12

Phê-rơ bị tống giam

1Vào thời ấy, vua Hê-rốt thẳng tay khủng bố một số người trong Hội thánh. 2Vua sai chém đầu Gia-cơ, anh của Giăng. 3Thấy người Do-thái hài lòng, vua lại sai bắt Phê-rơ vào ngày lễ Vượt qua. 4Vua ra lệnh tống giam Phê-rơ, giao cho bốn tiểu đội canh gác, định sau lễ Vượt qua sẽ đem xử tử trước nhân dân. 5Vậy Phê-rơ bị giam trong ngục, còn Hội thánh cứ sốt sắng cầu nguyện cho ông trước mặt Chúa.

Cuộc vượt ngục ly kỳ

6Trước ngày Hê-rốt định đem ông ra xử tử, Phê-rơ bị trói chặt bằng hai dây xích, nằm ngủ giữa hai binh sĩ. Trước cửa ngục có lính canh gác. 7Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện đến, ánh sáng soi vào ngục tối. Thiên sứ đập vào hông Phê-rơ, đánh thức ông và giục: “Dậy nhanh lên!” Dây xích liền rơi khỏi tay ông. 8Thiên sứ tiếp: “Ông mặc áo và mang dép vào!” Phê-rơ làm theo. Thiên sứ lại bảo: “Ông khoác áo choàng rồi theo tôi!” 9Phê-rơ theo thiên sứ đi ra nhưng không biết là chuyện thật, cứ ngỡ mình thấy khải tượng. 10Thiên sứ dẫn Phê-rơ qua hai trạm gác, đến cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng tự mở ra cho họ bước qua. Đi chung một quãng đường nữa, thiên sứ từ giã Phê-rơ.
11Phê-rơ chợt tỉnh, tự nhủ: “Bây giờ tôi biết chắc Chúa đã sai thiên sứ giải thoát tôi khỏi tay Hê-rốt và âm mưu của người Do-thái.” 12Phê-rơ đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, biệt danh là Mác. Trong nhà, nhiều người đang nhóm họp cầu nguyện. 13Phê-rơ gõ cửa ngoài; người tớ gái tên Rô-đa ra nghe ngóng. 14Nhận ra tiếng Phê-rơ, chị mừng quýnh, quên mở cửa, hớt hải chạy vào báo tin Phê-rơ đã về tới cửa. 15Mọi người trách: “Chị điên mất rồi!” Nhưng chị cứ quả quyết là thật. Họ giải thích: “Đó là thiên sứ của Phê-rơ.” 16Phê-rơ tiếp tục gõ. Mở cửa nhìn thấy ông, họ vô cùng sửng sốt. 17Ông lấy tay ra dấu cho họ im lặng, rồi thuật việc Chúa giải cứu khỏi ngục. Ông nhờ họ báo tin cho Gia-cơ và các anh em, rồi lánh sang nơi khác.
18Sáng hôm sau, quân lính xôn xao dữ dội vì không thấy Phê-rơ đâu cả. 19Hê-rốt sai người tìm kiếm không được, liền ra lệnh tra tấn và xử tử cả đội lính gác. Sau đó Vua rời xứ Giu-đê xuống ở thành Sê-sa-rê.

Hê-rốt Ạc-ríp-ba I chết

20Hê-rốt căm giận dân chúng hai thành Ty-rơ và Si-đôn. Tuy nhiên, sau khi mua chuộc được Ba-la-tư, cận thần của vua, sứ giả hai thành phố đó đến xin cầu hòa, vì cần mua thực phẩm trong nước vua. 21Đến ngày đã định, vua Hê-rốt mặc cẩm bào, ngồi trên ngai hiểu dụ nhân dân. 22Dân chúng tâng bốc: “Đây là tiếng nói của thần linh, không phải tiếng ngươi!” 23Lập tức một thiên sứ của Chúa đánh vua vì vua đã giành vinh quang của Chúa. Vua bị trùng ký sinh cắn lủng ruột mà tắt thở.
24Đạo Chúa tiếp tục phát triển, số tín hữu càng gia tăng. 25Sau khi hoàn thành công tác, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem về An-ti-ốt, đem theo Giăng, biệt danh là Mác.