3

Nau Yêhôva Phat Dôih Ma Bri Yuda Jêh Ri Ƀon Yêrusalem

1Yor lah aơ, Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan mra sŏk rdu lơi bơh ƀon Yêrusalem jêh ri bri Yuda jêng ndơ bu rnơm lĕ ndơ sông sa jêh ri dak, 2nơm janh katang jêh ri tahan, kôranh phat dôih jêh ri kôranh-nơm-mbơh lor, nơm rƀên jêh ri bu bŭnh bu ranh, 3kôranh ma prăm jât nuyh tahan jêh ri kôranh toyh, kôranh nchră, nơm blau kan jêh ri n'hŭm. 4Gâp mra ăn phung ndăm jêng kôranh chiă uănh khân păng; Jêh ri phung kon se mra chiă uănh khân păng.
5Phung ƀon lan mra tâm tŭn jot ndrăng khân păng, ăp nơm ƀư ma băl păng jêh ri ăp nơm ƀư ma phung chiau meng păng. Kon se mra suai rak ma nơm bu ranh, jêh ri bunuyh dơm dam mra ƀư ma nơm bu yơk.
6Tơ lah du huê bunuyh mra kuăn rdâng oh nâu păng tâm ngih mbơ̆ păng, lah, "May geh bok ao, ăn may jêng kôranh hên! Ăn may chiă uănh ntŭk rai jêh aơ." 7Tâm nar nây păng mra plơ̆ lah, "Gâp mâu mra jêng nơm ƀư bah ôh, tâm ngih gâp mâu geh ndơ sông sa, mâu lĕ geh bok ao. Lơi ăn gâp jêng kôranh ma phung ƀon lan ôh."
8Yor lah ƀon Yêrusalem lơi chalôt jêh, jêh ri bri Yuda rlâm jêh; yor lah nau khân păng ngơi jêh ri kon pah tâm rdâng đah Yêhôva, mâu chrê ôh ma nau chrêk rmah păng gŭ ndrel. 9Muh măt khân păng tâm mpơl mbơh tâm rdâng đah khân păng nơm khân păng nkoch rah vah nau tih khân păng nâm bu ƀon Sôdôm, mâu mo ôh. Rêh ni ngăn ma huêng khân păng, yor lah khân păng ăn tât jêh nau mhĭk ma khân păng nơm.
10Lah hom ma phung sŏng, ueh maak yơh ma khân păng, yor lah khân păng mra sa play bơh kan khân păng. 11Rêh ni ngăn ma nơm ƀai; mra jêng mhĭk ma păng yor lah bu mra ƀư ma păng moh nau ti păng ƀư jêh. 12Bi phung ƀon lan gâp, phung kon se tŭn jot khân păng, jêh ri phung bu ur chiă uănh khân păng. Ơ phung ƀon lan gâp, phung njŭn leo khân may ăn khân may hiơt bri, jêh ri ƀư vĭ trong khân may.
13Yêhôva gŭ râng ŭch tâm rlăch, păng gŭ râng gay phat dôih phung ƀon lan păng 14Yêhôva mra phat dôih phung bu bŭnh bu ranh jêh ri phung kôranh phung ƀon lan păng: "Khân may yơh sa lơi jêh n'gar play kriăk ƀâu; drăp ndơ ntŭng bơh phung o-ach, gŭ tâm ngih khân may. 15Moh nau khân may jot lơi phung ƀon lan gâp jêh ri jot rchal lơi muh măt phung o-ach?" Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan lah.

Nau Phat Dôih Ma Phung Kon Bu Ur Ƀon Siôn

16Yêhôva lah, "Yor lah phung kon bu ur ƀon Siôn jêng rnam, hăn ntoch trô ko, jêh ri măt uănh ma nau kơnh, khân păng hăn nhuat gle-gleh, jêh ri ăn nteh kông jâng khân păng. 17Yor nây Kôranh Brah ăn hil kalơ ndoh bôk phung bu ur ƀon Siôn, Yêhôva mra ăn toh-ok ta bôk khân păng. 18Tâm nar nây Kôranh Brah mra sŏk lơi ndơ nkrơ̆ kông jâng khân păng, yŭ sŏk jêh ri kông văn ta trô-ko, 19thek ta tôr, kông ta ti, jêh ri bok n'guăch trô ko, 20đon hađăch jê̆, rse rvăk ta jâng, rse vân bŭt, nông dak ƀâu kah, jêh ri lŭ brah, 21rgên chrăk jêh ri kông ta trôm muh, 22bok ao prăp nhêt sông jêh ri ao jâr, ao mbâl, jêh ri dŭng, 23nal bok, ao mhay, bok mpân bôk jêh ri bok put muh măt. 24Ndơ ƀâu ôm mra ntrok ma ndơ ƀâu kah, du njăr rse buănh nsro jêng rse bŭt, bôk hil nsro ma sŏk krô, dŭng kpau nsro ma ao mbâl, nau bêk nsro ma nau ueh... 25Phung bu klâu may mra prah ma đao gưm, phung janh katang may mra khĭt tâm nau tâm lơh. 26Phung gŭ ta mpông pêr ƀon mra nhĭm nhhiăng jêh ri ndrê ndjăng. Bu mra pit sŏk jêh ri ƀư rai ƀon nây.