3

Sự Ðoán Phạt Giu-đa và Giê-ru-sa-lem

  1Nầy, Chúa, CHÚA các đạo quân, sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa nguồn cung cấp và gậy nương dựa,
  Mọi nguồn cung cấp bánh,
  Và mọi nguồn cung cấp nước,
  2Dũng sĩ, chiến sĩ,
  Người lãnh đạo, tiên tri,
  Người thông thái, bậc trưởng thượng,
  3Sĩ quan cấp nhỏ, quan chức cấp cao,
  Mưu sĩ, chuyên viên,
  Và thương thuyết gia.

  4“Bấy giờ Ta sẽ để những đứa trẻ lên cầm quyền,
  Ðể đám con nít sẽ cai trị họ.
  5Dân chúng sẽ bị đàn áp;
  Người nọ hiếp đáp người kia;
  Ai cũng bị kẻ lân cận mình bức hiếp;
  Con nít vô lễ với người già cả;
  Ðứa vô lại hỗn láo với người quyền quý.”
  6Khi ấy sẽ có người nắm lấy áo của anh em mình, tức người trong nhà cha mình, và nói,
  “Anh có áo choàng
  Vì thế xin anh lãnh đạo chúng tôi;
  Và cái đống hoang tàn nầy sẽ ở dưới quyền chỉ huy của anh.”
  7Nhưng trong ngày ấy người kia sẽ đáp,
  “Không, tôi không muốn làm thầy chữa bịnh;
  Trong nhà tôi không có bánh, và không có áo choàng;
  Xin đừng lập tôi làm người lãnh đạo.”

  8Giê-ru-sa-lem đã nghiêng ngã và Giu-đa đã sụp đổ,
  Bởi vì lời nói và hành động của họ đã chống nghịch CHÚA;
  Họ đã nổi loạn chống lại Ngài trước thánh nhan vinh hiển của Ngài.
  9Vẻ mặt họ đã làm chứng nghịch lại họ;
  Họ phô trương tội lỗi mình giống như Sô-đôm ngày xưa;
  Họ chẳng giấu giếm gì cả.
  Khốn cho họ!
  Vì chính họ đã mang tai họa đến cho mình.

  10“Hãy nói với người ngay lành,
  ‘Bạn thật có phước!’
  Vì họ sẽ hưởng hoa lợi do họ làm ra.
  11Khốn cho kẻ gian ác!
  Chúng sẽ không tránh khỏi bị tai họa,
  Vì tay chúng đã làm gì thì chúng phải chuốc lấy điều ấy.
  12Dân Ta bị con nít hà hiếp, và bị đàn bà cai trị.
  Ôi dân Ta, những kẻ lãnh đạo ngươi đã dẫn ngươi đi lạc;
  Những đường lối của ngươi đã bị chúng làm rối loạn cả rồi.”

Làm Giàu Bằng Áp Bức Sẽ Bị Phạt

  13CHÚA trỗi dậy và buộc tội;
  Ngài đứng dậy xét xử các dân.
  14CHÚA tuyên án các trưởng lão và các quan quyền của dân Ngài,
  “Chính các ngươi là những kẻ đã ăn nuốt vườn nho của Ta;
  Của cải người nghèo các ngươi đã cướp đoạt hiện ở trong nhà các ngươi.
  15Các ngươi muốn gì mà chà nát dân Ta,
  Và nghiền nát mặt mày của người nghèo như thế?”
  Chúa, CHÚA các đạo quân, phán.

  16CHÚA phán, “Vì các thiếu nữ của Si-ôn rất kiêu kỳ;
  Chúng ngưỡng cổ bước đi cách kênh kiệu,
  Mắt ngang bướng liếc nhìn,
  Vừa đi vừa nhún nhảy,
  Khua kiềng đeo chân loảng xoảng.
  17Nên Chúa sẽ làm cho các thiếu nữ của Si-ôn bị ghẻ chốc đóng vảy đầy đầu;
  CHÚA sẽ để cho chúng bị lõa lồ hổ thẹn.”

  18Trong ngày ấy, Chúa sẽ cất đi những vòng đeo ở mắt cá, băng cột tóc, lượt cài,
  19hoa tai, xuyến đeo tay, khăn quàng cổ,
  20mũ, dây chuyền mắt cá, nịt lưng, lọ nước hoa, hộp phấn son,
  21nhẫn, vòng đeo mũi,
  22áo dự lễ, áo khoác, áo choàng, xách tay,
  23gương tay, áo quần đắt giá, khăn trùm tóc, và màn che mặt.
  24Thay vì mùi nước hoa thơm sẽ là mùi hôi hám,
  Thay vì đai thắt lưng sẽ là sợi dây thừng,
  Thay vì mái tóc đẹp sẽ là đầu cạo trọc,
  Thay vì y phục sang sẽ là mảnh vải xoàng,
  Thay vì xinh đẹp sẽ là xấu hổ.

  25Ðàn ông của ngươi sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm;
  Các dũng sĩ của ngươi sẽ bỏ thây trong chiến trận.
  26Nơi các cổng thành của ngươi sẽ có tiếng than khóc và rên la;
  Ngươi sẽ ngồi bệt xuống đất và một mình trơ trụi.