127

Sự Thịnh Vượng Ðến Từ CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh của Sa-lô-môn

  1Nếu CHÚA không xây dựng nhà,
  Những thợ xây dựng làm việc uổng công;
  Nếu CHÚA không canh giữ thành,
  Những lính canh thức canh uổng công.
  2Uổng công thay cho các bạn là những người dậy sớm, thức khuya, và ăn uống kham khổ,
  Vì Chúa sẽ cho những người Ngài thương no đủ, ngay cả khi họ an giấc ngủ say.

  3Kìa, con cái là cơ nghiệp của CHÚA ban cho;
  Bông trái của tử cung là phần thưởng của Ngài trao tặng.
  4Con cái sinh ra trong tuổi thanh xuân
  Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.
  5Phước thay cho người có đầy chúng trong ống tên mình;
  Họ sẽ không tái mặt khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.