19

Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ Tếq Yê-hô-saphat

1Yê-hô-saphat puo Yuda píh chu loah pỡ dống án tâng vil Yaru-salem bữn plot o. 2Ma bữn muoi noaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, ramứh Yê-hu con samiang Ha-nani, pỡq ramóh Yê-hô-saphat cớp pai neq: “Nŏ́q anhia chanchớm ễ rachuai cũai tỡ o, cớp pruam cớp cũai ca kêt Yiang Sursĩ? Cỗ tian tễ ranáq anhia táq cỡt nỡm táq yỗn Yiang Sursĩ cutâu mứt chóq anhia. 3Nŏ́q la tam, ma Ncháu noâng hữm ranáq o anhia khoiq táq, yuaq mới khoiq talốh tanũl noau dốq sang yiang Asê-ra, cớp anhia cutóng táq puai níc máh ranáq Yiang Sursĩ yoc anhia táq.”

Yê-hô-saphat Chóh Cũai Dŏq Rasữq

4Puo Yê-hô-saphat ỡt tâng vil Yaru-salem, cớp án pỡq cláh clơ níc máh cũai proai, noap tễ vil Bêr-si-ba coah angia pưn toau toâq pỡ canũt parsốt máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im coah angia pỡng dŏq rakiauq máh cũai proai yỗn píh loah pỡ Yiang Sursĩ la Ncháu achúc achiac tỗp alới. 5Án chóh cũai rasữq tâng dũ vil chũop cruang Yuda ca bữn viang khâm, 6cớp án tĩeih atỡng tỗp rasữq neq: “Anhia ễ táq ntrớu la tam, ma cóq anhia chanchớm yỗn samoât voai, yuaq anhia tỡ bữn rasữq dŏq yỗn cũai, ma anhia rasữq dŏq yỗn Yiang Sursĩ toâp; án lứq ỡt cớp anhia toâq anhia rasữq. 7Ngkíq, cóq anhia yám noap Yiang Sursĩ, cớp táq yỗn khễuq máh ranáq anhia ễ táq, yuaq Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp hái, tỡ ễq cũai cupul lôih, tỡ la rasữq bễng cũai, tỡ la roap ĩt práq chang.”
8Ma hỡn tễ ki ễn, Yê-hô-saphat chóh máh cũai tễ tỗp Lê-vi yỗn cỡt cũai tễng rit sang, cớp cũai plỡ tễ dũ sâu tâng tỗp I-sarel ca ỡt tâng vil Yaru-salem, yỗn alới táq ranáq parchĩn parnai puai phễp rit Yiang Sursĩ, cớp yỗn alới rasữq ranáq ralỗih tâng vil. Tỗp alới ki bữn chớc tâng vil Yaru-salem. 9Án patâp tỗp alới neq: “Cóq tỗp anhia táq ranáq na yám noap Yiang Sursĩ, cớp dũ ranáq tỗp anhia táq cóq táq yỗn tanoang tapứng. 10Toâq bữn cũai tễ sễm ai anhia dững yỗn anhia sữq ŏ́c lôih cỗ cachĩt cũai, tỡ la paluan phễp rit, tỡ la tỡ bữn trĩh ŏ́c patâp, cóq anhia catoaih atỡng alới dŏq tỗp alới tỡ bữn táq lôih chóq Yiang Sursĩ. Khân alới táq clốq, ki Yiang Sursĩ cutâu mứt chóq anhia cớp chóq sễm ai anhia tâng vil nâi. Cóq anhia táq puai ngkíq, chơ anhia tỡ bữn táq lôih. 11A-maria la cũai sốt máh cũai tễng rit sang, án bữn chớc dŏq tamprưo tễ máh ranáq táq lôih chóq Yiang Sursĩ. Sê-badia con samiang It-ma-el cỡt plỡ tỗp Yuda; án bữn mpỗl parchĩn tễ máh ranáq cũai proai táq cớp puo. Tỗp Lê-vi cỡt ayững atĩ dŏq chuai ranáq anhia. Cóq anhia roan cớp clŏ́q dŏq táq puai máh santoiq tĩeih atỡng nâi, cớp sễq Yiang Sursĩ ỡt nứng cũai ca táq pĩeiq.”