3

1Puo Sa-lamôn mbỡiq táq Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem, pỡ ntốq Yiang Sursĩ sapáh yỗn puo Davĩt tâng cóh Mô-ria, la ntốq púh saro khong Arau-na tễ tỗp Yê-but. 2Puo Sa-lamôn tabŏ́q táq tâng casâi bar, cumo pỗn án cỡt puo. 3Dống Sang Toâr ca puo Sa-lamôn táq, cuti tapoât chít coat, la‑a bar chít coat. 4Ntrỡn ca choâng cớp ngoah toong mut dống sang, piang pa bar chít coat, sarỡih muoi culám bar chít coat. Ntrỡn ki Sa-lamôn blom toâq yễng muoi chít. 5Clống toâr án apooq toâq pian aluang sango, cớp blom toâq yễng o lứq, dếh táq rup nỡm tarễc cớp rup sái-sô. 6Án pasang Dống Sang Toâr yỗn cỡt nêuq o toâq tamáu moat lứq, cớp toâq yễng tễ cruang Par-vêm. 7Án ĩt yễng blom prang, santŏ́ng toong, ratâng, cớp cantáih toong Dống Sang Toâr. Tâng ratâng máh cũai chiang khũar táq rup chê-rup. 8Ma clống tâng Dống Sang Toâr ca noau dŏq Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt bữn la‑a li cớp Dống Sang Toâr, piang pa la bar chít coat machớng tê. Án ĩt yễng ntâng hỡn tễ bar chít la muoi tân dŏq blom ratâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt. 9Án ĩt yễng sám tadĩ ki-lô dŏq táq máh dếng; cớp ratâng yoah tran pỡng la blom toâq yễng tê.
10Puo Sa-lamôn ớn máh cũai chiang ĩt tac, táq bar lám rup chê-rup, blom toâq yễng, chơ dŏq bân Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, 11-13ma yỗn choâng-rachoâng, bar lám rup ki to moat chu ngoah toong. Bar lám chê-rup ki, muoi lám bữn bar lám khlap cuti sỡng coat. Bar lám rup ki paliang khlap muoi coah yỗn parchốq parnơi; ma khlap muoi coah ễn tớt cớp ratâng. Bar lám chê-rup paliang khlap pato parnơi la‑a bar chít coat. 14Án ĩt aroâiq busín cớp aroâiq canŏ́h yớm santứm satong, ễng, cớp cusâu, dếh chún rup máh chê-rup chóq tâng ki, chơ sangcứt Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt.

Bar Ntreh Tanũl Sapoan

15Puo Sa-lamôn táq bar ntreh tanũl sapoan, muoi ntreh cuti pái chít la sỡng coat, chơ dŏq coah moat Dống Sang Toâr. Dũ ntreh tanũl noau táq plỡ chóq tâng pứp tanũl sarỡih sỡng coat. 16Tâng pỡng tanũl noau pasang toâq sái-sô cớp toâq palâi ỗiq-tâi sapoan muoi culám ŏ́c. 17Án ayứng máh tanũl ki yáng moat ngoah toong mut Dống Sang Toâr. Tanũl muoi ỡt coah angia pưn án amứh Yakin. Tanũl bar ỡt coah angia pỡng án amứh Bô-at.