127

Klei Jăk Mơak Kbiă Hriê Mơ̆ng Yêhôwa

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Tơdah Yêhôwa amâo mdơ̆ng sang,
   phung mdơ̆ng mă bruă hơăi mang.
  Tơdah Yêhôwa amâo kiă ƀuôn,
   pô gak krŏng ală hơăi mang yơh.
  2Amâo yuôm ôh diih mdih ưm,
   leh anăn pĭt êla, čiăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   kyuadah Aê Diê srăng răng kriê kơ diih phung ñu khăp, wăt êjai diih dôk pĭt.

  3Nĕ anei, phung anak jing ngăn dưn mơ̆ng Yêhôwa;
   leh anăn boh mơ̆ng tian prôč jing klei mưn.
  4Msĕ si ƀrăm hlăm kngan sa čô kahan,
   msĕ snăn mơh phung anak arăng mâo êjai hlăk ai.
  5Jăk mơak yơh mnuih mâo đĭng tiông ñu bŏ leh;
   ñu amâo srăng hêñ ôh,
   tơdah ñu blŭ hŏng phung roh ñu ti ƀăng jang.