127

Sa‑ỡn Ŏ́c Ayooq Tễ Yiang Sursĩ

  1Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn patứng yỗn dống,
   cũai chiang táq dống ki táq lakéh miat.
  Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn catáng curiaq vil,
   máh cũai tahan tayứng kĩaq ngoah toong vil la tỡ bữn kia ntrớu.
  2Bếq muoi mpứt, chơ tamỡ tễ cláih, cớp táq ranáq ntâng dŏq siem sac sâiq
   la tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
   Yuaq Yiang Sursĩ khoiq thrũan dŏq yỗn cũai án ayooq, dếh bo alới bếq hỡ.

  3Máh con acái la mun Yiang Sursĩ yỗn.
   Alới bữn ŏ́c bốn lứq tễ Yiang Sursĩ.
  4Máh con samiang canỡt bo mpoaq án noâng póng,
   con ki cỡt samoât saráh tamĩang tahan yống tâng atĩ.
  5Bốn lứq cũai ca bữn sa‑ữi saráh tâng sa-ŏ́h án.
   Cũai par‑ũal án, lứq tỡ nai bữn riap
   toâq ramóh án tâng ntốq noau rasữq.