10

Sămƀŭt Rơh Nguay Ntop Nau Hôr Y-Salômôn

 Nau hađăch Salômôn ngơi nau hôr
1Du huê buklâu blau mĭn ƀư maak ma mbơ̆ păng; ƀiălah du huê kon buklâu rluk ƀư rngot ma mê̆ păng.
2Drăp ndơ bu geh ma nau ƀư djơh mâu jêng khlay ôh,
 ƀiălah nau sŏng srăng tâm rklaih bơh nau khĭt.
3Yêhôva mâu ăn ôh huêng phung sŏng ât ji ngot;
 ƀiălah păng mprơh lơi nau phung djơh ŭch kơnh.
4Mbu nơm ƀlao pah kan jêng nau o-ach păng nơm;
 ƀiălah ti nơm gơih jêng ndrŏng.
5Du huê kon buklâu prăp bun dôl yan vai jêng blau mĭn;
 ƀiălah du huê kon buklâu bêch dôl yan kăch ăn nau bêk prêng.
6Geh nau ueh uĭn ta kalơ bôk bunuyh sŏng,
 ƀiălah bâr mbung phung ƀai pôn nau mhĭk.
7Nau kah gĭt ndray ma bunuyh sŏng geh nau tâm rnê;
 ƀiălah amoh phung tih mra ôm.
8Bunuyh geh nuih n'hâm blau mĭn mra sŏk dơn nau vay,
 ƀiălah mbung nơm ngai rluk mra chalôt.
9Mbu nơm chuat tâm nau sŏng srăng hăn ma nau đăp mpăn;
 ƀiălah ma nơm chuat tâm trong kue bu mra tâm rmal.
10Mbu nơm ntơ̆ măt ƀư ăn nau uh ah,
 jêh ri ma nơm geh bâr mbung dăng ngơi rluk mra chalôt.
11Bâr mbung bunuyh sŏng jêng tu ma nau rêh;
 ƀiălah bâr mbung phung ƀai pôn lơi nau mhĭk.
12Nau tâm rmot nsônh ma nau tâm djrel;
 ƀiălah nau rŏng nkŭm lĕ nau tih.
13Bunuyh gĭt rbăng ngơi nau blau mĭn;
 ƀiălah nơm mâu geh nau gĭt rbăng bu mra prăp đah mâng.
14Phung blau mĭn prăp nkrem nau gĭt rbăng âk;
 ƀiălah nau bunuyh rluk ngơi ăn nau ƀư rai văch tât.
15Drăp ndơ bunuyh ndrŏng jêng nâm bu ƀon toyh dŭt nâp ma păng,
 ƀiălah nau ƀư rai ma bunuyh rêh ni njêng nau o ach ma khân păng.
16Rnoh nkhôm ma bunuyh sŏng njŭn leo ma nau rêh;
 rnoh nkhôm ma bunuyh mhĭk njŭn leo ma nau tâm rmal.
17Mbu nơm dơn nau bu sâm nti gŭ tâm trong nau rêh;
 ƀiălah mbu nơm chuêl ma nau bu nkra mra vĭ-hiơt.
18Bunuyh pôn mo nau ji nuih geh trôm mbung mƀruh;
 jêh ri mbu nơm ngơi nchơt jêng du huê bunuyh rluk.
19Tâm nau ngơi âk, nơih ngăn geh nau tih; ƀiălah nơm blau njrăng ma mpiăt păng jêng nau blau mĭn.
20Mpiăt bunuyh sŏng jêng nâm bu prăk khlay, nuih nhâm phung ƀai jêng mâu khlay ôh.
21Mpiăt bunuyh sŏng siăm âk bunuyh, ƀiălah phung rluk mra khĭt yor mâu geh nau gĭt vât.
22Nau ueh uĭn Yêhôva ăn ndrŏng bunuyh, jêh ri păng mâu hôm ntop nau rngot ôh.
23Du huê nơm rluk kơp nau ƀư tih jêng nau pâl;
 ƀiălah bunuyh gĭt rbăng ŭch ma nau blau mĭn.
24Moh ntil ndơ phung ƀai klach, nanê̆ nau nây mra tât ma păng;
 ƀiălah phung sŏng mra dơi geh tĭng nâm păng ŭch.
25Tơlah phŭt chuănh lĕ lăn jêh, mâu hôm geh phung ƀai ôh.
 Ƀiălah phung sŏng gŭ nâp n'ho ro.
26Nâm bu dak srat ƀư kĭr sêk, nâm bu nhhuk ŭnh ƀư ji sra măt,
 kơt nây lĕ bunuyh ƀlao njêng đah nơm prơh păng hăn.
27Nau klach yơk ma Yêhôva ntop jŏ nar khay ma bu gŭ rêh.
 Ƀiălah năm ma phung mhĭk gŭ rêh mra n'hŭch lơi ăn ƀhôi.
28Nau phung sŏng gŭ kâp gân mra tât nau hâk răm,
 ƀiălah nau kâp gân ma phung mhĭk mra rai yot.
29Trong Yêhôva nâm bu mpêr ma phung sŏng;
 ƀiălah păng jêng nơm ƀư rai ma nau phung ƀư mhĭk.
30Phung sŏng mâu mra n'gơ ôh;
 ƀiălah phung mhĭk mâu mra gŭ chăm bri ôh.
31Bâr mbung bunuyh sŏng deh nau blau mĭn; ƀiălah mpiăt phung kue bu mra koh lơi.
32Mpiăt bunuyh sŏng blau ngơi maak; ƀiălah bâr mbung phung mhĭk ngơi kue.