34

1Một hôm, cô Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, đi thăm các thiếu nữ trong vùng. 2Hoàng tử Si-chem, con vua Hê-mô của dân Hê-vít, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp. 3Si-chem say đắm Đi-na, dùng đủ lời đường mật quyến rũ cô. 4Si-chem lại xin vua Hê-mô cho chàng cưới Đi-na làm vợ.
5Gia-cốp được tin, lặng người, không nói một lời trong lúc các con trai còn bận chăn bầy vật ngoài đồng chưa về.
6Vua Hê-mô, cha Si-chem, đến thăm Gia-cốp để cầu hôn cho con. 7Các con trai Gia-cốp đang làm việc ngoài đồng rất buồn rầu và giận dữ khi nghe Si-chem cưỡng hiếp em và gây sỉ nhục cho gia đình mình.
8Vua Hê-mô cũng đến yêu cầu Gia-cốp: “Con trai tôi đã yêu Đi-na tha thiết. Xin hãy gả cô Đi-na cho con trai tôi. 9Xin quý vị cứ làm thông gia với chúng tôi, hai bên cưới gả với nhau. 10Quý vị cứ định cư tại đây; đất nước chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị, xin quý vị ở đây buôn bán, tậu mãi tài sản đất ruộng.”
11Si-chem thưa với Gia-cốp và các con trai ông: “Xin quý vị làm ơn cho tôi. Quý vị thách cưới thế nào, tôi cũng xin vâng. 12Quý vị cứ đòi hồi môn cho cao, sính lễ cho nhiều, tôi xin nộp đủ số, miễn là quý vị gả cô ấy cho tôi làm vợ.”
13Các con trai Gia-cốp đáp lời Hê-mô và Si-chem cách mưu mẹo vì em mình bị cưỡng bức: 14“Gả em gái cho người chưa chịu cắt bì là một điều sỉ nhục, chúng tôi không thể nào chấp thuận. 15Nhưng nếu mỗi người nam của dân tộc ông đều chịu lễ cắt bì, 16chúng tôi sẵn lòng cưới gả với dân tộc các ông, như thế chúng ta sẽ thành một dân tộc thống nhất. 17Nhưng nếu các ông không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ bắt em gái lại và dọn đi xứ khác.”
18Nghe đề nghị ấy, Hê-mô và Si-chem đều thỏa mãn. 19Quá say mê sắc đẹp của Đi-na, Si-chem vội vã triệu tập dân chúng tại cổng thành 20để thúc đẩy mọi người chấp nhận đề nghị trên vì Si-chem là người được tôn trọng nhất trong hoàng tộc. 21Hê-mô và Si-chem kêu gọi: “Những người này đã sống chung hòa bình với chúng ta. Vậy hãy cho họ cư ngụ trong xứ để làm ăn buôn bán; vì xứ chúng ta đất rộng, đủ chỗ cho họ định cư. Chúng ta hãy cưới gả với họ. 22Họ chỉ đòi một điều kiện là tất cả các người nam của chúng ta đều phải chịu cắt bì như họ, vậy rồi họ mới chịu đồng hóa với chúng ta thành một dân tộc thống nhất. 23Đồng bào cứ chấp thuận điều kiện đó để họ định cư với chúng ta, tất nhiên bao nhiêu tài sản, bầy chiên, bầy bò của họ đều về tay chúng ta hết!”
24Tất cả dân chúng có mặt ở cổng thành đều vâng theo lời của Hê-mô và Si-chem và chịu lễ cắt bì.
25Ngày thứ ba, khi họ còn đau nhức, Si-mê-ôn và Lê-vi, anh của Đi-na, 26rút gươm bất thần xông vào, tàn sát tất cả người nam trong thành luôn với Hê-mô và Si-chem rồi giải thoát Đi-na. 27Các con trai của Gia-cốp thừa thắng xông lên, cướp phá thành để báo thù cho em gái. 28Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa và tất cả của cải, bảo vật trong thành cũng như sản vật ngoài đồng ruộng. 29Họ cũng bắt vợ con của các nam đinh thành Si-chem và cướp đoạt tài sản trong nhà họ.
30Gia-cốp được tin liền trách mắng Si-mê-ôn và Lê-vi: “Chúng mày gây rối cho cha, làm cho chúng ta bị ghét giữa dân chúng xứ này, giữa dân Ca-na-an và dân Phê-ri-sít. Chúng ta chỉ có ít người, dân bản xứ sẽ liên minh tấn công và tàn sát cha và cả gia đình, thì chúng ta đành bị tiêu diệt.”
31Nhưng họ đáp: “Thưa cha, không lẽ để nó hành hạ em chúng con như gái mãi dâm sao?”