21

1Toâq Yê-hô-saphat cuchĩt, noau tứp án pỡ ping achúc achiac án tâng Vil Davĩt. Chơ Yê-hô-ram con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Yê-hô-ram Cỡt Puo Cruang Yuda

2Yê-hô-ram la con samiang Yê-hô-saphat puo Yuda; án bữn a‑ễm samiang tapoât náq, ramứh A-saria, Yê-hiel, Sa-chari, A-saria-hu, Mi-kêl, cớp Sê-patia. 3Mpoaq alới chiau práq, yễng, cớp crơng bữn kia lứq yỗn tỗp alới, chơ chóh tỗp alới cỡt cũai sốt máh vil tâng cruang Yuda, la vil ca bữn viang khâm. Ma cỗ Yê-hô-ram cỡt ai clúng, ngkíq Yê-hô-saphat mpoaq alới, chóh án cỡt puo. 4Toâq Yê-hô-ram bữn cỡt sốt nheq cruang cutễq Yuda, án cachĩt táh nheq máh a‑ễm samiang án bữm; cớp án cachĩt dếh muoi pún cũai sốt tâng tỗp I-sarel hỡ.
5Yê-hô-ram cỡt puo bo án pái chít la bar cumo, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem tacual cumo. 6Án táq ranáq sâuq, tũoiq ĩn puo Ahap cớp máh puo canŏ́h tâng cruang I-sarel, yuaq án racoâiq cớp con cumũr puo Ahap. Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ. 7Ma Yiang Sursĩ tỡ ễq pupứt nheq tŏ́ng toiq Davĩt, yuaq án khoiq par‑ữq cớp Davĩt chơ. Án khoiq pruam la bữn níc cũai tễ tŏ́ng toiq án cỡt sốt.
8Bo dỡi Yê-hô-ram cỡt puo, tỗp Ê-dôm táq choac ễ chíl cruang Yuda. Ngkíq cũai cruang Ê-dôm cayoah cớp chóh puo alới bữm. 9Yuaq ngkíq, Yê-hô-ram cớp tỗp tahan án dững máh sễ aséh rachíl pỡq chíl tỗp Ê-dôm. Máh tỗp tahan Ê-dôm lavíng nheq tỗp alới, ma toâq sadâu tỗp alới lúh aloŏh cớp bữn vớt tễ cũai Ê-dôm ca kĩaq lavíng alới; cớp tỗp alới lúh sadâu ki toâp. 10Noap tễ tangái ki, Ê-dôm cayoah cỡt miar cruang tễ cruang Yuda. Bo ki vil Lip-na chíl loah cruang Yuda, yuaq Yê-hô-ram khoiq calỡih táh Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac án. 11Hỡn tễ ki ễn, Yê-hô-ram ayứng ntốq dŏq cucốh sang yiang canŏ́h sa‑ữi ntốq tâng pỡng cóh tâng cruang Yuda, táq yỗn cũai Yuda cớp cũai tâng vil Yaru-salem táq lôih chóq Yiang Sursĩ.
12Ê-li, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cơiq muoi khlễc choâiq thỡ yỗn Yê-hô-ram. Tâng thỡ ki án chĩc neq: “Yiang Sursĩ la Ncháu Davĩt, achúc achiac mới, khoiq pai neq: ‘Mới tỡ bữn táq puai ariang puo Yê-hô-saphat mpoaq mới, tỡ la puo Asa achuaih ỗng mới, khoiq táq. 13Ma mới tũoiq machớng máh puo cũai I-sarel ca radững cũai Yuda cớp cũai Yaru-salem táq tỡ bữn tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ; mới táq samoât Ahap khoiq radững cũai I-sarel tễ nhũang. Mới khoiq cachĩt máh a‑ễm samiang mới bữm, la máh con tŏ́ng mpoaq mới, ma tỗp alới o hỡn tễ mới. 14Ngkíq, sanua mới, máh cũai proai mới, con samiang cớp lacuoi mới cóq roap tôt tễ Yiang Sursĩ, cớp máh sanốc ntữn mới bữm cỡt pứt nheq. 15Tỗ mới bữm cóq chĩuq a‑ĩ tâng ruaiq ntâng lứq, toau ruaiq ki loŏh tễ tỗ mới.’”
16Yiang Sursĩ táq yỗn máh cũai Phi-li-tin cớp cũai Arap ca ỡt cheq tor dỡq mưt pỡ ntốq tỗp Ê-thia-bi ỡt, alới sâng ũan chóq Yê-hô-ram. 17Tỗp alới rachíl cớp cruang Yuda, chíl mut chu clống dống puo cớp pũr máh crơng crớu tâng dống ki. Alới cỗp nheq máh con lacuoi puo dững táq tũ. Ống manoaq Yê-hũa-hat con samiang ralŏ́h án toâp tỡ bữn pĩeiq noau cỗp.
18Vớt tễ ki, Yiang Sursĩ táq yỗn puo cỡt a‑ĩ tâng ruaiq. 19A‑ĩ nâi ntâng lứq nheq bar cumo, lulieih tantai toau án cuchĩt. Máh cũai proai tỡ bữn cứm ũih yỗn blữ dŏq táq rit tanúh yỗn án, ariang alới khoiq tanúh yỗn achúc achiac án.
20Yê-hô-ram cỡt puo bo án pái chít la bar cumo, cớp cỡt sốt tâng vil Yaru-salem tacual cumo. Án cuchĩt, ma tỡ bữn noau tanúh ngua ntrớu yỗn án. Tỗp alới tứp án pỡ Vil Davĩt, ma tỡ bữn tứp tâng ping máh cũai puo.