28

1Ngkíq I-sac arô Yacốp, câu yỗn án, cớp patâp án neq: “Mới chỗi ĩt mansễm tễ cruang Cana-an táq lacuoi. 2Cóq mới thrũan, chơ pỡq chu cruang Padan Aram toâq pỡ dống Be-thuol, achuaih muq mới. Mới cóq ĩt con mansễm Laban cũq mới dŏq táq lacuoi. 3Sễq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq yỗn mới bữn ŏ́c bốn sa‑ữi, cớp yỗn mới cỡt clứng lứq, dŏq anhia cỡt sa‑ữi tỗp cũai. 4Sễq án yỗn mới cớp tŏ́ng toiq mới bữn nheq ramứh án khoiq par‑ữq cớp A-praham tễ nhũang. Ngkíq mới bữn ndỡm cruang mới ỡt sanua, ariang Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham.”
5Chơ I-sac ớn Yacốp loŏh tễ cruang ki, pỡq chu cruang Padan Aram ễn, toâq pỡ dống Laban cũq án. Laban la con samiang Be-thuol cũai Aram; cớp án la amiang Rê-be-ca, mpiq Yacốp cớp Ê-sau.

Ê-sau Ĩt Lacuoi Canŏ́h Ễn

6Ê-sau sâng noau pai I-sac khoiq câu ŏ́c bốn yỗn Yacốp, cớp yỗn Yacốp pỡq chu cruang Padan Aram, dŏq ĩt lacuoi pỡ cruang ki. Cớp Ê-sau sâng noau pai I-sac patâp Yacốp neq: “Chỗi ĩt mansễm tễ cruang Cana-an táq lacuoi.”
7Án dáng Yacốp trĩh parnai mpiq mpoaq, cớp pỡq chu cruang Padan Aram. 8Ngkíq, Ê-sau dáng raloaih lứq I-sac mpoaq án tỡ bữn bũi cớp mansễm tễ cruang Cana-an; 9chơ án pỡq chu dống It-ma-el con A-praham, cớp ĩt muoi lám lacuoi ễn, la con mansễm It-ma-el ramứh Ma-halat, amuaq Nê-bayôt.

Yacốp Rláu Mpáu Tâng Ntốq Bet-el

10Yacốp loŏh tễ Bêr-si-ba pỡq chu cruang Haran. 11Tữ án toâq muoi ntốq dĩ ria rana, án tangứt yuaq moat mandang khoiq pât. Án ĩt muoi cốc tamáu táq racỗl, chơ sadâu ki án bếq tâng ntốq ki. 12Án rláu mpáu hữm ntruang tễ cutễq chỗn toâq paloŏng. Cớp án hữm ranễng Yiang Sursĩ chỗn sễng luloah tâng ntruang ki. 13Án hữm Yiang Sursĩ tayứng pỡng ntruang cớp pai neq: “Cứq la Yiang Sursĩ achúc achiac mới A-praham cớp mpoaq mới I-sac sang. Tâm cutễq mới bếq nâi, cứq ễ yỗn mới cớp tŏ́ng toiq mới ndỡm. 14Nỡ‑ra, tŏ́ng toiq mới cỡt clứng ariang cutễq príl, tỡ bữn noau rơi ngih. Anhia cỡt pláh chũop dũ ntốq tâng cốc cutễq nâi, cớp dũ tỗp tâng cutễq nâi bữn ŏ́c bốn cỗ nhơ tễ tŏ́ng toiq mới. 15Cứq lứq ỡt cớp mới; chu léq mới pỡq, cứq pỡq chu ki tê. Cứq bán kĩaq mới, cớp dững mới chu loah pỡ cruang nâi. Cứq tỡ bữn táh mới toau cứq táq moâm nheq máh ranáq cứq khoiq par‑ữq cớp mới.”
16Toâq Yacốp tamỡ, án pai neq: “Lứq samoât, Yiang Sursĩ ỡt tâng ntốq nâi, ma cứq tỡ bữn dáng.”
17Yacốp sâng ngcŏh cớp pai neq: “Ntốq nâi la o ễ ngcŏh lứq! Ntốq nâi la ntốq Yiang Sursĩ ỡt, cớp ntốq la ngoah toong paloŏng.”
18Yacốp tamỡ tễ cláih; án ĩt tamáu án tacỗl, chơ ayứng táq ngôl. Moâm ki án tốh dỡq nsễng tâng pỡng tamáu ki, dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 19Án amứh ntốq ki Bet-el. Tễ nhũang, ntốq ki la ramứh Lusơ.
20Chơ Yacốp thễ dũan cớp Yiang Sursĩ neq: “Khân anhia lứq ỡt cớp cứq, cớp kĩaq cứq tâng rana cứq pỡq sanua, cớp yỗn cứq bữn sana cha cớp tampâc tâc, 21toau toâq tangái cứq chu loah ien khễ pỡ dống mpoaq cứq, ki anhia lứq cỡt Yiang Sursĩ cứq níc. 22Cớp tamáu cứq ayứng yỗn cỡt ngôl nâi cỡt ntốq noau sang toam Yiang Sursĩ. Cớp dũ ramứh anhia yỗn cứq bữn, ki cứq sang loah pún muoi chít yỗn anhia.”