127

Mọi điều tốt lành đều do Thượng Đế
ban cho

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Sô-lô-môn sáng tác.

  1Nếu Chúa không cất nhà,
   thì thợ xây cũng trở thành vô dụng.
  Nếu Chúa không canh giữ thành,
   thì các lính canh chẳng làm được gì.
  2Uổng công cho các ngươi là kẻ thức dậy sớm,
   đi ngủ trễ, lo làm ăn.
  Chúa ban giấc ngủ ngon cho kẻ Ngài yêu.
  3Con cái là món quà Chúa ban;
   trẻ thơ là phần thưởng của lòng mẹ.
  4Con cái sinh ra trong khi cha còn trẻ
   như mũi tên trong tay chiến sĩ.
  5Phước cho người nào có đầy tên trong giỏ.
   Họ sẽ có ưu thế khi chống nhau với kẻ thù nơi cửa thành.