10

Máh Tỗp Coah Angia Pỡng Táq Choac

1Rê-habũam pỡq chu vil Se-kem, yuaq máh cũai proai ca ỡt coah angia pỡng cruang I-sarel, toâq parỗm parnơi dŏq chóh án cỡt puo. 2Tữ Yê-rabũam con samiang Nê-bat sâng ranáq nâi, án loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Tễ nhũang án khoiq tarôq ỡt tâng cruang Ê-yip-tô, cỗ án lúh tễ puo Sa-lamôn. 3Máh cũai proai pỡq coâiq Yê-rabũam, cớp nheq tữh alới pỡq parnơi ramóh Rê-habũam, cớp pai neq: 4“Mpoaq anhia yỗn tỗp hếq dỗl mpỗl ntâng lứq. Khân anhia chuai kĩah ranáq ntâng hếq yỗn nghễl asễng, cớp táq yỗn dỡi tamoong hếq cỡt ien khễ achỗn, tỗp hếq lứq cỡt cũai proai tanoang tapứng chóq anhia.”
5Rê-habũam ta‑ỡi neq: “Yỗn anhia píh chu, chơ pái tangái ễn anhia toâq loah pỡ cứq. Moâm ki cứq ta‑ỡi tỗp anhia.”
 Chơ tỗp alới chu.
6Chơ puo Rê-habũam sarhống cớp máh cũai thâu ca cơi táq ranáq tĩeih Sa-lamôn, mpoaq án. Án blớh alới neq: “Sễq anhia tĩeih nŏ́q cứq ễ atỡng máh cũai proai nâi?”
7Máh cũai thâu ta‑ỡi án: “Khân anhia sâng sarũiq máh cũai proai nâi, ki yỗn anhia cutóng ĩt mứt pahỡm tỗp alới, cớp ta‑ỡi santoiq ca táq yỗn alới sâng bũi pahỡm, chơ tỗp alới lứq táq tanoang tapứng chóq anhia.”
8Ma puo tỡ bữn noap ĩt santoiq cũai thâu tĩeih atỡng. Án pỡq ramóh máh cũai póng ca muoi prôq cớp án, cớp yỗn alới ki ễn cỡt cũai tĩeih án. 9Án blớh tỗp alới neq: “Nŏ́q anhia ễ tĩeih cứq cóq táq chóq cũai proai ca toâq sễq yỗn cứq kĩah ranáq ntâng alới?”
10Tỗp alới ta‑ỡi: “Pĩeiq lứq yỗn anhia atỡng tỗp alới neq: ‘Ndễm doi cứq toâr hỡn tễ ngkĩng mpoaq cứq!’ 11Cớp atỡng tỗp alới neq: ‘Mpoaq cứq yỗn anhia dỗl mpỗl ntâng, ma cứq ễ acữn mpỗl yỗn ntâng hỡn tễ ki ễn. Án toân anhia toâq dũi, ma cứq ễ ĩt samữ ca bữn canŏ́q tac dŏq proaih anhia.’”
12Toâq tangái pái, Yê-rabũam dếh máh cũai proai toâq ramóh loah puo Rê-habũam, samoât án khoiq patâp. 13Rê-habũam tỡ bữn tamứng santoiq máh cũai thâu tĩeih án, ma án pai chóq máh cũai proai ntâng lứq; 14án pai samoât tỗp póng khoiq tĩeih atỡng yỗn án ta‑ỡi neq: “Mpoaq cứq khoiq yỗn anhia mpỗl ntâng lứq, ma cứq ễ acữn mpỗl yỗn ntâng clữi tễ ki ễn. Án toân anhia toâq dũi, ma cứq ễ ĩt samữ bữn canŏ́q tac dŏq proaih anhia!”
15Ngkíq, puo tỡ bữn tamứng máh santoiq cũai proai sễq tễ án, yuaq ranáq nâi toâq tễ Yiang Sursĩ dŏq cỡt rapĩeiq samoât santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai chóq Yê-rabũam con samiang Nê-bat na Ahi-cha, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ vil Si-lô.
16Toâq máh cũai proai hữm puo tỡ bữn tamứng santoiq alới, ngkíq tỗp alới pai casang neq: “Sễq yỗn Davĩt cớp dống sũ án cỡt pứt nheq! Tỡ hữm alới chuai tỗp hếq ntrớu. Cũai I-sarel ơi, anhia píh chu nheq pỡ dống anhia nơ. Yỗn Rê-habũam bán curiaq bữm tỗ án!”
 Chơ máh cũai proai I-sarel miar chu pỡ dống alới.
17Alới táh Rê-habũam yỗn cỡt puo ống cũai proai ca ỡt tâng cruang Yuda sâng.
18Chơ Rê-habũam ớn Adô-naram la cũai nhêng salĩq cũai ca noau padâm yỗn táq ranáq yỗn án, pỡq ramóh tỗp I-sarel; ma tỗp alới tám tamáu chóq Adô-naram toau cuchĩt. Toâq cỡt ranáq ngkíq, puo Rê-habũam tál tháng chỗn tâng sễ aséh, chơ lúh chu vil Yaru-salem. 19Noap tễ tangái ki, cũai I-sarel ca ỡt coah angia pỡng tỡ bữn pruam noâng cớp tŏ́ng toiq puo Davĩt.