127

Nau Ueh Maak Luh Bơh Yêhôva

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ Nau mprơ ơm Y-Salômôn
1Tơlah Yêhôva mâu rdâk ngih. Phung rdâk pah kan dơm dam.
 Tơlah Yêhôva mâu chiă ƀon, nơm gak rngeh dăng măt dơm dam yơh.
2Mâu khlay ôh khân may kah rngăl ơm, jêh ri la khân may bêch,
 Sa kapŭng nau ŏk rơ ah
 Yorlah Brah Ndu ăn ma phung păng rŏng dơi bêch.
3Aơ, phung kon jêng drăp krâm bơh Yêhôva;
 Jêh ri play bơh ndŭl proch jêng nau nkhôm.
4Tâm ban ma hăr tâm ti du huê nơm katang.
 Tâm ban pô nây lĕ kon bu geh dôl hôm mom.
5Ueh maak yơh bunuyh geh jêh hăr bêng dĭng;
 Khân păng mâu mra bêk ôh,
 Tơ lah khân păng mra ngơi đah phung rlăng ta mpông pêr.