sễm ai án ca ỡt yáng tiah. 23Ma Sem cớp Yaphêt, alới ĩt muoi ploah ayỡ, chơ alới tíng ayỡ táng apal alới bar náq, cớp pỡq lalín chu ntốq mpoaq alới bếq. Alới acuam ayỡ ki tâng pỡng tỗ mpoaq alới, ma moat alới tỡ bữn nhêng chu mpoaq alới ỡt mu rariat.
24Toâq Nô-ê tamỡ, cớp viei blŏ́ng chơ, án bữn dáng con ralŏ́h khoiq táq ntrớu cớp án. 25Chơ án pai neq: “Cỗ tian Ham nhêng cứq bếq mu rariat, ngkíq cứq pupap Cana-an, con án, yỗn cỡt cũai sũl yỗn máh sễm ai án.”
26Cớp Nô-ê pai ễn neq: “Cóq khễn Yiang Sursĩ la Yiang ca Sem sang. Ma yỗn Cana-an cỡt cũai sũl Sem. 27Cớp sễq Yiang Sursĩ táq yỗn tŏ́ng toiq Yaphêt cỡt clứng lứq, cớp yỗn alới ỡt ratoi cớp tŏ́ng toiq Sem. Ma yỗn Cana-an cỡt cũai sũl Yaphêt.”
28Toâq vớt raloâm dỡq, Nô-ê noâng tamoong pái culám sỡng chít cumo ễn. 29Nô-ê bữn tamoong nheq tữh la takêh culám sỡng chít cumo. Chơ án cuchĩt.