Santoiq Atỡng

 Saráq Ruaih Loah Bar nâi bữn noau pai Ê-sara chĩc sám 450 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq nâi to loah tễ Saráq Ruaih Loah Muoi, cớp atỡng tễ máh ranáq puo Sa-lamôn táq. Sa-lamôn táq Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem riang án khoiq par‑ữq cớp mpoaq án.
 Saráq nâi atỡng tễ cruang I-sarel cớp cruang Yuda cỡt caryoah cớp rachíl ratuaq. Cruang I-sarel coah angia pỡng bữn moang puo sâuq ca radững cũai proai sang máh yiang canŏ́h. Ma cruang Yuda, coah angia pưn, bữn máh puo o neq: Asa, Yê-hô-saphat, Usia, Hê-sakia, cớp Yô-sia. Ma cruang Yuda bữn sa‑ữi puo sâuq hỡ toau Yiang Sursĩ yỗn puo Ba-bulôn chíl riap cruang ki cớp talốh vil Yaru-salem tâng cumo 586 nhũang dỡi Yê-su.