3

Ŏ́c Rasữq Toâq Pỡ Vil Yaru-salem

1Sanua Yiang Sursĩ, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, cheq ễ ĩt loah dũ ramứh cớp dũ náq cũai ca alới poâng tâng vil Yaru-salem cớp cruang Yuda. Án ễ ĩt tễ tỗp alới máh ramứh neq: sana cớp dỡq, 2máh cũai bữn ramứh ranoâng cớp tỗp tahan, máh cũai parchĩn parnai cớp tỗp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, máh cũai moâiq-mư cớp máh cũai sốt cruang cutễq, 3tỗp sốt tahan cớp sốt cũai proai, máh cũai sốt cruang, cớp dũ náq cũai mumưl yoc ễ dáng ntrớu ễ toâq chumát. 4Yiang Sursĩ yỗn carnễn ễn cỡt sốt alới. 5Dũ náq cũai manoaq yoc ễ lôp manoaq. Cũai póng tỡ bữn yám noap cũai thâu, cớp cũai táq pampla tỡ bữn yám noap cũai sốt.
6Tữ ngư ki toâq, máh cũai tâng muoi sâu ễ rưoh manoaq tễ tỗp alới cớp pai chóq án neq: “Lứq nŏ́q la mới noâng bữn tampâc tâc; ngkíq sễq mới ayông tỗp hếq tâng tangái túh coat nâi.”
7Ma án ta‑ỡi loah: “Anhia chỗi rưoh cứq! Cứq tỡ têq rachuai tỗp anhia mŏ. Cứq ŏ́q sana cớp ŏ́q tampâc tâc. Chỗi rưoh cứq dŏq ayông anhia.”
8Lứq pĩeiq! Ŏ́c cuchĩt pứt khoiq toâq pỡ vil Yaru-salem. Cruang Yuda la ntôm rúng ralốh. Dũ santoiq alới pai la chíl Yiang Sursĩ; alới ayê ra‑ac Yiang Sursĩ, tỡ bữn cutooq noâng. 9Mứt pahỡm cooc pupứt tỗ alới bữm. Alới táq ranáq sâuq liaq-parliaq tháng, samoât máh cũai vil Sadôm khoiq táq. Alới atoâq bữm ŏ́c túh coat cớp ŏ́c cuchĩt pứt pỡ alới.
10Máh cũai tanoang o ễ cỡt bũi ỡn, cớp máh ranáq alới táq pân cỡt. Alới ễ sâng bũi tễ máh ranáq alới táq. 11Ma máh cũai loâi cỡt cuchĩt pứt; ranáq ntrớu alới khoiq táq chóq cũai canŏ́h, sanua ranáq ki toâq loah pỡ alới.
12Tỗp cũai ca yỗn noau voaq práq, alới padâm cũai proai cứq, cớp alới ĩt rapáih clữi tễ noau yỗn mian ễn.
 Cũai proai cứq ơi! Máh cũai ayông anhia ntôm dững anhia pỡq tâng rana lôih, chơ anhia tỡ dáng ễ pỡq rana léq la o.

Yiang Sursĩ Rasữq Proai Án

13Toâq chơ ngư Yiang Sursĩ rasữq, cớp án ễ rablớh dũ náq cũai. 14Yiang Sursĩ rasữq dếh máh cũai sốt cớp máh cũai ayông proai án. Án cauq alới neq: “Tỗp anhia khoiq pũr máh nưong nho, cớp tâng dống anhia bữn moang crơng anhia ĩt tễ cũai cadĩt. 15Tỡ pĩeiq anhia tĩn sarúq cũai proai cứq cớp lôp cũai cadĩt. Cứq Yiang Sursĩ Sốt Nheq Tữh Cũai, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, pai máh santoiq nâi.”

Yiang Sursĩ Catoaih Tỗp Mansễm Tâng Vil Yaru-salem

16Yiang Sursĩ pai neq: “Nhêng tíh! Tỗp mansễm tâng vil Yaru-salem achỗn tỗ alới bữm. Alới tayáh pỡq chu cớp cubier chóq cũai canŏ́h. Tỗp alới payoc níc tỗp samiang; alới tayáh ỗt toau carvang alới sacáp tâng moat-caq parkeh khréng-khréng. 17Ma cứq lứq manrap alới; cứq ễ cũah plỡ alới yỗn cỡt alống.”
18Tữ tangái ki toâq, Yiang Sursĩ ễ pũot aloŏh dũ ramứh tễ tỗp mansễm Yaru-salem ca táq yỗn alới ỗt neq: máh crơng pasang alới alễu bân moat-caq, tâng plỡ, tâng tacong, 19cớp tâng atĩ. Án leh chíq aroâiq alới pul mieiq, 20dếh khán alới tapưng hỡ, crơng ramoon alới clễu tâng ngcŏ́ng cớp tâng ngkĩng, 21sambễt alới chóq tâng ndễm atĩ cớp cŏ́q tâng múh, 22cupũng nêuq o, au tuar, cớp tũi, 23máh tampâc, khán chut mieiq, khán ngcuac, cớp prê cuti dŏq pul mieiq.
24Hỡi phuom chanchức tễ tỗ chác alới cỡt chíq hỡi phŏ́c phỗng ễn; mang‑ễu o alới catoân sanua cỡt chíq samữ chŏ́q ngkĩng; sóc carsĩat o cỡt chíq plỡ alống; cớp roâp o la‑ĩat ma cỡt chíq roâp tanghang.
25Máh samiang tâng vil, dếh cũai bán rêng lứq, noau ễ cachĩt nheq tâng ntốq rachíl. 26Chũop vil Yaru-salem noau nhiam cuclỗiq cucling, samoât manoaq mansễm ỡt tacu sarvéq tâng cutễq, yuaq án khoiq pứt nheq dũ ramứh chơ.